Kruger Corporate Finance

Specialist in bijzondere oplossingen

Over Kruger Corporate Finance
Kruger Corporate Finance is actief op het gebied van fusies & overnames (nationaal en internationaal), strategische partnerships, financiering en andere financieel-strategische vraagstukken voor de mid-market. Dergelijke beslissingen en gebeurtenissen hebben vaak een directe impact op het business model, de inrichting van bestuur & organisatie, de vermogensstructuur en veranderd aandeelhouderschap van een onderneming.

Expertise
Kruger beschikt over de expertise, kennis en het netwerk om ondernemingen (en aandeelhouders) hierbij volledig te begeleiden. Van een heldere analyse en advies, tot het pragmatisch en resultaatgericht uitvoeren van de gekozen aanpak. Hiermee, en door te streven naar de beste deal voor de onderneming en haar stakeholders, hebben we een sterke reputatie opgebouwd bij marktpartijen (kopers, verkopers en financiers).

Waarom Kruger Corporate Finance
Onze professionals bieden écht toegevoegde waarde. Zij opereren als onafhankelijk trusted advisors, betrokken bij uw onderneming. Door de unieke combinatie van hun eigen multidisciplinaire ervaring en expertise, met die binnen heel Kruger:

  • Is de voorbereiding gedegen: een adviestraject is gebaat bij zowel een zorgvuldige analyse als opties en conclusies vanuit een bredere context
  • Ontstaat meer inzicht in synergie, optimalisaties, besparingen en kansen – met mogelijk impact op de waarde van de onderneming
  • Zoeken we naar oplossingen die het perspectief van zowel de onderneming als de aandeelhouder verbeteren
  • Komen we vaak met mogelijkheden waar anderen niet aan denken
  • Zijn we als geen ander in staat complexe situaties te managen


Kortom, wij kijken verder dan alleen de transactie.

Dealpublicaties

Contactpersonen

Kruger Corporate Finance
  • Steupelstraat 50

    3065 JE Rotterdam