Taurus Corporate Finance

Specialist in fusies, overname, waardering & corporate recovery

Taurus Corporate Finance is dé specialist voor bedrijfsovernames, corporate recovery, financieringen en waarderingen.

We onderscheiden ons door de combinatie van expertise en uitgebreide ervaring in het MKB segment op de bovenstaande vlakken van corporate finance.

De beste deal is voor elke ondernemer verschillend. Vandaar dat wij ruim de tijd nemen om uw wensen te inventariseren. Hoe hoog schat u de waarde van uw onderneming in en welke potentiële kopers heeft u voor ogen? Hoe lang wilt u nog werkzaam blijven en bent u bereid de koper te financieren? Vanuit een met u samengesteld profiel gaan wij op zoek naar potentiele kopers en vanuit onze expertise en vanuit ons netwerk zullen wij kopers benaderen. Vervolgens zal onze ervaring en creativiteit ertoe leiden dat u een deal sluit waar u tevreden over bent. Dat noemen wij ‘de beste deal”!

In-house zijn diverse disciplines beschikbaar, zoals een jurist en fiscalist, waardoor ook in de voorbereiding en afronding van trajecten een efficiënte route kan worden uitgestippeld.

Dienstverlening van Taurus Corporate Recovery
Taurus biedt ondernemers in zwaar weer ondersteuning op financieel, organisatorisch en/of juridisch vlak. Onze Recovery praktijk is gericht op herstel met als hoofddoel een duurzame voortzetting van organisaties en herstel van het vertrouwen van de belangrijkste stakeholders. Wij zijn geen bank en gaan juist naast de ondernemer staan, om samen te kijken wat er nu nodig is en wat er en de toekomst anders moet. Ondernemers kunnen bij ons terecht voor onder andere pro-actieve ondersteuning op het gebied van: 

 • Bijzonder beheer trajecten
 • Reorganisatie en herstructurering
 • Opzet en inrichting van periodieke stuurinformatie
 • Financiële (data) analyse
 • Optimalisatie van bedrijfsprocessen
 • Rendementsanalyse en -verbetering
 • Insolventiebegeleiding en doorstart
 • Herfinanciering
 • Interim-management 

Werkwijze
Onze werkwijze is erop gericht om u te ontzorgen, zodat u zich weer kunt focussen op het ondernemen. We winden er geen doekjes om en zijn recht door zee. Wij communiceren op heldere en duidelijke wijze en gaan samen met u tot de kern van het probleem. Voor het gehele traject fungeren wij voor de ondernemer en haar stakeholders als klankbord en sparringpartner.

Al onze trajecten zijn maatwerk aangezien iedere onderneming en ondernemer haar eigen kenmerken en uniciteit heeft. Globaal hanteren wij bij onze dienstverlening een aantal stappen:

1. Kennismakingsgesprek en eerste inventarisatie 
In dit gesprek leren we elkaar kennen, bespreken we hoe de huidige situatie is ontstaan en welke toekomstperspectieven u voor ogen heeft. Ook zullen wij de mogelijkheden van onze dienstverlening nader toelichten.

2. Taurus Quick Scan  
Er zullen meer gesprekken volgen. Wij zullen de uitkomsten van onze Quick Scan analyse op één A4 samenvatten, bestaande uit de huidige situatie m.b.t. de financiën en organisatiestructuur, en concrete aanbevelingen voor de korte-, middellange- en lange termijn waarmee de organisatie en bedrijfsvoering duurzaam verbeterd kan worden.

3. Actieve begeleiding bij de uitvoering 
Nadat de uitkomsten van de Quick Scan zijn besproken, begeleiden wij u actief  bij het uitvoeren van de aanbevelingen. Wij zorgen ervoor dat de juiste specialisten -waaronder accountants, bedrijfskundigen, juristen of fiscalisten- ingezet worden en nemen het contact met externe partijen tijdelijk over. U krijgt (weer) tijd om te ondernemen, terwijl de onderneming financieel en organisatorisch op de toekomst wordt voorbereid.

4. Afronding
Wanneer de situatie in de onderneming weer stabiel is, trekken wij ons terug en wordt het stokje weer aan de ondernemer overgedragen. Uiteraard blijven wij wel een betrokken sparringpartner voor vragen.

Waarom kiezen voor Taurus?
Wij beschikken binnen Taurus over ervaren experts met achtergronden in de bancaire wereld en accountancy. Daarnaast beschikken wij over een divers netwerk van vakspecialisten. Wij communiceren op directe wijze en durven de vinger op de zere plek te leggen.

Dit stelt ons in staat om met een efficiënte en pragmatische aanpak te werk te gaan en op deze wijze zo snel mogelijk voor verbetering te zorgen en de schade voor betrokken partijen te beperken. Wij ontzorgen de ondernemer door de regie en procesbewaking tijdelijk over te nemen en de onderneming op een duurzame toekomst voor te bereiden.

Dealpublicaties

Contactpersonen

Taurus Corporate Finance
 • Bergweidijk 22

  7418 AA Deventer