7 zonden van fusie & overnames

Veel fusies en overnames mislukken. Dit is vaak te danken aan een aantal zonden zoals die door de paus al werden benoemd. Lees verder.
header image

4 december 2017, Hans Minnaar, Florijnz Corporate Finance

Met de kerstdagen voor de boeg even tijd voor bezinning. We kunnen er niet om heen dat veel fusies en overnames mislukken. Dit is vaak te danken aan een aantal zonden zoals die door paus Gregorius in de 6e eeuw na Christus al werden benoemd.

#1 Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid)

Te vaak worden de synergiemogelijkheden op voorhand overschat. Kostenvoordelen zijn vaak makkelijker te behalen, maar gaan vaak ten koste van veel weerstand uit de organisatie. Omzetvoordelen behalen duurt vaak langer dan verondersteld, omdat de overgenomen bedrijven nog niet maximaal samenwerken. Hardnekkige bloedgroepenstrijd belemmert de invoering van nieuwe plannen.

#2 Avaritia (hebzucht - gierigheid)

Vooral hebzucht is een zonde die we regelmatig zien bij de start van een fusie of overnameproces. De overnemer wil passie blijven zien en niet een verkoper die alleen de transactie wil doen om te cashen Tip: focus op de business ook tijdens het overnameproces

#3 Luxuria (onkuisheid - lust - wellust)

In deze context gaat het om het hebben en houden van de juiste normen en waarden. Deze zijn essentieel. Verkeerd, onvolledige of onjuiste weergave van zaken komt altijd in een verkoopproces naar voren en leidt tot teleurstelling. Tip: eerlijk duurt het langst.

#4 Invidia (nijd - jaloezie - afgunst)

Fusie- en overname gaat over mensen en belangen. De meeste ondernemers hebben keihard gewerkt om hun succes te verzilveren, enkele hebben beetje geluk gehad. Er zijn helaas altijd stakeholders die er secundaire belangen op na houden en/of een ander het succes niet gunnen. Tip: tijdig (h)erkennen en bespreken is het motto.

#5 Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht)

Overnames met te veel financiering leiden vroeg of laat tot een deconfiture. Zorg te allen tijde voor een solide financiële basis, ook na de overname. Tip: de rente blijft niet eeuwig laag, handel hier naar.

#6 Ira (woede - toorn - wraak - gramschap )

Het niet realiseren van (persoonlijke) doelstellingen in het fusie- en overnameproces uiten in woede leidt vrijwel nooit tot duurzaam resultaat. Tegelijkertijd is mijn ervaring dat elk proces minimaal 1 á 2 keer bijna overleden is met alle emoties die hier aan vooraf zijn gegaan. Tip: Blijf communiceren.

#7 Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid – vadsigheid)

Het niet goed en tijdig voorbereiden van het verkoopproces is de grootste boosdoener van het falen. De voorbereiding wordt helaas te vaak te gemakzuchtig opgepakt. Denk aan de voorbereiding van een (digitale) dataroom. Tip: de overname een jaar van te voren oefenen, dat doet u toch ook met een brandweeroefening. De mentale voorbereiding van het kunnen loslaten duurt gemiddeld 2-3 jaar, ook hier zijn nuttige oefeningen beschikbaar.


Hans Minnaar
Hans Minnaar, Florijnz

Hans is oprichter/directeur bij Florijnz, een snelgroeiende fusie en overname boutique (2016 31e bij FD Gazellen). Hans was ondermeer tot en met 2016 voorzitter van de DCFA en in 2015 en 2016 genomineerd voor Brookz fusie- en overnameadviseur van het jaar.

Kopers Whitepaper download

Maak van je bedrijfsovername een succes met het Brookz-stappenplan

 

 

Bekijk het bedrijfsaanbod op Brookz

Maak een gratis account aan en bekijk het volledige bedrijfsaanbod op Brookz met 650+ verkoopprofielen.

Florijnz Corporate Finance

Florijnz richt zich op professionele fusie- en overnamedienstverlening in het bijzonder de sectoren (re)tail, data science, e-commerce, Healthcare (zorg & fitness), business services en ICT.

Gerelateerde artikelen

Wat is een fusie?

Een fusie is het samengaan van twee of meer bedrijven tot één nieuw bedrijf.

lees meer >

Wat is M&A (Mergers & Acquisitions)?

De term M&A staat voor ‘mergers and acquisitions’, wat in het Nederlands fusies en overnames betekent. 

lees meer >

Koopprijsaanpassing: waar moet ik op letten?

Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de verschillende mogelijkheden hoe een koopprijs kan worden opgebouwd.

lees meer >