M&A voor dummies

Jeroen Brabers
Jeroen Brabers, ABN AMRO
8 januari 2015
In de overnamewereld wordt veel vakjargon gesproken. Laat u niet afschrikken en vraag of uw adviseur het helder en duidelijk wil uitleggen.
header image

Ronkende woorden zoals mexican shoot out, bullet loan, claw back risk, tombstone of drop dead fee verwacht de lezer van dit blog waarschijnlijk eerder in een spannende western film te horen dan uit de mond van uw overname adviseur of bankier.

Samen met de turbulente ontwikkelingen in de financiële wereld is ook het bijbehorende vakjargon van de Wall Street bankiers overgewaaid naar het Nederlandse MKB. Door adviseurs, juristen en bankiers wordt daardoor soms niet altijd meer voor eenieder begrijpelijke taal gesproken.

Bedrijfsovername jargon

Het begint vaak al in de oriënterende fase als er een NDA getekend moet worden om het  IM te ontvangen die de basis vormt voor de MoU /LOI  welke uiteindelijk moet leiden tot een SPA of APA met daarin ongetwijfeld een aantal clauses zoals CP, MAC, drag along en indemnities.  Als u dat begrijpt, bent u al een echte ‘insider’ en kunt u stoppen met het verder lezen van dit blog. Voor de ‘dummies’ onder ons zal ik de hierboven genoemde termen nog even toelichten.

NDA (Non Disclosure Agreement): geheimhoudingsverklaring waarin staat dat betrokken partijen de verkregen informatie van verkoper niet zullen misbruiken. 

IM (Information Memorandum): ook wel verkoopmemorandum genoemd. Dit document verschaft informatie over de te koop aangeboden onderneming. Denk daarbij aan de beschrijving van producten, marktpositie, management en financiële positie.

MoU (Memorandum of Understanding): deze overeenkomst bepaalt in zeer globale hoofdlijnen wie de partijen zijn, wat het onderwerp van verkoop is en wat de tijdslijnen van het proces zijn.

LOI (Letter of Intent): de afspraken kunnen nader worden uitgewerkt in een intentieovereenkomst. Deze kan bindende afspraken bevatten of bepaalde voorwaarden vermelden waaronder de transactie wel of geen doorgang zal vinden.

SPA (Share Purchase Agreement): ofwel verkoopovereenkomst genoemd als het gaat over de verkoop van de aandelen van een onderneming. 

APA (Asset Purchase Agreement): is een verkoopovereenkomst waarbij niet de aandelen maar een deel of alle activa en/of activiteiten worden verkocht.

CP (Condition Precedent): een CP is een voorwaarde tot het afsluiten van de overeenkomst. Dit kan juridisch zowel het karakter hebben van een ontbindende als van een opschortende voorwaarde. Een voorbeeld van een CP is het verkrijgen van een bancaire financiering.

MAC (Material Adverse Change): deze clausule in een overname-overeenkomst is een vangnetbepaling die in werking kan treden bij substantiële wijzigingen in de markt. De koper kan zich dan in bepaalde gevallen terugtrekken. Vaak is dit een bron van discussie als deze MAC-bepaling  niet goed is gedefinieerd. Denk aan het verlies van belangrijke klanten, het behoud van rentabiliteit of het behoud van vergunningen.

Indemnities: schadevergoedingen. Deze worden vaak bedongen naast de algemene vrijwaringen. Indemnities worden gebruikt als men weet dat en bepaald probleem zich voordoet of kan voordoen bijvoorbeeld over de kosten van sanering van vervuilde grond.

Drag along right: het recht van een aandeelhouder om de andere aandeelhouders te dwingen om hun aandelen mee te verkopen indien de aandeelhouder een geïnteresseerde koper heeft gevonden.

Tombstone: na afloop van de transactie wordt als aandenken soms een trofee of letterlijk een ‘grafsteen’ gemaakt in plexiglas waarop de transactie vermeld staat.

Clawback risk: het management  loopt het risico dat zij een eerder toegekend winstdeel moet terugbetalen aan de investeerders in het geval dat de onderneming bijvoorbeeld niet de afgesproken winstdoelstellingen haalt.

Bullet loan: een lening die in één keer wordt afgelost.

Drop dead fee: een vergoeding die een kredietnemer betaalt aan de kredietverschaffer als de overnamefinanciering niet door gaat.

Mexican shoot out (of Texas shoot out als u BBQ prefereert boven burrito’s):  In dit geval brengen beide aandeelhouders tegelijkertijd een bieding in een gesloten envelop uit. De aandeelhouder met het hoogste bod krijgt de mogelijkheid de ander uit te kopen.

Uitleggen aan familie
Hopelijk bent u door het lezen van dit blog een beetje wijzer geworden over het kleurrijke vocabulaire van uw overname adviseur. De volgende keer als u dit soort ronkende termen hoort, laat u dan niet afschrikken en vraag of uw adviseur of bankier het nogmaals helder en duidelijk wil uit te leggen. Alleen dan kunt u goed beoordelen of een deal of financieringsproduct bij u past en of u de voorwaarden daarvan wilt accepteren. Uw adviseur of bankier heeft een zorgplicht om u te behoeden voor ongewilde risico’s die zeker bij een bedrijfsovername toch al niet gering zijn. Bovendien moet u het uiteindelijk ook nog zelf kunnen uitleggen aan uw familie!

Geschreven door
Jeroen Brabers, ABN AMRO

Jeroen Brabers is werkzaam als financieringsspecialist grootbedrijf bij ABN AMRO. Hij richt zich op de acquisitie van krediet-gedreven transacties, waarbij de primaire focus ligt op leveraged-, overname- en andere complexe of alternatieve financieringsvormen.

Nieuwste verhalen