Meer aandacht voor het informatiememorandum

Linzy Sieljes
25 mei 2023
Het IM is een van de belangrijkste bouwstenen binnen het verkoopproces. En met een juridisch goed ingestoken IM stuur je de bedrijfsovername in de juiste richting.
header image

Voor veel bedrijfsovernames geldt het informatiememorandum (IM) als startpunt van de bedrijfsovername. Een IM is een uitgebreide samenvatting van een onderneming. Alle ins en outs van het bedrijf staan hierin genoemd.

Een IM kan helpen om potentiële kopers te interesseren voor de bedrijfsovername en te informeren over het over te nemen bedrijf. Voor veel bedrijfsovernames is het IM de basis voor de onderhandelingen en de uiteindelijk te maken afspraken. 

Wat staat er in het IM?

In het IM wordt een inkijkje gegeven in de aangeboden onderneming. Het is daarbij belangrijk om een realistisch en volledig beeld te schetsen van de onderneming. Omdat er uitgebreid inzicht wordt gegeven in vertrouwelijke informatie over de onderneming, is het raadzaam om de geïnteresseerde partij vooraf een geheimhoudingsovereenkomst te laten ondertekenen.

Het IM bevat over het algemeen de volgende informatie:

  • de marktpositie;
  • de geschiedenis en ontwikkeling van het bedrijf en de huidige organisatie;
  • de activiteiten van het bedrijf, inclusief business model en strategie;
  • financiële informatie;
  • overige informatie die relevant kan zijn, zoals huisvesting, personeel, investeringen, etc. 


Op basis van het IM beslist de geïnteresseerde partij of zij wel of niet verder gaat met de onderhandelingen.

De stappen na het IM

Na het IM wordt veelal een niet-bindende bieding (non binding offer) gedaan. Die bieding wordt gedaan op basis van de informatie die is verstrekt in het IM. De uitgangspunten van de bedrijfsovername worden daarna vaak ook vastgelegd in een zogenoemde intentieovereenkomst of letter of intent. In deze intentieovereenkomst spreekt de potentiële koper de intentie uit om het bedrijf onder bepaalde voorwaarden te gaan kopen.

Om tot de uiteindelijke koopprijs en voorwaarden te komen, wordt door de koper uitgebreid onderzoek gedaan naar het bedrijf. We noemen dat ook wel het due diligence-onderzoek. Na het onderzoek wordt uiteindelijk de koopovereenkomst opgesteld, met bijbehorende garanties en vrijwaringen.

Het belang van het IM

Het IM is een van de belangrijkste bouwstenen, namelijk het startpunt, binnen het verkoopproces. De prijsperceptie van een potentiële koper wordt in grote mate bepaald door hoe de onderneming wordt gepresenteerd in het IM. Vervolgens wordt de eerste bieding op basis van de informatie in het IM uitgebracht. Dat maakt dat het belangrijk is dat de informatie uit het IM juist is. Als later blijkt dat informatie onjuist was of informatie ontbrak, kan dat leiden tot schadeclaims omdat de koper uitging van verkeerde of onvolledige informatie.

Ondanks dat het IM het fundament is van veel bedrijfsovernames, zien we in de praktijk dat hieraan te weinig aandacht wordt besteed. Het is verstandig om in een bedrijfsovername meer aandacht te besteden aan het IM en hier juridisch advies bij in te winnen. Juist omdat onvolledige of onjuiste informatie in het IM kan leiden tot toekomstige problemen met een (potentiële) koper en omdat het IM zo bepalend is voor de uiteindelijke koers van de bedrijfsovername. 

Een advocaat kan helpen een IM op te stellen, om zeker te zijn dat een IM de benodigde informatie bevat. Verder kan een advocaat helpen om het IM te sturen richting de uiteindelijk gewenste koers van de bedrijfsovername. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gewenste juridische structuur (voor en na de bedrijfsovername) en de soort overname (aandelenverkoop, activatransactie, etc.). Dit juridisch advies is belangrijk, want met een juridisch goed ingestoken IM stuur je de bedrijfsovername in de juiste richting.

Geschreven door
Linzy Sieljes, Arslan & partners advocaten

Linzy Sieljes is als advocaat werkzaam voor de sectie ondernemingsrecht bij Arslan & partners advocaten. Tevens is Sieljes lid van de Vereniging voor Jonge Insolventierechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering.

Nieuwste verhalen