Doorstart na faillissement

Gepubliceerd: 26 oktober 2021, Wietze Willem Mulder

Een veranderende markt, wegvallende vraag of te lage winstmarge? Er zijn tientallen redenen waarom een onderneming failliet kan gaan. 

Zo kwamen duizenden ondernemingen die hun omzet (grotendeels) zagen wegvallen de coronapandemie door met behulp van overheidssteun. We zien nu vertraagd de faillissementscurve oplopen. Een deel van de ondernemers besluit een doorstart na faillissement te maken, wat een type bedrijfsovername kan zijn. Wat is het exact en hoe kan je dit realiseren?

Wat is een doorstart?

Een doorstart van je bedrijf houdt in dat je een deel van of je hele onderneming voortzet na faillissement. Dit levert vaak onbegrip van werknemers en schuldeisers, want waarom zou je onderneming dan failliet moeten gaan? Jouw werknemers komen hierdoor toch in de kou te staan? Als jouw onderneming failliet gaat, komt er een curator in beeld. Deze zorgt voor een soepele afhandeling van het faillissement.

De curator behartigt onder andere de belangen van de schuldeisers. Hiervoor wil hij een zo hoog mogelijke opbrengst van de onderneming realiseren. Ervaring leert dat de opbrengsten vanuit een doorstart vaak hoger zijn dan bij een faillissement zonder doorstart. Bovendien kunnen vaak nog enkele werknemers terug in dienst treden, waardoor ook deze belangen worden behartigd. 

Wanneer maak je een doorstart? 

Je kunt alleen als rechtspersoonlijke onderneming een doorstart maken, zoals een NV of een bBV en je moet de wens voor een doorstart ook nadrukkelijk kenbaar maken bij de curator. Als eenmanszaak, waarbij je je persoonlijke aansprakelijk bent bij faillissement, is een doorstart echter onmogelijk. Zit er nog voldoende toekomstperspectief in een deel van of de volledige organisatie, maar is door ongelukkige omstandigheden het faillissement een feit, dan heb je vaak de mogelijkheid voor een schone lei. 

Waar moet je op letten bij een doorstart?

Bezint eer ge begint. Faillissement vraag je aan omdat je bedrijf door structurele problemen niet langer het hoofd financieel boven water kan houden. Overweeg je een doorstart, pak dan deze structurele problemen ook direct en drastisch aan, want een doorstart lost die problemen niet in één keer op. 

Een technisch faillissement geeft ondernemers de mogelijkheid om zonder de lopende arbeidscontracten een nieuwe onderneming door te starten. Wil je zonder faillissement een deel van je onderneming doorstarten, dan ben je wettelijk verplicht om bestaande arbeidscontracten in je nieuwe onderneming onder te brengen. 

Wat moet je zeker niet doen bij een doorstart

Speel geen verstoppertje. Informeer je werknemers, klanten en leveranciers en vertel ze de waarheid, hoe moeilijk dat ook is. En vertel ze ook wat je van plan bent te verbeteren bij de doorstart. Zo zorg je ervoor dat verantwoordelijkheid neemt voor je acties en dat wekt ook vertrouwen in jouw commitment en handelswijze. 

Zie je jouw faillissement al ver van tevoren aankomen en zie je een doorstart wel zitten, wacht dan wel even de faillissementverklaring af voordat je een doorstart in gang zet. Anders loop je het risico dat belangen van de oude en de nieuwe onderneming met elkaar in strijd zijn en dit kan een hoop gedonder met zich meebrengen. 

Bedrijf kopen uit faillissement

Als een bedrijf uiteindelijk failliet wordt verklaard, dan bestaat de mogelijkheid voor investeerders om zo’n bedrijf te kopen. Een bedrijf kopen uit een faillissement vergt om een specifieke aanpak. Zo kun je de boedel uit een faillissement kopen, een deel van de boedel kopen op een veiling of het gehele bedrijf kopen van de curator.

Curator

Een curator (veelal een advocaat) wordt door de rechtbank aangewezen op het moment dat een bedrijf failliet wordt verklaard. De curator moet ervoor zorgen dat het faillissement goed verloopt en dat de schuldeisers zoveel mogelijk krijgen waar ze recht op hebben. 

In het algemeen zal een curator eerst proberen de gefailleerde onderneming geheel of gedeeltelijk going concern over te dragen, omdat dan de hoogste prijs kan worden gerealiseerd. Dit noemen we een doorstart. Pas als een algehele doorstart niet mogelijk is, zal een curator onderdelen van de onderneming of losse activa willen verkopen.

Doorstart

Bij een overname uit faillissement koop je alleen activa van de failliete onderneming, zoals de bedrijfsinventaris, de bedrijfsmiddelen, de voorraden, de vorderingen en/of de goodwill (handelsnaam, domeinnaam, klantenbestand). De schulden worden hierin niet overgenomen. Een curator zal een doorstart zo snel mogelijk willen afwikkelen. Hoe langer het namelijk duurt, hoe meer de waarde van het bedrijf daalt. 

Bieding

Bij een gefailleerd bedrijf zal de curator een bidbook opstellen. In dit informatiedocument zal de meest relevante en meest recente informatie over het bedrijf zijn opgenomen, waaronder een overzicht van de aanwezige inventaris, bedrijfsmiddelen, voorraden, omzet- en kostengegevens en informatie over werknemers. Geïnteresseerde kopers zullen haast moeten maken, vanwege de snelheid die de curator in het proces wil houden, om een bod uit te brengen. Als er veel geïnteresseerden zijn, houdt een curator vaak meerdere biedingsronden. Met de geïnteresseerden die de beste (voorlopige) bieding hebben gedaan, treedt de curator verder in onderhandeling.

Waarom zou je een failliet bedrijf kopen?

Een bedrijf is immers niet voor niets failliet gegaan. Maar daar zijn de meningen over verdeeld. Een bedrijf kan een heel goed toekomstperspectief hebben, maar door mismanagement of wurgcontracten onvermijdelijk op faillissement afkoersen. Soms loont het juist om een failliete onderneming aan te kopen en deze onder een nieuwe frisse naam opnieuw te laten starten. Of misschien is de inventaris van het bedrijf juist perfect voor de uitbreiding van je eigen bedrijf. Doe gedegen onderzoek voor je besluit een failliet bedrijf te kopen. Due diligence en juridisch advies inwinnen is daarvoor geen overbodige luxe. 

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Bedrijf verkopen?

Bedrijf verkopen

Breng uw bedrijf anoniem onder de aandacht bij 35.000+ potentiële kopers. Op Brookz zijn al ruim 4.600 succesvolle bedrijfsverkopen tot stand gebracht.