Mediation: het alternatief voor een rechtbankprocedure

Bij een conflict over de bedrijfswaarde hoeft de rechter niet de enige oplossing te zijn. Een interessant alternatief is mediation.
header image

1 juli 2020, Peter Paul Buijsrogge, BrightOrange

Als partijen een conflict hebben over de waarde van een onderneming, stappen ze soms naar de rechter voor uitsluitsel. Zo’n rechtbankprocedure is kostbaar en tijdrovend. In deze expertbijdrage een efficiënt alternatief, waarbij partijen zélf tot een oplossing komen: mediation.

Conflicten over bedrijfswaarde ontstaan vaak als de waarde verdeeld of verrekend moet worden. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of als een aandeelhouder zijn aandelen moet aanbieden aan een ander. Het bepalen van de bedrijfswaarde is complex, waardoor partijen er onderling meestal niet uitkomen.

Ze kunnen dan naar de rechter stappen, die vervolgens een deskundige inschakelt om een bindend advies te geven over de waarde van de onderneming. Deze deskundige moet het bedrijf uitvoerig onderzoeken, wat het proces kostbaar en tijdrovend maakt. 

Mediation als oplossing 

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij partijen onder leiding van een mediator samen tot een oplossing proberen te komen.

Mediation vormt een goed alternatief voor een rechtbankprocedure. Een groot voordeel is dat het conflict snel en efficiënt wordt opgelost. En zeker zo belangrijk; de uitkomst wordt bepaald door de partijen zelf en niet door een derde. Dat is bevorderlijk voor het behoud van de relatie.  

Hoe werkt het mediationproces?

Mediation bestaat uit gesprekken tussen de partijen en de mediator. De mediator begeleidt het proces en zorgt ervoor dat beide partijen hun verhaal kunnen doen. Samen met de partijen zoekt de mediator naar geschikte oplossingen. Hierbij kunnen de meest uiteenlopende denkrichtingen worden gevolgd.

Een belangrijk onderscheid tussen een rechtbankprocedure en mediation is dat deelname vrijwillig is. Ook kunnen de partijen op elk moment uit het mediationproces stappen. Wel moeten beide partijen de intentie hebben om er samen uit te komen. Er geldt een inspanningsverplichting, wat inhoudt dat ze actief moeten werken aan het vinden van een oplossing.

Het eindresultaat van de mediationprocedure wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend en afdwingbaar. 

Mediation gecombineerd met waarderingsdeskundigheid

Bij een conflict over bedrijfswaarde is het goed om een mediator in te schakelen die ook waarderingsdeskundige is (Register Valuator). Vanwege zijn deskundigheid kan hij als vraagbaak dienen en partijen behoeden voor grote fouten. De ervaring leert dat 90% van de partijen binnen vier sessies tot een oplossing komt. Mocht het mediationproces in uitzonderlijke gevallen niet lukken, dan kunnen de partijen deze mediator alsnog inschakelen om een bindend advies te geven.  

De voordelen op een rij:

  • Efficiënt en snel: binnen gemiddeld vier sessies een oplossing.
  • Proces in eigen handen: de partijen hebben grote invloed op het proces en de kosten daarvan. Ze verklaren hun intentie om samen tot een oplossing te komen, maar kunnen altijd besluiten om uit het proces te stappen. 
  • Mogelijkheid tot eigen adviseur: de partijen kunnen zich laten bijstaan door hun eigen adviseur. Ze zijn vrij om te kiezen wie dat is. 

Voor wie geschikt?

Deze methode is geschikt bij zowel grote als kleine financiële belangen. Een voorwaarde is dat partijen respect hebben voor elkaars belangen en gemotiveerd zijn om er samen uit te komen. Het behoud van de relatie moet dan ook belangrijker zijn dat juridisch in het gelijk gesteld worden.


Peter Paul Buijsrogge
Peter Paul Buijsrogge, BrightOrange

Peter Paul Buijsrogge is partner bij BrightOrange en heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van overnameprocessen. Daarnaast is hij ingeschreven als Forensisch Mediator, gerechtelijk deskundige en Register Valuator.

Bedrijfswaarde berekenen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

BrightOrange

Wanneer u overweegt een bedrijf te kopen of te verkopen, komt u in een complexe fase van uw leven terecht. BrightOrange zet graag zijn deskundigheid in om u te begeleiden tijdens het hele proces. Van het eerste adviesgesprek tot en met de closing van de deal. 

Gerelateerde artikelen

ESG: duurzaam ondernemen en waardecreatie in harmonie

ESG-beleid leidt niet alleen tot een hogere waardering van je onderneming, maar staat ook synoniem aan uitmuntend ondernemerschap.

lees meer >

Bedrijfswaardering in roerige tijden

Voor een optimale bedrijfswaardering is het belangrijk om te kijken naar wat er in de sector speelt, de reacties van concurrenten te monitoren en de best practices te volgen.

lees meer >

Bedreigen double digit-inflatiecijfers uw zaak?

Welke impact heeft de extreem hoge inflatie op de waarde van een onderneming en op de waardecreatie voor de toekomst?

lees meer >