Groothandel verkopen?

Je wilt jouw groothandel verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van groothandels eruit ziet. De economische conjunctuur en export zijn twee belangrijke stuwers van de voorspoed van groothandels. Dit kan het aantal bedrijfsovernames positief beïnvloeden.

Groothandel verkopen

Groothandels op Brookz

Aantal overnames Groothandels

Het jaar 2019 was een topjaar voor de Nederlandse ICT-overnamemarkt en ook 2020 lijkt ook een prima jaar te worden. Het totaal van 475 fusies en overnames in 2019 is een record voor ICT-bedrijven en door de coronacrisis is de aantrekkelijkheid van ICT-bedrijven alleen maar toegenomen.

["715", "710", "625", "685", "925", "600", "655", "790", "790", "850"]

["2012", "‘13", "‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21"]

Aantal fusies en overnames groothandels

["5,65", "5,65", "5,65", "5,65", "5,65", "5,65", "5,50", "5,50", "5,50", "5,50","5,40"]

["2012", "‘13", "‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21","22"]

Gem. EBITDA-multiple Groothandel

Wat is een groothandel waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

Voor een groothandel wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 5,5. Dat betekent dat een groothandel gemiddeld wordt gewaardeerd op 5,5 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor groothandels

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden groothandels ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Online concurrentie

  Groothandels opereren in een sterk concurrerende omgeving, waarbij de concurrentie niet alleen komt van andere groothandels maar ook van klanten en leveranciers die de groothandel proberen uit te schakelen en van andere sectoren zoals logistiek en (online) retail. De concurrentie zal verder toenemen omdat iedereen het speelveld van de groothandel kan betreden, ondersteund door technologische ontwikkelingen, waaronder internet. Dit leidt tot druk op prijzen en marges.

 • 2
  Lokale kracht

  Lokale (online) platformen hebben een grote invloed op de huidige markt. Volgens Rabobank is een goede website en webshop onmisbaar voor groothandels, maar ook de toegevoegde waarde kan beter in de markt gezet worden. Door lokaal gemak te bieden, bijvoorbeeld door lokaal omnichannel na te streven, kunnen klanten bediend worden met lokaal winkelen, bezorgen en ophalen; alles voor de klant.

 • 3
  Ketenregisseur

  Groothandels spelen op de prijsdruk en online concurrentie in door de rol van ketenregisseur op zich te nemen. Door voor- of achterwaartse integratie met eigen afzetkanalen of eigen productie, proberen ze meer grip te krijgen op de keten. Groothandels kunnen retailers ontzorgen door extra dienstverlening aan te bieden, bijvoorbeeld met e-fulfilment en order (robot)picking . Maar ook door centraal de retouren van webshops te verzorgen.

 • 4
  Gevolgen oorlog in Oekraïne

  De gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zullen volgens Rabobank naar verwachting beperkt blijven. Groothandels zijn vaak flexibel qua regio waar zij inkopen en de import van en export naar Oekraïne is niet dermate substantieel, dat we zonder grondstoffen zullen komen te zitten. Wel zullen we hinder ondervinden van logistieke problemen en oplopende inflatie.

Wat onze klanten zeggen