Wat betekent cash and debt free bij overnames?

Een factor x de winst, omzet of EBITDA is vaak slechts een basisprijs. Het gaat namelijk uit van een cash and debt free-benadering. Maar wat betekent cash and debt free bij overnames?
header image

11 januari 2022, Christian van der Heijden, Joanknecht

Bij overnames speelt prijsvorming een belangrijke rol. Die prijs is vaak afhankelijk van de toekomstige verdiencapaciteit van de onderneming en meestal uitgedrukt in een multiple. Bijvoorbeeld een factor x de winst, omzet of EBITDA.

Toch is dat vaak slechts een basisprijs. Het gaat namelijk uit van een cash and debt free-benadering. Maar wat betekent cash and debt free bij overnames? En hoe voorkomt u discussies over die termen? 

Vrij van schulden en liquide middelen

Letterlijk betekent cash and debt free bij overnames dat de onderneming vrij is van liquide middelen (cash) en schulden (debt). In de praktijk hebben veel ondernemingen wel degelijk een bepaalde cash en debt-positie per overnamedatum. Dat betekent dus dat liquide middelen en/of de schulden alsnog ingerekend moeten worden bij het bepalen van de prijs voor de aandelen. De cash en debt free-prijs fungeert daarbij als basis. Tel daarbij op de beschikbare cash, breng de schulden in mindering en het resultaat is de uiteindelijke overnameprijs.

Cash and debt free bij overnames

Het lijkt een heel eenvoudige berekening. Toch leidt het vaak tot discussies bij overnames. Eenvoudigweg omdat er verschillende definities gehanteerd worden voor de termen. Die discussies kunnen de overnameprijs behoorlijk beïnvloeden. Zoek dus antwoord op de vraag: wat is cash en wat is debt? Cash wordt vaak gekoppeld aan overtollig geld en debt aan de rentedragende schulden. Regulier werkkapitaal valt hier in beginsel dus niet onder. Maar er spelen meer factoren. Met een aantal voorbeelden tonen we aan dat de invulling niet altijd eenduidig is.

Zoek antwoord op de vraag: wat is cash en wat is debt?

Christian van der Heijden


Praktijkvoorbeelden

Voorbeeldsituatie 1: 

Een onderneming heeft op overnamedatum een positief saldo liquide middelen van € 1 mio. Tegelijkertijd zorgt een flinke post vooruit gefactureerde bedragen voor een negatief werkkapitaal. Is die € 1 mio wel overtollig? Of is het juist een buffer?

Voorbeeldsituatie 2: 

Een onderneming heeft op overnamedatum (1 januari) een positief saldo liquide middelen van € 1 mio. Het bedrijf kent een sterk seizoenspatroon. Richting de zomer ontstaat er een financieringsbehoefte door vooruitbestellingen. Naar het einde van het jaar neemt die behoefte af. In januari is dus te voorzien dat er, ondanks de goedgevulde bankrekening, op 30 juni een financieringsbehoefte van € 4 mio zal zijn. Los van het feit of er financieringsfaciliteit is voor de piekbehoefte, is er wel sprake van een overtollige cashpositie per 1 januari? 

Voorbeeldsituatie 3: 

Een onderneming heeft op overnamedatum een positief saldo liquide middelen van € 1 mio en geen rentedragende schulden. Er is wel een behoorlijk crediteurensaldo door vervallen crediteurenposten van meer dan 90 dagen. De koper betaalt rekeningen altijd op tijd, binnen een termijn van maximaal 60 dagen. Moet het saldo crediteuren in dit geval toch als ‘debt’ aangemerkt worden?

Het zijn slechts enkele voorbeelden die aantonen dat cash en debt niet altijd eenduidige begrippen zijn. Cash en debt free wordt daarbij ook vaak gekoppeld aan een ‘normaal’ netto werkkapitaal. Maar wat is dat dan? Soms worden debt-like items, die strikt genomen geen rentedragende schulden zijn, tóch als schuld aangemerkt. Allemaal voer voor discussies, waarvan de uitkomst vaak een substantiële impact heeft op de overnameprijs.  

Advies voor (ver)kopers

Ons advies aan verkopers: ga voldoende voorbereid de onderhandelingen in. Breng eigen analyses in, behoud de regie in de dialoog met de potentiële koper. En sla vroeg in het overnameproces de piketpalen. Zo perkt u de bandbreedte van de getalsmatige uitwerking van de begrippen sterk in.

Ons advies aan kopers is andersom: bouw aan de voorkant van het proces voldoende ruimte in om, op basis van de uitkomsten van het due diligence onderzoek, een passende vertaling naar een uiteindelijke overnamesom te waarborgen.


Christian van der Heijden
Christian van der Heijden, Joanknecht

Christian van der Heijden is partner bij Joanknecht en begeleidt ondernemers bij overnames, waarderingen, herstructurering en finance.

Brookz 500 (2023): bestel jouw exemplaar!

Vind een geschikte adviseur in deze unieke 'Who is Who' van de Nederlandse overnamemarkt.

De Brookz 500 is het ultieme jaarboek met een overzicht van de belangrijkste adviseurs, investeerders, financiers en overige dienstverleners in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.

Een handige en waardevolle uitgave die op het bureau van geen enkele ondernemer, investeerder of MBI'er met overname- of verkoopplannen mag ontbreken.

Bestel nu deze waardevolle uitgave van maar liefst 276 pagina's!

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Gerelateerde artikelen

Management buy-out (MBO): Wat is het? En waar op letten?

Bij een management buy-out (MBO) wordt het bedrijf overgedragen aan één of meerdere werknemers binnen de onderneming. Vaak gaat het om de tweede man, een manager die de leiding heeft over een divisie van de onderneming of het huidige managementteam (het tweede echelon).

lees meer >

Management buy-in (MBI): alle tips en trics uitgelegd

Je wilt een bedrijf kopen. Dan ben je niet de enige. Uit onderzoek is gebleken dat een op de vijf mensen er weleens van droomt om voor zichzelf te beginnen. Ze willen zelf de koers bepalen zonder continu verantwoording af te leggen aan een baas. Het zelfstandig ondernemerschap is daarom voor veel van deze mensen een aanlokkelijk perspectief. 

lees meer >

Minimaliseer risico's door due diligence-onderzoek

Due diligence is een cruciale stap bij het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen, zoals fusies, overnames, investeringen of het aangaan van partnerschappen.

lees meer >