Bedrijven te koop in Friesland

Wil je een bedrijf kopen in Friesland? Volgens overnameplatform Brookz ligt het aantal bedrijven dat te koop staat in Friesland jaarlijks rond de 420 bedrijven. De gemiddelde omzet van deze te koop aangeboden bedrijven ligt tussen de 750 duizend en 1,25 miljoen euro op jaarbasis.

Bedrijf in Friesland kopen? Bekijk hier alle bedrijven te koop op Brookz.

Economie in Friesland

De verwachte groei van de Friese economie is volgens ING in 2020 circa 1 procent. Daarmee bereikt de economie in Friesland een omvang van ruim 17 miljard euro; een aandeel van 2,7 procent van het totale bbp. Voornamelijk de terugval in de productie in de voor Friesland belangrijke melkveehouderij tempert de groei.

Friesland heeft van oorsprong een uitgesproken agrarisch karakter. De provincie staat bij het gros van de mensen vooral bekend vanwege de veeteelt en de zuivelindustrie. Toerisme, met name op de meren in het zuidwesten van de provincie en op de Waddeneilanden, is in de zomer een belangrijke bron van inkomsten. Deze streken kennen in de winterperiode echter een grote seizoenswerkloosheid.

Bedrijven in Friesland

Volgens de Kamer van Koophandel zijn er op 1 januari 2021 69.124 bedrijven actief in Friesland, goed voor ongeveer 3,3 procent van het totaal aantal bedrijven in Nederland. Bekende bedrijven in Friesland zijn Friesland Foods (Leeuwarden), Dokkumer Vlaggen Centrale (Dokkum), Sterk Heiwerken (Drachten), Sonnema Berenburg (Bolsward) en Douwe Egberts (Joure).

Opvallend is dat Friesland relatief veel vestigingen van familiebedrijven telt. Van het totaal aantal vestigingen in Friesland hoort 73 procent bij een familiebedrijf, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook het aandeel van familiebedrijven in de omzet per provincie is het grootst in Friesland (40 procent). Daarnaast leverden in Friesland vestigingen van familiebedrijven relatief de grootste bijdrage aan de toegevoegde waarde van de business economy: 46 procent.

Bedrijven te koop in Friesland

Sectoren in Friesland

De sectorstructuur wordt gekenmerkt door een relatief sterk vertegenwoordigde agri & food-sector. Melkveehouders en zuivelverwerkers zijn dit jaar echter niet de grote aanjagers van economische groei in Friesland qua percentages, terwijl ze dit de afgelopen twee jaar wel waren, volgens het Economisch Bureau van ING. Behalve door melkproducten wordt de Friese economie gestut door een sterke bouw- en zorgsector. Sterk groeiende sectoren, zoals zakelijke dienstverlening, groothandel en transport en logistiek, spelen in Friesland in vergelijking met heel Nederland een bijrol.

De Friese economie wordt vooral aangejaagd door de regio Zuidoost-Friesland. Hier zijn vooral de sectoren elektrotechnische- & machine-industrie, zorg, agri & food en bouwnijverheid aanwezig. De elektrotechnische industrie is met Philips in Drachten sterk geworteld in de regio. Maar er is meer: het Innovatiecluster Drachten bestaat uit 17 high-tech-bedrijven en er is een samenwerking op het gebied van onder meer 3D-metaalprinting, remote sensing en robotica.

Waar vind je bedrijven te koop in Friesland?

Top-5 steden waar relatief gezien de meeste bedrijven te koop worden aangeboden in Friesland, zijn:

  • Leeuwarden
  • Drachten
  • Sneek
  • Heerenveen
  • Harlingen

Bedrijf kopen? Plaats een zoekprofiel op Brookz

Bedrijf kopen? Plaats een zoekprofiel op Brook

Breng uw zoekprofiel onder de aandacht bij het grootste bedrijfsovernamenetwerk van Nederland. Duizenden ondernemers gingen u de afgelopen 12 jaar al voor.

Bedrijf verkopen?

Bedrijf verkopen

Breng uw bedrijf anoniem onder de aandacht bij 35.000+ potentiële kopers. Op Brookz zijn al ruim 4.600 succesvolle bedrijfsverkopen tot stand gebracht.