Groothandel kopen of verkopen

Je wilt een groothandel kopen of jouw groothandel verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van groothandels eruit ziet. De economische conjunctuur en export zijn twee belangrijke stuwers van de voorspoed van groothandels. Dit kan het aantal bedrijfsovernames positief beïnvloeden.

Jouw groothandel verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers in één week. 

Aantal overnames groothandels

Voor groothandels is het belangrijk dat ze ontwikkelen naar omnichannel. Zakelijke klanten verwachten ook dat ze dag en nacht kunnen winkelen bij hun groothandel waardoor alleen een fysieke vestiging onvoldoende is. Klanten willen ook online kunnen bestellen via hun mobiele telefoon, social media of een callcenter.

Aantal overnames groothandels

Wat is een groothandel waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

Voor een groothandel wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda-multiple gehanteerd van 5,5. Dat betekent dat een groothandel gemiddeld wordt gewaardeerd op 5,5 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,7.

Ebitda-multiple groothandelsDe waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw groothandel waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over groothandels

De groothandel is een conjunctuurgevoelige sector en daardoor sterk afhankelijk van de economische groei in Nederland en het buitenland. De afnemers van de Nederlandse groothandel zitten voornamelijk over de grens; volgens Rabobank komt ongeveer 75 procent van de verdiende waarde van buitenlandse klanten. Hierdoor is de sector groothandel voor een groot deel afhankelijk van internationale vraag.

In cijfers weergegeven zag het aantal groothandels er in 2020 als volgt uit (CBS):

77.350 groothandels, waarvan:

  • 46.155 groothandels met een werkzaam persoon
  • 11.130 groothandels met twee werkzame personen
  • 6.360 groothandels met drie tot vijf werkzame personen
  • 5.755 groothandels met vijf tot tien werkzame personen
  • 3.680 groothandels met tien tot twintig werkzame personen
  • 2.735 groothandels met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 860 groothandels met vijftig tot honderd werkzame personen

Een groothandel kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor groothandels

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden groothandels ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Online concurrentie
Groothandels opereren in een sterk concurrerende omgeving, waarbij de concurrentie niet alleen komt van andere groothandels maar ook van klanten en leveranciers die de groothandel proberen uit te schakelen en van andere sectoren zoals logistiek en (online) retail. De concurrentie zal verder toenemen omdat iedereen het speelveld van de groothandel kan betreden, ondersteund door technologische ontwikkelingen, waaronder internet. Dit leidt tot druk op prijzen en marges.

#2 Ketenregisseur
Groothandels spelen op de prijsdruk en online concurrentie in door de rol van ketenregisseur op zich te nemen. Door voor- of achterwaartse integratie met eigen afzetkanalen of eigen productie, proberen ze meer grip te krijgen op de keten. Groothandels kunnen retailers ontzorgen door extra dienstverlening aan te bieden, bijvoorbeeld met e-fulfilment en order (robot)picking. Maar ook door centraal de retouren van webshops te verzorgen.

#3 Sectorvervaging
Zowel klanten als leveranciers zetten druk op de omzet en marge van groothandels om hun eigen positie te versterken. Er is ook toenemende concurrentie van verschillende kanten, niet alleen van bestaande groothandels, maar ook bijvoorbeeld van groothandels uit andere sectoren en van retailers die naar B2B uitbreiden. Technologie maakt het mogelijk voor klanten en leveranciers om rechtstreeks met elkaar zaken te doen en de groothandel uit te schakelen.  

#4 Digitalisering
Door digitalisering zullen groothandels vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen, wat resulteert in hogere omloopsnelheden en kortere levertijden. Nieuwe exportmarkten buiten West-Europa bieden groeikansen voor groothandels. Daarnaast profiteren exporterende groothandels van de lagere eurokoers. Maar als ze in andere valuta inkopen, kan dit leiden tot hogere inkoopkosten.

Groothandel verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw groothandel. Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele groothandels succesvol gekocht en verkocht.

 

Groothandel kopen?

Groothandel kopen

Ben je op zoek naar een groothandel waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen groothandels te koop aangeboden.

Groothandel verkopen?

Groothandel verkopen

Heb je een groothandel, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele groothandels verkocht!

Groothandel waarderen?

Groothandel waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!