Wat is een Warranty & Indemnity-verzekering?

Onderhandelingen over garanties en zekerheidstelling kunnen worden opgelost met een Warranty & Indemnity-verzekering. Lees dit blogartikel op Brookz
header image

14 mei 2019, Harry Helwegen, Diligence

De meeste mensen hebben van nature een aversie tegen risico’s, maar ondernemen is per definitie risico nemen. Risico's die gepaard gaan met het kopen van een bestaand bedrijf kunnen worden afgedekt met een Warranty & Indemnity-verzekering.

Het kopen van een bestaand bedrijf brengt de nodige risico’s met zich mee. Die worden door de koper zoveel als mogelijk afgedekt door een gedegen due diligence onderzoek en daar bovenop een lange lijst van garanties. Mocht een garantie door de koper worden ingeroepen dan mondt dat veelal uit in kostbare juristerij met een onzekere afloop. Onderhandelingen over garanties en zekerheidstelling kunnen worden opgelost met een Warranty & Indemnity-verzekering.

Warranty & Indemnity-verzekering

De W & I-verzekering is in het MKB nog niet zo bekend, maar zou in de komende jaren wel eens in populariteit kunnen stijgen. Een W & I-verzekering biedt dekking voor verliezen die voortvloeien uit inbreuken op door de verkoper afgegeven garanties en claims in verband met overname van een bedrijf. De garanties, door verkoper aan koper verstrekt in de koopovereenkomst, spelen een belangrijke rol in de transactie. Het verstrekken van garanties door de verkoper kan resulteren in grote schadevergoedingsclaims waardoor de koper de door hem geleden schade kan claimen bij de verkoper. Een W & I- verzekering kan dan uitkomst bieden. Zelf heb ik het in één geval meegemaakt. Een Amerikaans bedrijf kocht een bedrijf in Nederland en nam als zekerheid voor het nakomen van de garantieverplichting op dat de verkoper verplicht was om voor eigen rekening een W&I-verzekering af te sluiten.


Er zijn een aantal redenen waarom een partij extra bescherming probeert te krijgen door een
W & I-verzekering af te sluiten:

#1 De koper twijfelt aan de financiële draagkracht van de verkoper na afsluiting van de transactie, of de verkoper beperkt zijn aansprakelijkheid tot een lager niveau of dringt aan op een kortere claimperiode dan de koper bereid is te accepteren; 

#2 De verkoper is alleen bereid om de garanties gedurende een beperkte tijd (bijvoorbeeld 12 maanden) te verstrekken terwijl de koper een langere termijn eist.

#3 Een verkoperspolis kan van belang zijn in het geval een koper bereid is een aanzienlijk hogere prijs te betalen, maar daarvoor wel hoge garanties vraagt. Voor de verkoper is het accepteren van deze garanties lucratief indien het prijsvoordeel van een hogere koopsom hoger is dan de premie voor de W&I-verzekering. 

Verzekering geen garantie

Net als bij andere verzekeringspolissen moet zorgvuldige aandacht worden besteed aan de formulering van het verzekeringscontract, met name de uitsluitingen en voorwaarden. 

Het is belangrijk dat koper c.q. verkoper begrijpen dat een verzekeringspolis niet gelijk staat aan een garantie. Een W & l-verzekering biedt geen volledige bescherming tegen alle kosten die zijn verbonden aan het indienen van een claim. De koper moet in eerste instantie aantonen dat de ingebrachte claim binnen de dekking van de verzekering valt. En net zoals bij elke commerciële verzekeringspolis, heeft de verzekerde de plicht om onomstotelijk aan te tonen dat er sprake is van schade buiten zijn schuld.

Een W & l-verzekering is ontworpen om onverwachte problemen te dekken die zich voordoen nadat een deal is voltooid. Dit veronderstelt echter dat de koper een zorgvuldig due diligence (zowel financieel als juridisch) heeft uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat verzekeraars ook niet bereid zullen zijn dekking te bieden tegen omstandigheden waarvan de koper op de hoogte was of had kunnen zijn voordat deze de transactie aanging. 

Kosten

De verzekeringspremie verschilt per transactie en hangt af van specifieke omstandigheden zoals onder meer de sector waarin het targetbedrijf zich bevindt, de hoogte van de dekking, de betrokken partijen en het vertrouwen van verzekeraar in het transactieproces. De premie bedraagt tussen 1 en 2% van de maximale dekking.


Harry Helwegen
Harry Helwegen, Diligence

Harry Helwegen van Diligence is met zijn ruim 20 jaar ervaring een overname- specialist in hart en nieren. Hij heeft in die tijd een groot aantal overnames succesvol begeleid in uiteenlopende branches

Kopers Whitepaper download

Maak van je bedrijfsovername een succes met het Brookz-stappenplan

 

 

Bedrijf overnemen?

Ben je als ondernemer op zoek naar een bedrijf om over te nemen of als investeerder om te participeren in een bedrijf? Bekijk dan alle actuele bedrijven te koop aangeboden op Brookz!

Diligence

Diligence adviseert bij fusies en overnames. Het belangrijkste wat we daarbij doen is rust creëren. Terwijl u gewoon blijft ondernemen, regelen wij het hele koop- of verkoopproces voor u. Dat doen we met professionals die net als u zelfstandig ondernemer zijn. Die denken als ondernemer. In uw belang. En met hart voor uw zaak.

Gerelateerde artikelen

De buy-and-build-strategie van Marcel de Groot (De Groot Installatiegroep)

lees meer >

Management buy-out (MBO): Wat is het? En waar op letten?

Bij een management buy-out (MBO) wordt het bedrijf overgedragen aan één of meerdere werknemers binnen de onderneming. Vaak gaat het om de tweede man, een manager die de leiding heeft over een divisie van de onderneming of het huidige managementteam (het tweede echelon).

lees meer >

Management buy-in (MBI): alle tips en trics uitgelegd

Je wilt een bedrijf kopen. Dan ben je niet de enige. Uit onderzoek is gebleken dat een op de vijf mensen er weleens van droomt om voor zichzelf te beginnen. Ze willen zelf de koers bepalen zonder continu verantwoording af te leggen aan een baas. Het zelfstandig ondernemerschap is daarom voor veel van deze mensen een aanlokkelijk perspectief. 

lees meer >