Werkkapitaalverhouding bij overname

Het bepalen van de hoogte van het “normale” werkkapitaal is vaak punt van onderhandeling bij overnames. Lees verder op Brookz
header image

10 december 2015, Friso Kuipers, AenF Partners

Het bepalen van de hoogte van het “normale” werkkapitaal is vaak een punt van onderhandeling bij overnames. 

In de fase van het opstellen van een intentieverklaring wordt veelal de volgende zin opgenomen: “dit is de koopsom bij normale werkkapitaalverhoudingen”. Partijen gaan akkoord maar later in het proces komen hier regelmatig discussies over. Daarom is het van belang ook dit “normale” niveau van werkkapitaal zo vroeg mogelijk in het proces samen te bepalen. Hiermee kunnen teleurstellingen aan het eind worden voorkomen.

Wat is werkkapitaal eigenlijk en wat is een normaal niveau?

Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (bijvoorbeeld: voorraden, debiteuren, liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals: crediteuren en overige kortlopende schulden). Los van de hoogte van het “normale” niveau zijn er ook andere discussies te voeren. Bijvoorbeeld over het vaststellen van de waarde van het onderhanden werk of dienen afgegeven huurgaranties als een cash item te worden gezien? Hierover vooraf duidelijkheid hebben, is voor iedereen wenselijk.


Wat is een normaal niveau van werkkapitaal op het moment van overdracht?

Een koper streeft in feite naar een normaal werkkapitaal niveau waarbij hij na overname niet direct grote investeringen in het werkkapitaal hoeft te doen. Echter dit “normale” niveau hoeft niet altijd gelijk te zijn aan het saldo van het werkkapitaal op het moment van closing. Tussen partijen wordt daarom vaak een bedrag overeengekomen dat gebaseerd is op een gemiddeld niveau van het werkkapitaal gedurende een vooraf afgesproken periode. Wijkt dit bedrag af van het overeengekomen niveau op de datum van de overdracht, dan vindt er een prijscorrectie plaats.

In de onderstaande situaties dient extra aandacht te worden besteed aan het vaststellen van een normaal niveau werkkapitaal:

  • Snelgroeiende bedrijven, deze hebben vaak een groeiende werkkapitaalbehoefte.
  • Bij bedrijven met seizoensgebonden activiteiten zoals een kerstpakketten groothandel kan het “normale” werkkapitaal substantieel afwijken van de positie op de overdrachtsdatum.
  • Bedrijven met veel cash in het bedrijf vanwege bijvoorbeeld fiscale redenen.

Bij deze een aantal praktische tips als het gaat over de onderhandeling met betrekking tot het werkkapitaal:

  1. Definieer alle boekhoudkundige termen die worden gebruikt in de omschrijving van het werkkapitaal bij de betrokken onderneming.
  2. Neem een beoogde overnamebalans op in de intentieverklaring.
  3. Bepaal gezamenlijk een range waarin afwijkingen nog voor partijen acceptabel zijn.

Het vaststellen van het normale werkkapitaal niveau kan soms complexer zijn dan men in eerste instantie zou denken. Bovendien kan het de uiteindelijke koopsom voor een bedrijf fors beïnvloeden. Zodra alle posten van het werkkapitaal van een bedrijf en de ontwikkeling van deze posten in de tijd duidelijk inzichtelijk zijn gemaakt, kan er op een constructieve wijze over worden onderhandeld. Een ervaren overname adviseur kan u in dit proces begeleiden.


Friso Kuipers
Friso Kuipers, AenF Partners

Friso Kuipers is directeur bij AenF Partners en is al bijna 15 jaar actief in het vak van fusies en overnames. Friso houdt zich bezig met alle fases binnen het fusie- en overnameproces, van strategische en financiële analyses tot waardebepalingen en onderhandelingen.

Kopers Whitepaper download

Maak van je bedrijfsovername een succes met het Brookz-stappenplan

 

 
Inschrijving Brookz nieuwsbrief

Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse

 
 
 
 

AenF Partners

Een overname- of verkooptraject is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Voor alle partijen heeft een dergelijk traject een grote impact op de toekomst (voor zowel het bedrijf als de ondernemer zelf). Daarom is het belangrijk om in zo'n traject door een professionele partner te worden bijgestaan die oog heeft voor de persoonlijke situatie; AenF Partners.

Gerelateerde artikelen

Strategische overname van een bedrijf

Strategische overname is in de ogen van velen de meest lucratieve vorm van bedrijfsovername. Bij een strategische overname wordt een bedrijf overgenomen door een strategische partij, zoals een concurrent, branchevreemd bedrijf of investeerder.

lees meer >

Buy and build strategie: wat is het? En wat zijn de voordelen?

Grote bedrijven wisten het altijd al: een onderneming laten groeien door acquisitie is sneller, goedkoper en veel minder riskant dan op eigen kracht expanderen.

lees meer >

Inkopen in een bedrijf: hoe werkt het? + succesfactoren

Als je je wilt inkopen in een bedrijf via een management buy-in of management buy-out, dan vergt dat een goede voorbereiding.

lees meer >