Wat gebeurt er met personeel bij fusie of bedrijfsovername?

Overzicht van arbeidsrechtelijke aspecten die allemaal een rol spelen bij een bedrijfsovername waarbij personeel betrokken is. Lees verder op Brookz
header image

16 juni 2020, Geert Hoedjes, JAN© Fusies & Overnames

In geval van een fusie of een bedrijfsovername komen er allerhande juridische aspecten om de hoek kijken. In deze bijdrage worden kort enkele belangrijke arbeidsrechtelijke aspecten besproken die spelen bij de overgang van een onderneming waar personeel bij betrokken is.

Overgang van onderneming in de zin van de wet

De artikelen 7:662 en verder van het Burgerlijk Wetboek regelen de arbeidsrechtelijke gevolgen van een overgang van onderneming. Kern van de wetgeving is het beschermen van de werknemers tegen een wijziging van de arbeidsvoorwaarden of tegen het ontslag bij een bedrijfsoverdracht (van een deel) van de onderneming. Er is sprake van overgang van onderneming wanneer ‘een economische eenheid krachtens overeenkomst wordt overgedragen waarbij de eigen identiteit behouden blijft’. Dit criterium dient zo blijkt in de praktijk ruim te worden uitgelegd en wordt beoordeeld aan de hand van de feitelijke omstandigheden die de transactie kenmerken, zoals:

  • de aard van de betrokken onderneming;
  • of er materiële activa zoals gebouwen en roerende goederen worden overgedragen;
  • of vrijwel al het personeel door de nieuwe ondernemer wordt overgenomen;
  • of de klanten worden overgedragen;
  • of de bedrijfsactiviteiten (nagenoeg) gelijk blijven.

De wetgeving inzake overgang van onderneming is overigens niet van toepassing indien sprake is van een bedrijfsovername die plaatsvindt via een aandelenoverdracht of na een faillissement.


Welke rechten en plichten gaan mee over?

Als er sprake is van overgang van onderneming in de zin van de wet (7:662 e.v. BW) gaan alle rechten en plichten van het personeel die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst over op de verkrijger. Dit betekent onder andere dat de dienstjaren die de werknemers hebben opgebouwd bij hun werkgever mee over gaan. Ook betekent dit dat de werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden behouden. Niet alleen de schriftelijke, maar ook de mondeling gemaakte afspraken gaan mee over naar de verkrijgende ondernemer. Daarbij zal de werknemer wel moeten kunnen bewijzen dat bepaalde toezeggingen zijn gedaan.

Overigens geldt dat de oude werkgever (de overdragende partij) tot een jaar na overname aansprakelijk blijft voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Een werknemer heeft gedurende dat jaar de keuze of hij zijn oude of nieuwe werkgever aanspreekt op naleving van de gemaakte afspraken.

Uitzondering pensioen

Voor pensioenregelingen gelden er specifieke regels bij overgang van onderneming. Toezeggingen aan werknemers inzake pensioen- en spaarregelingen gaan over op de verkrijger tenzij:

  • de verkrijgende ondernemer aan de overgenomen werknemers een zelfde toezegging doet als hij aan zijn eigen werknemers heeft gedaan;
  • de verkrijgende ondernemer verplicht deelneemt in een bedrijfstakpensioenfonds. In dat geval zal de bedrijfstakpensioenregeling ook van toepassing zijn voor de overgenomen werknemer;
  • bij CAO is afgeweken van de pensioenregeling.

Heeft de overnemende werknemer nog geen pensioenregeling, dan krijgt deze dezelfde pensioentoezegging als de werknemers die al in dienst zijn van de verkrijger.

Ontslag

De werkgever mag de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet opzeggen wegens de overgang van onderneming. Een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is wel mogelijk waarbij de normale ontslagregels dienen te worden nageleefd.

Een werknemer kan overigens niet gedwongen worden bij de overnemende partij in dienst te treden. Dat de werknemer niet mee over wil moet dan wel ondubbelzinnig blijken uit (schriftelijke) verklaringen van de werknemer. Zijn arbeidsovereenkomst eindigt dan op het moment van overgang van onderneming.

Personele due dilligence

Gezien de vergaande bescherming van werknemers bij overgang van onderneming is het van groot belang als overnemende partij goed inzicht te hebben in de arbeidsrechtelijke verplichtingen die worden overgenomen. Om hier een zo goed mogelijk inzicht in te krijgen kan een personele due dilligence worden uitgevoerd bij het over te nemen bedrijf. Tijdens een dergelijk onderzoek worden de potentiële arbeidsrechtelijke risico’s in kaart gebracht. Lopen er bijvoorbeeld ontslagzaken waar nog ontslagvergoedingen uit kunnen voorkomen of bestaat er kans op loonvorderingen omdat bepalingen in (collectieve) arbeidsovereenkomsten niet goed zijn opgenomen of nageleefd.


Geert Hoedjes
Geert Hoedjes, JAN©

Geert Hoedjes is sinds 1 juli 2014 vakgroep manager corporate finance bij JAN© en heeft Financial Management aan Business Universiteit Nyenrode gestudeerd. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij vele (familie)overnames, MBI’s, MBO‘s en waarderingsvraagstukken.

Kopers Whitepaper download

Maak van je bedrijfsovername een succes met het Brookz-stappenplan

 

 

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

JAN© Fusies & Overnames

De overnamespecialisten van JAN© Fusies & Overnames gaan voor de perfecte deal die het beste bij jou past. Bij JAN© helpen wij je bij het kopen of verkopen van je bedrijf.

Gerelateerde artikelen

Minimaliseer risico's door due diligence-onderzoek

Due diligence is een cruciale stap bij het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen, zoals fusies, overnames, investeringen of het aangaan van partnerschappen.

lees meer >

Valkuilen bij onderhandelingen

Dit zijn zes valkuilen tijdens de onderhandelingen bij het kopen of verkopen van een bedrijf.

lees meer >

The boy in the bubble

Door slimmer te investeren, door een bedrijf toe te voegen aan uw bedrijf kunnen kansen ontstaan en kunnen nieuwe combinaties vorm krijgen.

lees meer >