Financiering: 7 manieren om je overname te financieren

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz
21 november 2023
Bedrijfsovername financieren? In dit artikelen loodsen we je door de verschillende opties voor jouw situatie.
header image

Ben jij van plan om een bedrijf over te nemen, dan is het regelen van financiering een belangrijke stap. In dit artikelen zetten we de zeven meest voorkomende financieringsvormen bij een bedrijfsovername op een rij.

1 - Eigen vermogen

De meest voor de hand liggende optie is financiering vanuit eigen middelen. Vroeger had je relatief weinig eigen inbreng nodig, omdat de bank een groot deel van de koopsom voor zijn rekening nam. Tegenwoordig is het voor de bank een vereiste dat er minimaal 50 procent aan eigen inbreng is. Kun je een groot deel van de overnamesom zelf inbrengen, dan is het resterende bedrag via een bank of andere geldschieter vaak snel rond. Het risico is hierdoor kleiner voor de financier, waardoor ze het risico wel aandurven.

2 - Banklening

De bekendste en meest traditionele vorm van financieren: de banklening. Het grootste voordeel is dat je zelf 100% zeggenschap houdt. Je geeft geen aandelen uit handen én bespaart op de kosten. Een lening bij de bank is namelijk veel goedkoper dan een lening van andere geldschieters.

3 - Earn-out

Earn-out is een financieringsoptie die flink aan populariteit wint. Bij een regeling op basis van earn-out is een deel van de koopprijs afhankelijk van de toekomstige prestaties van de over te nemen onderneming. De koper betaalt bij de overdracht een groot deel van de koopsom, maar het restant volgt later. De grootte van dit bedrag is afhankelijk van bepaalde milestones, zoals het bereiken van een bepaalde winst, omzet of iets anders.

Worden de geplande mijlpalen behaald, dan ontvangt de verkoper het (volledig) resterende bedrag. Vallen de resultaten tegen, dan wordt er naar rato betaald. Soms komt het ook voor dat de rest van het bedrag geheel komt te vervallen. Dit wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

4 - Vendor loan

De bedrijfsovername financieren kan dus lang niet altijd volledig vanuit eigen vermogen worden gerealiseerd. Een vendor loan kan een perfecte oplossing zijn. Deze achtergestelde lening wordt door koper en verkoper overeengekomen. De koper betaalt een groot deel van de verkoopsom, maar kan de koop niet helemaal rondkrijgen. De verkopende partij wil de overname niet zomaar laten afketsen, dus dan is de vendor loan het sluitstuk.

De verkoper verstrekt een achtergestelde lening voor het resterende bedrag. Hierdoor is het financieringsprobleem opgelost, waarna de koper de lening terugbetaalt vanuit de toekomstige cashflow.

5 - Investeerders

Een investeerder zoeken om je bedrijfsovername te financieren, is helemaal niet zo'n raar idee. Investeerders zijn er in soorten en maten, waarbij de voorwaarden in overleg worden vastgesteld. Soms biedt de investeerder een geldlening. Maar meestal wil een investeerder in ruil voor zijn kapitaal een aandelenbelang in het bedrijf. Op die manier kan hij het meeste rendement op zijn investering behalen. Uiteraard moet je als koper de afweging maken of je bereid bent de investeerder (veel) zeggenschap te geven.

6 - Crowdfunding

Crowdfunding is een steeds bekendere financieringsvorm. Hoewel het veelal wordt gebruikt voor goede doelen, emotionele projecten en startups, kun je ook het resterende deel van je financiering voor een overname ermee dichten. Er wordt door meerdere (kleine) beleggers geld bijeengebracht. Het gemiddeld opgehaalde bedrag door ondernemers was 260.000 euro in 2021 en je mag als ondernemer op deze manier sinds kort maximaal 5 miljoen euro ophalen.

7 - Subsidie

De zesde optie in dit lijstje is het aanvragen van een subsidie. Banken zijn tegenwoordig kritisch en lopen het liefst zo min mogelijk risico. Door middel van een borgstellingskrediet verruim jij jouw opties. Denk aan Borgstelling MKB Kredieten of raadpleeg de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). GO biedt een overheidsfinanciering tot 50% van de koopsom. Uiteraard zijn er vele andere subsidiemogelijkheden, schakel hier zeker een specialist voor in.

Geschreven door
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Manager Content bij Brookz. Hij studeerde journalistiek en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Nieuwste verhalen