Groothandel kopen of verkopen

U wilt een groothandel kopen of uw groothandel verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van groothandels eruit ziet. De verbeterende economische conjunctuur en de groei van export zijn twee belangrijke stuwers van de voorspoed van groothandels. Dit kan het aantal bedrijfsovernames positief beïnvloeden.

Uw groothandel verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers in één week. 

Aantal overnames sector groothandel

De verbeterende economische conjunctuur en de groei van export zijn twee belangrijke stuwers van de voorspoed van groothandels. Hierdoor komt er ook meer kapitaal vrij bij groothandels om bedrijven te kopen. Daarnaast kan een bedrijfsovername een strategie zijn om de concurrentie te verminderen en sterker te staan ten opzichte van de overige concurrenten.

  Aantal fusies & overnames in de sector groothandel

Recente overnames in de sector groothandel

Elke week worden er wel 1 of meerdere groothandels gekocht en verkocht. Hieronder een drietal voorbeelden van recente overnames in de sector groothandel:

Aandeel overname groothandel sector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een groothandel waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

Voor een groothandel wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda-multiple gehanteerd van 5,65. Dat betekent dat een groothandel gemiddeld wordt gewaardeerd op 5,65 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9.

  Gemiddelde EBITDA multiple groothandel sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw groothandel waarderen? Doe hier de berekening .

Feiten en cijfers sector groothandel

De groothandel is een conjunctuurgevoelige sector en daardoor sterk afhankelijk van de economische groei in Nederland en het buitenland. De afnemers van de Nederlandse groothandel zitten voornamelijk over de grens; volgens Rabobank komt ongeveer 75% van de verdiende waarde van buitenlandse klanten. Hierdoor is de sector groothandel voor een groot deel afhankelijk van internationale vraag.

Volgens een meting van het CBS begin 2018 telt Nederland:

  • 77.725 groothandels in Nederland
  • Met 650.000 werknemers
  • Totale omzet van 450.000.000.000 euro

De internationaliseringstrend zet verder door, ook omdat veel klanten van groothandels internationaliseren en groothandels hen moeten volgen. De groeivooruitzichten voor komend jaar voor de groothandel zijn positief, vooral gedreven door de export. Voor de sector als geheel verwacht Rabobank een omzetgroei van circa 5% voor 2018.

Een groothandel kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen sector groothandel

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden groothandels ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Online concurrentie
Groothandels opereren in een sterk concurrerende omgeving, waarbij de concurrentie niet alleen komt van andere groothandels maar ook van klanten en leveranciers die de groothandel proberen uit te schakelen en van andere sectoren zoals logistiek en (online) retail. De concurrentie zal verder toenemen omdat iedereen het speelveld van de groothandel kan betreden, ondersteund door technologische ontwikkelingen, waaronder internet. Dit leidt tot druk op prijzen en marges.

#2 Ketenregisseur
Groothandels spelen op de prijsdruk en online concurrentie in door de rol van ketenregisseur op zich te nemen. Door voor- of achterwaartse integratie met eigen afzetkanalen of eigen productie, proberen ze meer grip te krijgen op de keten. Groothandels kunnen retailers ontzorgen door extra dienstverlening aan te bieden, bijvoorbeeld met e-fulfilment en order (robot)picking . Maar ook door centraal de retouren van webshops te verzorgen.

#3 Sectorv ervaging
Zowel klanten als leveranciers zetten druk op de omzet en marge van groothandels om hun eigen positie te versterken. Er is ook toenemende concurrentie van verschillende kanten, niet alleen van bestaande groothandels, maar ook bijvoorbeeld van groothandels uit andere sectoren en van retailers die naar B2B uitbreiden. Technologie maakt het mogelijk voor klanten en leveranciers om rechtstreeks met elkaar zaken te doen en de groothandel uit te schakelen.  

#4 Digitalisering
Door digitalisering zullen groothandels vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen, wat resulteert in hogere omloopsnelheden en kortere levertijden. Nieuwe exportmarkten buiten West-Europa bieden groeikansen voor groothandels. Daarnaast profiteren exporterende groothandels van de lagere eurokoers. Maar als ze in andere valuta inkopen, kan dit leiden tot hogere inkoopkosten.

Groothandel verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw groothandel. Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden groothandels succesvol gekocht- en verkocht.

Groothandel kopen?

Groothandel kopen

Bent u op zoek naar een groothandel waarin u wilt investeren of die u (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen groothandels te koop aangeboden.

Groothandel verkopen?

Groothandel verkopen

Heeft u een groothandel maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden groothandels verkocht!

Groothandel waarderen?

Groothandel waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw groothandel? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!