Stratfield Corporate Finance

Werken aan waarde

Werkt u aan winst of aan waarde? Werkt u in uw onderneming of aan uw onderneming? Het is goed met regelmaat deze vraag aan uzelf te stellen. Want wat goed is voor de onderneming hoeft niet persé goed te zijn voor de aandeelhouder. Daarop reflecteren kan alleen maar bijdragen aan meer comfort, rendement of rust. Maak kennis met Stratfield.

Over Stratfield Corporate Finance
In onze visie is aandeelhouderswaarde meer dan de waardebepaling van de onderneming. Voor ons is aandeelhouderswaarde de optelsom van ambities, wensen en beleving, nu en in de toekomst. De woorden ‘werken aan’ impliceren al dat die waarde er nog niet altijd is. Werken aan waarde betekent voor Stratfield meedenken om voor u als aandeelhouder de meeste waarde te creëren. Waarbij de route die de meeste aandeelhouderswaarde oplevert lang niet altijd die rechte streep is tussen A en B. Dat meedenken, dat doet Stratfield op betrokken, eigenzinnige en creatieve wijze. Onze aandeelhoudersstrategieën zijn soms onorthodox. Of ze staan haaks op de door aandeelhouders in eerste instantie bedachte oplossing. Maar altijd leveren ze extra en duurzame aandeelhouderswaarde op.

Werkwijze
Voor Stratfield gaat het om meer dan het bedrag onder de streep. De inzet is hoger dan wie er wint of wie toe moet geven. Het is vele malen belangrijker dat u als aandeelhouder duidelijk voor ogen krijgt wat u wilt én hoe u dat realiseert. Misschien wilt u een onbezorgde oude dag. Of vlamt het vuur nog in u en wilt u groeien. Of is uw grootste zorg dat uw familiebedrijf in goede handen komt. Onze ervaring heeft ons geleerd dat veel aandeelhoudersvragen terug zijn te voeren op comfort, rendement of rust.

Dat is ook de reden dat Stratfield niet gelijk aan de slag gaat met een waardebepaling van uw aandelen. Eerst willen wij inzicht krijgen in uw eisen, wensen en verlangens. Of in uw zorgen en onzekerheden. Pas als we echt weten wat voor u belangrijk is, gaan we er ook voor. Dan zetten we al onze kennis, expertise en ons netwerk in. Altijd doen we dat op onze eigen betrokken, eigenzinnige en creatieve wijze. Dát is hoe wij werken aan uw aandeelhouderswaarde.

Onze dienstverlening
Stratfield werkt graag voor aandeelhouders. Onze uitdaging is het meest renderende of comfortabele toekomstperspectief te ontdekken voor hen. Om daar vervolgens de meest praktische, effectieve en toekomstgerichte strategie voor te bedenken. Soms zijn die onconventioneel. Soms staan ze haaks op de door aandeelhouders logisch gedachte oplossing. Maar altijd leveren ze extra en duurzame aandeelhouderswaarde op. Ook voor u maken we graag werk van uw aandeelhouderswaarde. Hiervoor hebben wij in ons bedrijf onder andere de volgende expertise in huis:

  • Het bepalen van uw aandeelhouderstrategie
  • Het begeleiden bij aan- en verkoop
  • Het uitwerken van geschikte oplossingen bij een aandeelhoudersconflict
  • Het adviseren en bepalen van uw bedrijfswaardering
  • Het op zoek gaan en adviseren bij bancaire financiering of risicodragend kapitaal

Dealpublicaties

Contactpersonen

Stratfield Corporate Finance
  • Zwartewaterallee 46

    8031 DX Zwolle