Entropie Advies - Casus 3

Beschrijving

Een bouwondernemer stond onder druk van de coronacrisis voor een onafwendbaar faillissement van één van zijn werkmaatschappijen – de curator zou net worden ‘ingevlogen’. 

Het blijkt voor vrijwel alle ondernemers een bijzonder stressvol parcours te zijn om mee te maken - juist vanuit paniek kunnen heel verkeerde moves worden ondernomen. Onze hulp werd ingeroepen om met de juiste timing de juiste stappen in de juiste volgorde te zetten:

  1. De boeken correct afsluiten om het verwijt van onbehoorlijk bestuur te vermijden. 
  2. ‘Assets’ zoveel mogelijk overhevelen naar andere entiteiten, maar wel binnen de spelregels van het paulianeus handelen. 
  3. Onderhandelingen voeren met de curator over de activatransactie onder de beste condities. 
  4. Begeleiding van de ondernemer in de gang naar de rechtbank.  
  5. Installatie van de nieuwe BV waarin met achterlating van het ‘oude zeer’ (schulden, arbeids- en huurovereenkomsten) weer levensvatbaar kon worden ondernomen. 
Entropie Advies
  • West-Peterstraat 12

    6822AA Arnhem