BB Capital Investments

Private Equity Made Easy

Over BB Capital Investments 
BB Capital Investments is gevestigd in Den Haag en een bij de AFM geregistreerde fondsbeheerder. BB Capital Investments richt zich op Direct Investments, Fund Investments en Private Funds, allen gericht op private investeringen in groeiende MKB ondernemingen met een internationale focus. De investeerders van BB Capital Investments bestaan voornamelijk uit Nederlandse ondernemers en vermogende families, waarvoor BB Capital Investments maatwerk kan bieden.

Dealpublicaties

Contactpersonen

BB Capital Investments
  • Schenkkade 50

    2595 AR Den Haag