Antea Participaties

Participatiemaatschappij voor het MKB

Antea Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op jongere bedrijven met een groeipotentieel en een ‘track record’ van enkele jaren. Daarnaast gaat de interesse uit naar volwassen ondernemingen in de expansiefase of bedrijven die te maken krijgen met een management buy-in / buy-out als oplossing voor een opvolgingsprobleem van de DGA.

Sectorvoorkeur
Zowel minderheidsdeelnemingen, meerderheidsdeelnemingen als volledige overnames behoren tot de mogelijkheden. Deelname kan plaatsvinden door een uitbreiding van het kapitaal en/of door een (gedeeltelijke) verkoop door bestaande aandeelhouders. Er is geen branchespecialisatie, maar wel de voorkeur voor de sectoren Industrie, Food, ICT/Media en Zakelijke Dienstverlening.

Toegevoegde waarde
Antea Participaties is opgericht in april 1999. Het beheerd vermogen bedraagt circa €60 miljoen. In de fondsen nemen ruim 300 Informal Investors deel. Hiermee is Antea marktleider in Nederland op het gebied van het onafhankelijk beheer van Informal Investors-participatiefondsen. De kring van participanten van Antea Participaties bestaat uit particuliere investeerders met een ondernemersachtergrond, zogenaamde Informal Investors. Door een actieve betrokkenheid van deze (ex-) ondernemers is Antea in staat de bedrijven waarin wordt deelgenomen werkelijk toegevoegde waarde te bieden. Met de expertise en netwerken van de participanten kan niet alleen kapitaal worden ingebracht, maar ook kennis, kunde en betrokkenheid.

'Beste Investeringsmaatschappij'
Elementen die met name voor kleine en middelgrote ondernemingen van betekenis zijn. Antea heeft in 2017 haar VIII-ste fonds gefund. Antea werd in 2018 door Venture Capital Gids voor de zesde keer uitgeroepen tot “Beste investeringsmaatschappij van Nederland”. De naam Antea is afkomstig uit de Griekse mythologie en betekent “De Koningin van de Dageraad”.

Antea richt zich op bedrijven:

  • Met een omzet van € 5 miljoen tot € 100 miljoen
  • Met een ebitda van minimaal € 1 miljoen
  • Die bij voorkeur actief zijn in de sectoren Industrie, Food, ICT/Media en Zakelijke dienstverlening
  • Met een bewezen track record, goede winstgevendheid en groeipotentieel
  • Met een behoefte aan groeifinanciering of waar een verkoop of Pre-exit door een DGA aan de orde is

Antea doet investeringen tussen € 1,5 miljoen en € 7,5 miljoen en neemt zowel minderheids- als meerderheidsbelangen.

Dealpublicaties

Contactpersonen

Antea Participaties
  • Stadhouderslaan 100

    2517JC Den Haag