De voor- en nadelen van een factor bij bedrijfswaardering

De overnameprijs van een onderneming wordt vaak uitgedrukt in een factor het bedrijfsresultaat (eventueel gecorrigeerd voor afschrijvingen), winst voor belasting of de omzet.
header image

26 juli 2021, Friso Kuipers, AenF Partners

'Ik heb recentelijk mijn bedrijf verkocht. Ik heb er 'vijf keer' voor gekregen', sprak de ene ondernemer trots tegen de andere ondernemer. De luisterende ondernemer wilde de vreugde van zijn compagnon niet verpesten, maar dacht maar aan één ding: 'vijf keer' wat?

In de corporate finance-wereld wordt de overnameprijs van een onderneming vaak uitgedrukt in een factor het bedrijfsresultaat (eventueel gecorrigeerd voor afschrijvingen), winst voor belasting of de omzet. Corporate finance-adviseurs die meerdere jaren in het vak zitten, verkrijgen aan de hand van de factor doorgaans al een redelijk beeld bij de grote van de onderneming en de marktconformiteit van de overnamesom. Maar voor ondernemers die niet dagelijks te maken hebben met dergelijke processen kan dit vaak verwarrend werken en leiden tot tunnelvisie.

EBITDA-multiple

De meest voorkomende factor is de EBITDA-multiple over een bepaalde periode. Deze multiple kijkt naar het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen. Vaak wordt voor deze winstgevendheid gekozen, omdat die redelijk in lijn ligt met de operationele kasstroom van een onderneming (welke kasstroom gaat de onderneming de komende jaren maken). De factor is op haar beurt weer een benadering die recht doet aan (onder andere) de markt waarin de onderneming actief is, het risicoprofiel van de onderneming en een bepaalde terugverdientijd vanuit het perspectief van een koper.

In eerste instantie is de EBITDA een redelijke indicatie voor de operationele kasstroom van de onderneming. Maar een koper zal ook rekening houden met de investeringen in materiële vaste activa en werkkapitaal die door de onderneming zullen moeten worden gedaan. Dergelijke investeringen komen niet terug op de winst-en-verliesrekening en worden derhalve ook niet bij de EBITDA in ogenschouw genomen. Deze zaken kunnen echter een grote invloed hebben op de waardebepaling van uw bedrijf, evenals de periode waarover deze EBITDA wordt genomen. 

Winstgevendheid

Alhoewel een winstgevendheid maal een factor vaak een eerste beeld geeft van de overnamesom, zegt het echter lang niet alles: veelal resulteert dit in de ondernemingswaarde van een onderneming. Normaliter zal de ondernemer uiteindelijk een koopsom krijgen voor zijn aandelen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de cash- en schuldposities op de balans van de betreffende onderneming. Het kan (in theorie) voorkomen dat een ondernemer zijn bedrijf voor 5,0x EBITDA verkoopt, maar uiteindelijk slechts €1 op zijn rekening gestort ziet worden, omdat er nog een substantiële schuldpositie op de balans staat.

Een factor 5,0x kan uiteindelijk in een hogere koopsom resulteren dan een factor 7,0x

Friso Kuipers

Het operationele bedrijfsresultaat van een onderneming in combinatie met een factor geeft een eerste grove indicatie van de mogelijk realiseerbare ondernemingswaarde. Echter worden bij een dergelijke factor belangrijke zaken buiten beschouwing gelaten, welke een grote invloed op deze waarde zouden kunnen hebben. Daarom is het veelal verstandig om een gedetailleerde waardebepaling op de laten stellen aan de hand van de discounted cashflow-methodiek

Waardebepaling

Een corporate finance-adviseur start een (verkoop-)traject met een gedegen waardebepaling. Zodoende heeft u als ondernemer inzicht in de mogelijke verkoopopbrengst en kan een factor 5,0x uiteindelijk in een hogere koopsom resulteren dan een factor 7,0x. Uiteraard is het ook mogelijk om een waardebepaling te laten uitvoeren zonder direct het verkoopproces in te gaan, ook hiervoor kunt u contact opnemen met een corporate finance-adviseur. 


Friso Kuipers
Friso Kuipers, AenF Partners

Friso Kuipers is directeur bij AenF Partners en is al bijna 15 jaar actief in het vak van fusies en overnames. Friso houdt zich bezig met alle fases binnen het fusie- en overnameproces, van strategische en financiële analyses tot waardebepalingen en onderhandelingen.

AenF Partners

Een overname- of verkooptraject is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Voor alle partijen heeft een dergelijk traject een grote impact op de toekomst (voor zowel het bedrijf als de ondernemer zelf). Daarom is het belangrijk om in zo'n traject door een professionele partner te worden bijgestaan die oog heeft voor de persoonlijke situatie; AenF Partners.

Brookz 500 (2023): bestel jouw exemplaar!

Vind een geschikte adviseur in deze unieke 'Who is Who' van de Nederlandse overnamemarkt.

De Brookz 500 is het ultieme jaarboek met een overzicht van de belangrijkste adviseurs, investeerders, financiers en overige dienstverleners in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.

Een handige en waardevolle uitgave die op het bureau van geen enkele ondernemer, investeerder of MBI'er met overname- of verkoopplannen mag ontbreken.

Bestel nu deze waardevolle uitgave van maar liefst 276 pagina's!

Gerelateerde artikelen

Wat is mijn bedrijf waard?

Binnen de overlapping van de bandbreedte van de koper en de verkoper komt de uiteindelijke prijs tot stand.

lees meer >

SaaS is de baas

De waardering van SaaS-bedrijven heeft zich ontwikkeld van traditionele DCF en EBITDA-multiples tot meer geavanceerde maatstaven zoals MRR en ARR.

lees meer >

Wat is de waarde en terugverdientijd?

Het begrip viel de laatste weken weer regelmatig tijdens onderhandelingen: de terugverdientijd. Op het moment dat ik dat hoor, ga ik altijd wat rechter op mijn stoel zitten… 

lees meer >