Onderneming 3.0

Door digitalisering kunnen bedrijven makkelijker opschalen. Met grote gevolgen voor de waardering van deze bedrijven. Lees dit blogartikel
header image

18 november 2019, Rein Hoogland, NexyZ

Bedrijven zien hun markten rigoureus veranderen. Nieuwe spelers verwerven zich razendsnel een positie omdat ze vanaf de start vergaand gedigitaliseerd zijn en eenvoudiger en sneller kunnen opschalen tegen veel lagere kosten. Met grote gevolgen voor de waardering van deze bedrijven.

Introductie

Voor de ‘iconen’ van de 2e en 3e industriële revolutie is het een enorme uitdaging om hun maatschappelijke relevantie te behouden, laat staan te vergroten. Vaak zijn deze organisaties asset-intensief, dominant aanbod-gedreven en al decennialang zeer succesvol.

Deze organisaties zien hun markten snel en rigoureus veranderen. Veel nieuwe spelers verwerven zich razendsnel een positie, en laten de gevestigde partijen enigszins groggy achter. 

Eén van de belangrijkste redenen hiervoor lijkt dat deze nieuwe spelers al vanaf hun start in de markt vergaand gedigitaliseerd zijn, en daardoor eenvoudiger, sneller, en zonder anchoring kunnen opschalen tegen substantieel lagere kosten. Daarbij bieden zij (vaak) een sublieme customer experience. Dit heeft een impact op de waarde van het bedrijf nu en in de toekomst.

Er zijn meerdere oorzaken die een rol spelen. Op iedere oorzaak moet adequaat worden gereageerd. Dit heeft fundamentele betekenis voor organisaties in het algemeen, en voor de rol en bijdrage van consultants in het bijzonder en de waarde van je bedrijf bij verkoop.  In dit artikel worden deze oorzaken besproken. 

Ondernemingen opereren binnen een maatschappelijke context. Deze is substantieel gewijzigd. Een aantal ontwikkelingen die qua impact een steeds manifester een rol spelen zijn.

Future of

Impact

In essentie leiden al deze ontwikkelingen tot:

 • Een enorm toegenomen dynamiek in de diverse markten.
 • Een extreem hoge benodigde handelingssnelheid, zowel bij introductie als bij de daaropvolgende uitvoering van de onderneming
 • Een door technologie bepaalde levensduur en daarmee een andere, kortere ecocycle voor organisaties.

De impact van technologie op de eerdergenoemde ontwikkelingen is inmiddels enorm. Daarmee is de vertrouwde en bekende ‘dominante logica’ van hoe te ondernemen, te organiseren, te werken en te adviseren niet meer van toepassing.

Change

De oplopende spanning tussen technologische en organisatorische veranderingssnelheid wordt gevisualiseerd door Martec’s Law. Deze twee veranderingssnelheden zijn divergerend.

Evolutionaire verandering (w.o. disruptie) volstaat in deze nieuwe context niet langer en er treedt een groeiende noodzaak op voor revolutionaire verandering: een “reset”.

Martec's law

Een dergelijke reset kan opnieuw een tijdelijk optimum tot stand brengen tussen organisatorische absorptie en technologische mogelijkheden. Daarmee kan een ongekende ‘fit for purpose’ worden gerealiseerd voor de organisatie. Deze ‘fit for purpose’ komt onder meer tot uitdrukking in een extreem lage cost/income ratio in combinatie met een hoge customer journey appraisal.

Echter, door de blijvend voortgaande technologische ontwikkelingen zal na verloop van tijd een nieuwe reset noodzakelijk blijken.

Future of Consulting

Deze nieuwe maatschappelijke realiteit zal voor consultants/professionals niet zonder betekenis zijn.

De vraagspecificatie van Type2 ondernemingen is wezenlijk anders dan die van Type1, in allerlei opzichten:

 • Customer: Large Value Proposition (Business Transformation + IT Transition)
 • Business Model: per tic, value oriented, client inclusive
 • Operating Model: Value EcoSystem
 • Contracting: Special Purpose Vehicles
 • Organisation: Agile to support change, experimentation and innovation as a new normal.

Om aan deze ‘emerging’ vraag te kunnen voldoen zullen deze consultants/professionals zich anders moeten organiseren, hun huidige verdienmodellen moeten aanpassen, en een principieel andere relatie met de Type2 onderneming moeten aangaan. De Type2 onderneming heeft behoefte aan zowel het ontwerpen(D), het bouwen (B) als het daadwerkelijke runnen (R) van de IT-operatie, en moet de mogelijkheid van externe financiering (F) bieden. 

In de afgelopen periode hebben wij deze opvatting concreet gemaakt met de DavidDimpson Value EcoSystem propositie.

DavidDimpson

“DavidDimpson is a Value EcoSystem that creates ‘Type2’ companies for Midmarket clients to define, develop, finance and run (DBFR) the Digital Transformation and the IT Transition of that client”.

De DavidDimpson configuratie bestaat uit:

 • Orchestrator
 • Members
 • Academy
 • Client

De members zijn gerenommeerde partijen op hun eigen vakgebied, en worden na een intakeproces door DavidDimpson geaccrediteerd. De members worden gerekruteerd uit consultants, corporate finance, financing, MSP’s, en system integrators. 

Orchestrator academy

 • Strategy.
 • Process. 
 • Change management.
 • IT Organisation.
 • IT Landing Zone partner(s). 
 • Modeling.
 • Financing.

Onder regie van de Orchestrator en met behulp van de Academy werkt het Value EcoSystem aan de creatie en operationalisering van Type2 ondernemingen. Contractueel zijn de members en de Type2 onderneming verbonden in een Special Purpose Vehicle (SPV). De waardecreatie wordt over de hele levensduur van de SPV geattributeerd aan alle participanten van het Value EcoSystem (orchestrator, members en client).

De Future of Consulting zoals geschetst maakt als het ware zijn eigen Type2 ontwikkeling door om daarmee de kwalificatie van een Oxymoron te vermijden.  Blijft over de vraag: Hoe ziet de Future of Financing eruit? Genoeg stof om over na te praten met de schrijvers van dit artikel.


Bronnen:

 • Thinking, Fast and Slow, Daniel Kahneman.
 • Crisis & Renewal, Meeting the Challenge of Organizational Change, David K. Hurst.

Auteurs:

 • Ger A. Damen
 • Ronald S. Scherpenisse
 • DavidDimpson

Rein Hoogland
Rein Hoogland, Nexyz

Na zijn carrier te zijn begonnen als programmeur, analist , ontwerper en vervolgens projectleider is Rein overgestapt naar het commerciële en management vlak binnen de ICT industrie. In deze hoedanigheid is er ervaring opgedaan op het vlak van change management, acquisities en integratie en het ontwikkelen en implementeren van go-to-market strategieën binnen Nexyz.  

Bedrijfswaarde berekenen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

NexyZ

We begeleiden u bij trajecten met betrekking tot aan- en verkoop, fusies, overnames, (her)financieringen van ondernemingen, beursgangen en doorstarts. Daarnaast behoort het begeleiden van een totale ‘buy & build’ strategie tot onze aandachtsgebieden.

Gerelateerde artikelen

Wat is mijn bedrijf waard?

Binnen de overlapping van de bandbreedte van de koper en de verkoper komt de uiteindelijke prijs tot stand.

lees meer >

SaaS is de baas

De waardering van SaaS-bedrijven heeft zich ontwikkeld van traditionele DCF en EBITDA-multiples tot meer geavanceerde maatstaven zoals MRR en ARR.

lees meer >

Wat is de waarde en terugverdientijd?

Het begrip viel de laatste weken weer regelmatig tijdens onderhandelingen: de terugverdientijd. Op het moment dat ik dat hoor, ga ik altijd wat rechter op mijn stoel zitten… 

lees meer >