Accountantskantoor kopen of verkopen

U wilt een accountantskantoor kopen of uw accountantskantoor verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van accountantskantoren eruit ziet. Door de vergrijzing zal het aantal te verkopen accountantskantoren de komende jaren onvermijdelijk flink toenemen. Veel kantoren zijn op zoek naar opvolging. Aan de andere kant vindt er een consolidatie plaats waarbij een aantal grotere kantoren op zoek zijn naar uitbreiding.

Een accountantskantoor verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames sector accountantskantoren

Accountantskantoren hadden in 2017 veel werk, maar kwamen vaak medewerkers tekort om het uit te voeren. In de traditioneel drukke eerste helft van het jaar kwam er meer beweging bij kantoren om hun eigen accountantskantoor te verkopen, een ander accountantskantoor over te nemen of te fuseren met een accountantskantoor, volgens een benchmarkonderzoek van Full Finance. Daarbij zijn veel grotere kantoren op zoek naar omzet en vooral medewerkers.

  Aantal fusies & overnames in de accountancy sector

Recente overnames in de accountantsmarkt

Elke week worden er wel 1 of meerdere accountantskantoren gekocht en verkocht. Hieronder een drietal voorbeelden van recente overnames in de accountantsmarkt:

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) is bij een aantal transacties de aanjager geweest voor een bedrijfsverkoop of fusie. Het aantal accountantskantoren met een vergunning van de AFM voor het mogen verrichten van wettelijke controles is gedaald tot onder de driehonderd. Voor dit jaar verwacht Full Finance eenzelfde beeld als in 2017 en zal er verdere consolidatie plaatsvinden in wat nog steeds kan worden omschreven als een versnipperde markt.

Aandeel overname zakelijke dienstverlenings sector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een accountantskantoor waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de zakelijke dienstverlening, de sector waartoe accountantskantoren behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda-multiple gehanteerd van 4,95. Dat betekent dat een accountantskantoor gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,95 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9.

Gemiddelde EBITDA multiple zakelijke dienstverlening sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw accountantskantoor waarderen? Doe hier de berekening .

Feiten & cijfers over de accountantsmarkt

De groeiende economie pakt gunstig uit voor de vraag naar accountantsdiensten, stelt ABN Amro. Ook neemt het aantal bedrijven die wettelijk gecontroleerd moeten worden, toe. Daar staat tegenover dat door standaardisering, digitalisering en automatisering handmatige werkzaamheden afnemen en branchevreemde partijen de accountantsmarkt betreden. Toch neemt het marktvolume per saldo wel toe.

In de periode 2015-2017 liet de sector voor accountantskantoren weer een gezonde groei zien. Volgens ABN Amro moeten de accountantskantoren dit jaar rekenen op een - ietwat minder sterke - groei van 3,5 procent.

In cijfers weergegeven zag het aantal accountantskantoren er in 2016 als volgt uit (CBS):

  • 1.775 RA-kantoren
  • 3.705 AA-kantoren
  • 4.315 belastingconsulenten (kantoren)

Het aantal eenmanszaken en het aantal kleine kantoren (twee tot tien medewerkers) groeide de afgelopen jaren. Het aantal grote kantoren (meer dan vijftig medewerkers) daalde. Het is de vraag of eenmanszaken en kleine kantoren voldoende kunnen investeren in digitalisering. Ook is de steeds strengere wet- en regelgeving voor kleinere organisaties een uitdaging. Er ontstaan hierdoor steeds meer samenwerkingsverbanden.

Een accountantskantoor kopen? Bekijk het aanbod in Brookz

Trends en ontwikkelingen in de accountantsmarkt

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden accountantskantoren ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Lagere tarieven
De tarieven van audits en het samenstellen van jaarverslagen staan sterk onder druk. Sinds 2008 is het tarief van financiële audits bijvoorbeeld met circa 15 procent afgenomen. Steeds meer worden deze diensten als een ‘commodity’ beschouwd. Klanten vinden dat de accountant verantwoordelijk is voor een efficiënte uitvoering van dit type werk en dat het tarief acceptabel moet zijn.

#2 Minder vraag boekhouddiensten
Digitalisering en automatisering vermindert vooral de vraag naar boekhouddiensten. Ook kan de wijziging in het grootte-regime en de daarmee samenhangende verslaggevingsplicht ervoor zorgen dat het aantal wettelijke controles krimpt. Daarnaast zorgt blockchain ervoor dat de rol van de accountant als trusted advisor minder belangrijk wordt.

  #3 Meer adviesdiensten
Advisering op allerlei terreinen (pensioen, HR, financiële planning) moet het (omzet-)gat opvullen dat geslagen is door de toenemende digitalisering en prijsconcurrentie in de sector. Onderscheidend vermogen is hierbij van essentieel belang.

#4 Nieuwe verdienmodellen
De tijd van het ‘uurtje-factuurtje’ lijkt tegenwoordig echt voorbij. Nieuwe verdienmodellen als abonnementsvormen doen steeds vaker hun intrede in de branche. Ook het goodwill -model lijkt zijn langste tijd te hebben gehad; het staat investeringen in de weg en leidt vaak tot een kortetermijnvisie gefocust op winstmaximalisatie.

Accountantskantoor verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw accountantskantoor. Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele accountantskantoren succesvol gekocht- en verkocht.

Accountantskantoor kopen?

Accountantskantoor kopen

Bent u op zoek naar een accountantskantoor waarin u wilt investeren of die u (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen accountantskantoren te koop aangeboden.

Accountantskantoor verkopen?

Accountantskantoor verkopen

Heeft u een accountantskantoor maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele accountantskantoren verkocht!

Accountantskantoor waarderen?

Accountantskantoor waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw accountantskantoor? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!