Bedrijf verkopen en belasting: vijf fiscale termen die u moet kennen


Als u uw bedrijf overdraagt, zult u altijd moeten afrekenen met de Belastingdienst. Dit zijn de vijf belangrijkste fiscale termen die u voor de bedrijfsverkoop moet kennen.

In het gehele verkoopproces - vanaf de eerste voorbereiding tot het sluiten van de deal - spelen fiscale zakeneen belangrijke rol. Door te kiezen voor de juiste constructies bespaart u veel geld. Valkuil van verkopende ondernemers is dat ze vaak in een te laat stadium denken aan de fiscale aspecten, soms zelfs vlak voor het zetten van de handtekening onder het contract. Uw belastingadviseur heeft dan weinig mogelijkheden meer om de juiste fiscale structuur op te tuigen of op een andere wijze de belastingdruk te verminderen.

Wanneer u uw bedrijf verkoopt, dan komt de Belastingdienst om de hoek kijken. Want deze overheidsinstantie behandelt de bedrijfsoverdracht namelijk als bedrijfsbeëindiging (staking) van uw kant. Op de vraag hoeveel u uiteindelijk aan de Belastingdienst moet overmaken, is geen eenduidig antwoord. Maar dit zijn de vijf belangrijkste fiscale termen die u moet kennen wanneer u uw bedrijf verkoopt.

#1 - Stakingswinst

Stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van uw onderneming en de werkelijke waarde op het moment van overdracht of bedrijfsbeëindiging. De stakingswinst maakt deel uit van uw inkomen in het jaar van staking. Van de stakingswinst mag u nog de stakingsaftrek (maximaal 3.630 euro) aftrekken. Over de uiteindelijke stakingswinst moet u inkomstenbelasting betalen. 

#2 - Inkomstenbelasting

De te betalen inkomstenbelasting is afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf. Bij de verkoop van een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap bent u inkomstenbelasting verschuldigd tegen het tarief van box 1 (maximaal 52 procent). Bij een besloten vennootschap betaalt u inkomstenbelasting tegen het tarief van box 2 (25 procent).

#3 - Oudedagsreserve

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag u jaarlijks een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat u daadwerkelijk geld opzij zet, het is een reservering van een deel van de winst. De reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u dus op de korte termijn belastingvoordeel op.

Bedrijf verkopen? Plaats een profiel op Brookz

Breng uw bedrijf anoniem onder de aandacht bij 20.000+ potentiële kopers. Duizenden ondernemers gingen u de afgelopen 10 jaar al voor.

Plaats Profiel

#4 - Overdrachtsbelasting

Vaak behoren onroerende zaken, zoals een pand, bedrijfsruimte, winkelruimte of kantoor, tot het ondernemingsvermogen. Deze komen in handen van een nieuwe eigenaar. De koper zal overdrachtsbelasting moeten betalen over de waarde van de onroerende zaak. Als de nieuwe eigenaar degene is die het pand in de onderneming heeft ingebracht, hoeft hij geen overdrachtsbelasting te betalen. Houd er rekening mee dat er ook btw verschuldigd kan zijn.

#5 - Extra lijfrentepremieaftrek

U kunt een deel van de stakingswinst gebruiken voor de betaling van lijfrentepremies. U hebt dan recht op een extra lijfrentepremieaftrek. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw leeftijd en van de situatie bij staking, maar kan oplopen tot 450.631 euro. 


Wij plaatsen nog een algemene opmerking: schakel altijd een belastingadviseur in die u tijdens de bedrijfsverkoop bijstaat bij de fiscale vraagstukken. Deze deskundige is op hoogte van de actuele ontwikkelingen op fiscaal gebied, heeft ervaring met het fiscaal doorberekenen van diverse scenario’s en weet aan welke knoppen hij kan draaien om de belastingdruk te verlagen.

Verkoop uw bedrijf via Brookz

Bedrijf verkopen

Breng uw bedrijf anoniem onder de aandacht bij 20.000+ potentiële kopers. Op Brookz zijn al ruim 2.300 succesvolle bedrijfsverkopen tot stand gebracht.

Bereken de waarde van uw bedrijf

Bedrijfswaarde berekenen

Met behulp van deze gratis tool berekent u snel en eenvoudig de waarde van uw onderneming.