Wat is mijn bedrijf waard? En wat is de juiste prijs?

Midge Antoine van Dijk
Midge Antoine van Dijk, Hoek en Blok
23 januari 2024
Bestaat er bij een overname zoiets als een vaste waarde of een gereguleerde prijs?
header image

Het opstarten van een bedrijf staat bekend als een uitdagende taak voor elke ondernemer. Het overdragen van een eigen onderneming na jaren van zorgvuldige opbouw en het realiseren van aanzienlijke groei vormt echter een even grote uitdaging.

Het bepalen van de waarde en uiteindelijke prijs alleen al kan tot hoofdpijn leiden. Is er zoiets als een vaste waarde of een gereguleerde prijs?

Door middel van een grondige analyse, onderbouwing en berekening wordt de waarde van een bedrijf vastgesteld. Desondanks kan de prijs die daadwerkelijk wordt betaald bij bijvoorbeeld een verkoop hoger of lager uitvallen dan deze waarde. De uiteindelijke prijs die de koper voor de onderneming betaalt, is het resultaat van onderhandelingen tussen de verkoper en de koper, welke in dit artikel worden uitgedrukt in een ondernemingswaarde en gecreëerde waarde.  

Waarderen van onderneming

Het waarderen van een bedrijf kan op verschillende manieren. Er dient een waarderingsmethode te worden gekozen die past bij de casus en de aard en complexiteit van de onderneming. 

Een veelgebruikte en breed bekende methode is de DCF-methode (Discounted Cash Flow). Zoals de naam suggereert, worden toekomstige verwachte kasstromen verdisconteerd naar de huidige waarde. De verdisconteringsvoet die wordt toegepast, is een getal dat wordt samengesteld op basis van verschillende factoren, waaronder de risicovrije premie en de marktrisicopremie. Deze risicopremies zijn gerelateerd aan de 'opportunity kosten' van het kapitaal.

De DCF-methode valt binnen de earnings/income-benadering. Hierbij worden alle (mogelijke) kosten en opbrengsten geprognosticeerd voor een specifieke periode, om vervolgens te worden omgezet naar een verwachte toekomstige vrije kasstroom. Deze kasstroom wordt dan verdisconteerd naar de huidige ondernemingswaarde.

Uiteindelijke prijs van onderneming

Naast de gekozen waarderingsmethode is het essentieel om rekening te houden met het perspectief van de gebruiker van de waardering. Hetzelfde bedrijf kan aanzienlijk variërende waarde-uitkomsten hebben, afhankelijk van wie de waardering gebruikt.

Bijvoorbeeld, vanuit het perspectief van een strategische koper kan een bedrijf doorgaans meer waard zijn dan vanuit het perspectief van het management in een management buy-out (MBO) situatie. Dit komt doordat een strategische koper synergievoordelen kan behalen met hetzelfde bedrijf, zoals kostenbesparingen of versterking van de huidige bedrijfsactiviteiten. De onderhandelingen tussen verkoper en koper ontstaan vaak door verschillen in perspectief over het bedrijf en de toekomst ervan.

Diverse factoren kunnen leiden tot discussies tussen de verkoper en koper met betrekking tot de waarde van het bedrijf. Het is van belang deze aspecten grondig te begrijpen, aangezien ze een significante invloed kunnen hebben op de uiteindelijke waardering van de onderneming.

GRA1

Rekenvoorbeeld waarde en verkoopprijs

In deze hypothetische situatie wordt gekeken naar een zonnepaneleninstallateur. Na toepassing van de DCF-methode blijkt de ondernemingswaarde, de zogenaamde stand-alone waarde, €1,7 miljoen te zijn. 

Na het identificeren van een strategische koper en het voeren van onderhandelingen, is er een overeengekomen verkoopprijs van €2,5 miljoen vastgesteld. De extra € 800.000 bovenop de ondernemingswaarde wordt aangeduid als de gecreëerde waarde voor verkoper. Dit vertegenwoordigt een deel van de synergievoordelen die de strategische koper zal ervaren bij het samenvoegen van de bedrijven.

Voorbeelden van synergievoordelen zijn een betere onderhandelingspositie in de markt en kostenbesparingen door een fusie van bepaalde bedrijfsonderdelen in een groter geheel. Natuurlijk zal een koper niet bereid zijn om voor al deze zelf te creëren synergievoordelen op voorhand te betalen, echter is een koper vaak wel bereid om deze te delen met de verkoper. Dit heeft met name te maken met een gebrek aan alternatieven voor de koper om dezelfde synergievoordelen te creëren. 

GRA2

Conclusie

In de praktijk gaan ondernemers vaak uit van het idee dat de uiteindelijke prijs die een koper bereid is te betalen, overeenkomt met de stand-alone ondernemingswaarde. Bij het bepalen van de ideale overnamepartij is het dan ook van belang om deze synergievoordelen te identificeren en met een potentiële koper te bespreken om zo de transactieprijs te maximaliseren.

Geschreven door
Midge Antoine van Dijk, Hoek en Blok

Midge Antoine van Dijk is adviseur Corporate Finance bij Hoek en Blok. 

Nieuwste verhalen