Bedrijfswaardering in roerige tijden

Voor een optimale bedrijfswaardering is het belangrijk om te kijken naar wat er in de sector speelt, de reacties van concurrenten te monitoren en de best practices te volgen.
header image

4 mei 2023, Rutger Groenewegen, Groenewegen & Lukaart Corporate Finance

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met diverse nationale en internationale crises. Daarnaast worden we geconfronteerd met snelle ontwikkelingen op het gebied van innovatie en ICT.

Van de pandemie, de oorlog in Oekraïne en ongekende prijsstijgingen (en -dalingen) tot de snel oplopende kapitaalmarktrente en een bouw- en woningcrisis. Maar ook de ontwikkelingen op het gebied van big data, de opkomst van ChatGPT en de toenemende risico’s op hacking en ransomware.

Al deze ontwikkelingen hebben invloed op ondernemers, ondernemingen en dus op de economische waarde. En hoe ga je hier als waarderingsdeskundige mee om?

De toekomst 'voorspellen'

Een waarderingsdeskundige is een professional die op basis van ervaring, vaardigheden, kennis en inzicht bedrijfseconomische berekeningen maakt. Hiermee wordt de economische waarde van een onderneming, een pakket aandelen of een bedrijfsonderdeel vastgesteld. De waarderingsdeskundige kijkt naar de risico’s, onzekerheden en de tijd die nodig is om de verwachte inkomende en uitgaande geldstromen te realiseren.

Dit geeft ondernemers en potentiële investeerders inzicht in de toekomstige rendementen en vormt de basis voor investeringsbeslissingen. Er wordt dus voornamelijk gekeken naar de toekomst. Maar hoe ‘voorspel’ je de toekomst in roerige tijden?

Als de toekomst net zo voorspelbaar was als de historische financiële gegevens, zou het vak van waarderingsdeskundige niet zo uitdagend zijn. De waarde van een onderneming kan dan vrij eenvoudig berekend worden door het gebruik van zogenaamde markt-multiples.

In tijden van onzekerheid vormen deze multiples echter niet voldoende basis voor een reële waardebepaling. De methode houdt namelijk geen rekening met onzekerheden in de toekomst, laat staan de uitdagingen waar ondernemers op dit moment mee te maken hebben. Dit vereist een andere methode.

Een reële waardering

Een betrouwbare waardering vraagt dus om meer. In welke mate kunnen toekomstige ontwikkelingen de geldstromen van de onderneming beïnvloeden? Natuurlijk wordt hierbij rekening gehouden met de ontwikkelingen in de branche en macro-economie, maar voor het ‘voorspellen’ van de juiste (economische) tendens moet er ook uitgebreid naar het verleden worden gekeken.

Tot slot is de vraag: wat is de impact van de ontwikkelingen op de onderneming en op welke wijze speelt zij hierop in? Is er onzekerheid over de wendbaarheid van de onderneming, dan heeft dit gevolgen voor het risicoprofiel en de uitkomst van de waardebepaling. Is de ondernemer of het management in staat om de gevolgen te onderkennen en juist te projecteren in de toekomstvisie en het ondernemingsplan van de organisatie, dan kan dit zelfs leiden tot een hogere waarderingsuitkomst. 

Grip houden op waarde

Wendbaar zijn en anticiperen op verandering dus. Overigens leert de ervaring dat bedrijven die vooroplopen niet per definitie het succesvolst hierin zijn. Dit heet ook wel de wet van de remmende voorsprong. Wat is er nog over van de waarde van bijvoorbeeld wereldspelers als Kodak, IBM, General Electric en Nokia?

Voor een optimale waardeontwikkeling is het in deze roerige tijden vooral belangrijk om goed te blijven kijken naar wat er in de sector speelt, de reacties van concurrenten te monitoren en de best practices te volgen. Een waardering geeft daarnaast inzicht in waar de waardebepalende elementen en kwetsbaarheden liggen. Inzicht dat u als ondernemer in staat stelt om effectief te sturen en grip te houden op de waarde van uw onderneming of toekomstige investering.


Rutger Groenewegen
Rutger Groenewegen, Groenewegen & Lukaart Corprorate Finance

Rutger Groenewegen is Registeraccountant, Register Valuator en partner bij Groenewegen & Lukaart Corporate Finance. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als accountant en waarderingsdeskundige in het MKB.

Bestel de nieuwste editie van de Brookz 500!

Vind een geschikte adviseur in deze unieke 'Who is Who' van de Nederlandse overnamemarkt.

De Brookz 500 is de ultieme jaargids met een overzicht van de belangrijkste adviseurs, investeerders, financiers en overige dienstverleners in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.

Een handige en waardevolle uitgave die op het bureau van geen enkele ondernemer, investeerder of MBI'er met overname- of verkoopplannen mag ontbreken.

Bestel nu deze waardevolle uitgave van maar liefst 276 pagina's!

Groenewegen & Lukaart Corporate Finance

Groenewegen & Lukaart is een toonaangevend en onafhankelijk advieskantoor op het gebied van transactieondersteuning, bij o.a. bedrijfsovernames in Zuidwest Nederland.

Gerelateerde artikelen

ESG: duurzaam ondernemen en waardecreatie in harmonie

ESG-beleid leidt niet alleen tot een hogere waardering van je onderneming, maar staat ook synoniem aan uitmuntend ondernemerschap.

lees meer >

Bedreigen double digit-inflatiecijfers uw zaak?

Welke impact heeft de extreem hoge inflatie op de waarde van een onderneming en op de waardecreatie voor de toekomst?

lees meer >

ESG: van nice-to-know naar need-to-know

lees meer >