Wat is een belastinglatentie?

Bij een bedrijfsovername dient bij de waardering rekening gehouden te worden met een belastinglatentie. Lees verder op Brookz

14 november 2019, Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Bij een bedrijfsovername dient bij de waardering rekening gehouden te worden met een belastinglatentie. Zeker in geval van koop/verkoop van aandelen in een BV.

Enigszins afhankelijk van de vraag op welke manier een bedrijf wordt gekocht speelt de vraag over de bij de overnameprijs in aanmerking te nemen belastinglatentie. Het loont voor de koper en de verkoper van een onderneming zeker de moeite om zich bewust te zijn van de omvang van een belastinglatentie,  die meestal een waardedrukkende factor vormt.

Belastinglatentie

Ik spreek hieronder over een belastinglatentie als bepaalde activa en passiva niet voor de werkelijke waarde in de (fiscale) balans zijn opgenomen. Bijvoorbeeld een pand dat lang geleden is aangekocht en na afschrijving bijvoorbeeld voor € 250.000 op de fiscale balans staat - let op; niet kijken naar de commerciële balans - en intussen € 400.000 waard is.  

Het is dan duidelijk dat die onderneming eigenlijk € 150.000 méér waard is, maar ook dat er ooit over die ‘stille reserve’ van € 150.000 nog belasting moet worden betaald. Die onderneming is dus geen € 150.000 méér waard, hierop dient de toekomstige belasting op in mindering te komen, dat noemen we dus de belastinglatentie. Als (!) die op 10% wordt gesteld, is de latentie € 15.000 en de meerwaarde dus slechts € 135.000.

Activa/passiva transactie of aandelenverkoop

In principe zal er bij een activa/passiva-transactie voor de koper geen sprake zijn van een belastinglatentie. Bij een overdracht van activa/passiva zullen deze namelijk meestal voor de werkelijke waarde overgaan. Als er echter aan bepaalde vereisten voldaan wordt, kan er (zowel bij een IB-onderneming als bij een B.V.) echter tegen fiscale boekwaarden worden overgedragen en daarmee de belastingclaim op de stille reserves worden doorgeschoven.  Voordeel hiervan is dat er dus geen belasting hoeft te worden betaald over de stille reserve. Er moet dan echter wel rekening worden gehouden met een belastinglatentie.

Bij verkoop van aandelen in een B.V. zal in de regel bij de prijsonderhandeling rekening gehouden worden met eventuele belastinglatenties. De verkoop van de aandelen heeft namelijk in beginsel geen gevolgen voor de boekwaarde van de activa/passiva in de B.V. (los van fiscaal verplichte winstnemingen in bepaalde situaties).

Waar is omvang van de belastinglatentie van afhankelijk?

In principe is de in aanmerking te nemen belastinglatentie afhankelijk van:

  • Belastingtarief in de B.V. of bij doorschuiving van een IB-onderneming de belastingpositie van de koper;
  • Het vermoedelijke aantal jaren dat de belasting kan worden uitgesteld;
  • De voor de berekening van de ‘contante waard’ te hanteren rente.


Bij de bedrijfsverkoop van een onderneming, zeker in geval van koop/verkoop van aandelen in een B.V., dient bij de waardering rekening gehouden te worden met een belastinglatentie.


Walt Mossou
Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Bedrijf overnemen?

Ben je als ondernemer op zoek naar een bedrijf om over te nemen of als investeerder om te participeren in een bedrijf? Bekijk dan alle actuele bedrijven te koop aangeboden op Brookz!

Ontvang het nieuwste bedrijvenaanbod

Brookz heeft het grootste en meest actuele bedrijvenaanbod van Nederland. Schrijf je nu in en ontvang de nieuwste verkoopprofielen in je inbox. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte van interessante overnamekansen!

Gerelateerde artikelen

Duur aansprakelijkheid verkoper voor fiscale schulden onder koopovereenkomst van aandelen

In de koopovereenkomst voor aandelen wordt bij de aansprakelijkheid van de verkoper vaak een beperking in tijd opgenomen, bijvoorbeeld 18 maanden. Voor belastingschulden wordt daarbij vaak een aparte termijn gehanteerd.

lees meer >

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), wat houdt het in?

In het nieuwe Regeerakkoord is aangegeven dat de BOR wordt aangepast. Als we kijken naar de kaarten die op tafel liggen, dan zal de regeling naar verwachting niet ruimer worden. Je hebt dus momenteel een goede hand!

lees meer >

Stakingsaftrek

Wanneer je jouw bedrijf verkoopt of beëindigt komen er allerlei juridische en fiscale regeltjes om de hoek kijken. Eén daarvan is de stakingsaftrek.

lees meer >