Hoe waardeer je een startup?

Ondernemers met een startup zijn meestal niet bezig met bedrijfswaarde, maar dit is wel van belang als je kapitaal wilt aantrekken of bij een bedrijfsverkoop.
header image

27 augustus 2015, Friso Kuipers, AenF Partners

Het waarderen van een startup is geen sinecure. Waar bij een volwassen onderneming veelal ook wordt gekeken naar historische gegevens zijn deze bij een startup meestal niet beschikbaar.

In beginsel zal een waardering van de startup niet de hoogste prioriteit van de ondernemer hebben. Maar wat te doen op het moment dat je extern kapitaal wilt aantrekken om de groei te versnellen of dat je zelf wordt benaderd door potentiële investeerders? Op zo’n moment wil je weten wat de waarde van de onderneming is. Maar hoe bepaal je dan de waarde van een startup?

Wat is de investeringsbehoefte?

Het is van essentieel belang dat de startup bij een groeistrategie eerst zelf bepaalt hoeveel geld er noodzakelijk is voor de nabije toekomst (komende 1 á 2 jaar). Met redelijke zekerheid kan de cashflowprognose voor deze (korte) periode worden opgesteld. Die prognose, met name aan de omzetzijde, wordt echter snel onzekerder naarmate men verder vooruit kijkt. Daarom is een waardering middels de veelgebruikte discounted cashflow-methode in deze fase vaak lastig.

De onderhandeling met een investeerder

Bij startups kopen investeerders in eerste instantie veelal een minderheid van de aandelen in het bedrijf (<50%). Hierdoor blijft de oprichter grootaandeelhouder ook nog volledig toegewijd aan de onderneming. De verkoop van bijvoorbeeld 40% van de aandelen op zo’n moment laat weinig ruimte meer over voor eventuele toekomstige investeringsrondes.

Wij zien in de markt dat in zo’n early stage fase het vaak gaat om aandelenbelangen tussen de 5% -30%. Maar waar in de range van 5% tot 30% kom je met jouw aandelenbelang uit? De uiteindelijke waardering is in dit stadium met name afhankelijk van het track record van de ondernemer, de onderbouwing van het businessplan en de grootte van het investeringsbedrag. Uiteraard is het van groot belang hoe goed de ondernemer de investeerder kan overtuigen van de groeipotentie van de startup.

Bekijk onze tips over hoe je de waarde van een bedrijf berekent:

Pre en post-money waarderingen

In de praktijk merken wij dat er regelmatig verwarring ontstaat over de pre- en post-money waarde van een onderneming. De pre-money waardering verwijst naar de waarde van de onderneming voordat er een kapitaalinjectie plaatsvindt. Bij de post-money waardering zit deze investering al verwerkt in de waarde.

Stel pre-money is de waarde voor 100% van de aandelen bepaald op € 2.000.000. De investeerder wil graag € 200.000 investeren voor 10%. Het geldbedrag wat met deze investering gemoeid is, vloeit echter rechtstreek de onderneming in en dus niet naar de verkoper. Hierdoor wordt de onderneming direct € 200.000 meer waard. De post-money waarde komt dan uit op € 2.000.000 + € 200.000 = € 2.200.000. De investeerder verkrijgt 10% maar zou feitelijk recht hebben op 9.09% op basis van het post-money waardering. Het is dan ook van belang voor partijen dat duidelijke afspraken worden gemaakt over welke waarde wordt gesproken. Adviseurs met ervaring bij het waarderen van startups kunnen helpen bij dit soort complexe vraagstukken.


Friso Kuipers
Friso Kuipers, AenF Partners

Friso Kuipers is directeur bij AenF Partners en is al bijna 15 jaar actief in het vak van fusies en overnames. Friso houdt zich bezig met alle fases binnen het fusie- en overnameproces, van strategische en financiële analyses tot waardebepalingen en onderhandelingen.

Bedrijfswaarde berekenen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

AenF Partners

Een overname- of verkooptraject is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Voor alle partijen heeft een dergelijk traject een grote impact op de toekomst (voor zowel het bedrijf als de ondernemer zelf). Daarom is het belangrijk om in zo'n traject door een professionele partner te worden bijgestaan die oog heeft voor de persoonlijke situatie; AenF Partners.

Gerelateerde artikelen

ESG: duurzaam ondernemen en waardecreatie in harmonie

ESG-beleid leidt niet alleen tot een hogere waardering van je onderneming, maar staat ook synoniem aan uitmuntend ondernemerschap.

lees meer >

Bedrijfswaardering in roerige tijden

Voor een optimale bedrijfswaardering is het belangrijk om te kijken naar wat er in de sector speelt, de reacties van concurrenten te monitoren en de best practices te volgen.

lees meer >

Bedreigen double digit-inflatiecijfers uw zaak?

Welke impact heeft de extreem hoge inflatie op de waarde van een onderneming en op de waardecreatie voor de toekomst?

lees meer >