Fruitteeltbedrijf kopen of verkopen

U wilt een fruitteeltbedrijf kopen of uw fruitteeltbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van fruitteeltbedrijven eruit ziet.

Uw fruitteeltbedrijf verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames in de fruitteeltsector

Het aantal fusies en overnames in de fruitteeltsector is erg laag. De markt is erg stabiel, er zijn weinig wisselingen van eigenaarschap.

  Aandeel overname agri en food sector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een fruitteeltbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode is de waardering van een bedrijf uitdrukken in factor x de bruto jaarwinst. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda ( Earnings Before Interest Taxes Depreciation a n d Amortisation).

In de sector agri en food - waartoe een fruitteeltbedrijf behoort – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda-multiple gehanteerd van 5,5. Dat betekent dat een fruitteelt bedrijf bij benadering gemiddeld wordt gewaardeerd op 5,5 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9.

Gemiddelde EBITDA multiple agri en food sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw fruitteeltbedrijf waarderen? Doe hier de berekening .

Feiten en cijfers over de fruitteeltsector

De fruitteeltsector is aanbod-gedreven markt, met een sterke onderlinge concurrentie. Maar de concurrentiepositie van de Nederlandse fruitteeltsector staat ook onder druk, benadrukt Rabobank. Er worden momenteel diverse initiatieven onderzocht om de fruitteeltsector sterker te maken, onder andere door belangenbehartiger Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO).

In cijfers weergegeven zag de fruitteeltbranche er in 2017 als volgt uit (CBS):

  • 2.480 fruitteeltbedrijven, waarvan;
  • 105 fruitteeltbedrijven in Noord-Nederland
  • 910 fruitteeltbedrijven in Oost-Nederland
  • 935 fruitteeltbedrijven in Zuid-Nederland
  • 530 fruitteeltbedrijven in West-Nederland

In Europees verband was het teeltjaar 2017 een laag productieseizoen, als gevolg van tegenvallende weersomstandigheden. Hierdoor is er een krapper aanbod op de markt en worden er nu betere prijzen gerealiseerd door de fruittelers die wel producten beschikbaar hebben.

Een fruitteeltbedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz. 

Trends en ontwikkelingen in de fruitteeltsector

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden fruitteeltbedrijven ook veel groei- en misschien wel overnamekansen:

#1 Consumentenprijzen stijgen
De consumentenprijzen van groenten en fruit kenden een relatief sterke groei met respectievelijk 4,3% en 4,5%. Ook vorig jaar stegen deze categorieën het sterkst. De groente- en fruitprijzen zijn volatieler dan andere prijzen, aldus ABN Amro. Dat komt doordat deze prijzen sterk aanbod-gedreven zijn. De bank verwacht dat de druk op de prijzen blijft bestaan, maar dat de volumes voor groente en fruit met 2% zullen toenemen.

#2 Bewust gezonde voeding
Gezondheid en duurzaamheid zijn belangrijke aspecten die steeds vaker worden gerelateerd aan voeding. Steeds meer onderzoek bevestigt dat je met gezonde voeding onder andere obesitas en diabetes type 2 kunt voorkomen. Vooral verse en onbewerkte groenten en fruit passen goed bij een gezonde levensstijl. Het is noodzakelijk dit onder de aandacht van de consument te brengen en zijn bewustzijn op dit gebied te vergroten.

#3 Consumptie daalt
De groente- en fruitconsumptie daalde in 2017 verder door, na een tijdelijke opleving in 2016. Gemiddeld consumeren mensen nog steeds niet de dagelijks gewenste hoeveelheid. De consument wil daarnaast vaker 'iets anders', weten wat hij of zij eet en weten waar het product vandaan komt. De stijgende consumptie van zachtfruit en exotisch fruit gaat ten koste van appels en peren. Hiervan daalt de vraag al jaren; niet alleen in Nederland, maar ook in de meeste andere Europese landen. Rabobank verwacht dat die trend de komende jaren doorzet.

#4 Brexit
Nederland is een van de belangrijkste leveranciers van voedselproducten aan het Verenigd Koninkrijk, dat voor slechts 60% procent zelfvoorzienend is. Er zal, vanwege de Brexit, de komende jaren intensief worden onderhandeld over het toekomstig handelsbeleid van het VK ten opzichte van de EU. Voor groente en fruit zijn de verwachtingen relatief optimistisch, denkt Rabobank. Het VK is hierin slechts voor 40% zelfvoorzienend. Er zijn weinig alternatieve landen die zoveel groenten of fruit kunnen leveren als Nederland. De bank verwacht dat voor verse producten relatief lagere tarieven gehanteerd zullen worden.

Fruitteeltbedrijf verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw fruitteeltbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele fruitteeltbedrijven succesvol gekocht- en verkocht.

Fruitteeltbedrijf kopen?

Fruitteeltbedrijf kopen

Bent u op zoek naar een fruitteeltbedrijf waarin u wilt investeren of (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen fruitteeltbedrijven te koop aangeboden.

Fruitteeltbedrijf verkopen?

Fruitteeltbedrijf verkopen

Heeft u een fruitteeltbedrijf maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele fruitteeltbedrijven verkocht!

Fruitteeltbedrijf waarderen?

Fruitteeltbedrijf waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw fruitteeltbedrijf? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!