IBS Capital Allies - SLTN

IBS Corporate Finance adviseerde SLTN Inter Acces (“SLTN”), één van de grootste niet-beursgenoteerde IT-dienstverleners van Nederland, bij de herfinanciering en herstructurering van de aandeelhoudersstructuur. SLTN is na een periode van groei klaar voor herfinanciering van het huidige pakket en heeft vanuit een strategisch oogpunt behoefte aan een frisse wind in de aandeelhoudersstructuur. Hiervoor dient de uitkoop van grootaandeelhouder Rabo Investments plaats te vinden. 

Na oriënterende gesprekken met IBS Corporate Finance is er een proces opgestart waarbij er in samenwerking met het management de voorbereidingen zijn vormgegeven. Gedurende het gehele traject heeft IBS een actieve rol gehad. Na het benaderen van meerdere partijen is zowel het Due Diligence traject als de finale onderhandelingen met de verschillende partijen gecoördineerd.

ING Bank is daarbij toegetreden als nieuwe huisbank samen met minderheidsaandeelhouder ING Corporate Investments. Met deze transactie verkrijgt Founder & CEO Eugene Tuijnman de ruime meerderheid van de aandelen en is SLTN Inter Access klaar voor de volgende fase van verdere professionalisering en groei.