Bedrijf verkopen en belasting: 5 fiscale termen die je moet kennen

Peter Rikhof
Peter Rikhof, Brookz
17 maart 2023
Als je jouw bedrijf overdraagt, zul je altijd moeten afrekenen met de Belastingdienst. Dit zijn de vijf belangrijkste fiscale termen die je moet kennen.
header image

Als je jouw bedrijf overdraagt, zul je altijd moeten afrekenen met de Belastingdienst. Dit zijn de vijf belangrijkste fiscale termen die je voor de bedrijfsverkoop moet kennen.

In het gehele verkoopproces - vanaf de eerste voorbereiding tot het sluiten van de deal - spelen fiscale zaken een belangrijke rol. Door te kiezen voor de juiste constructies bespaar je veel geld. Valkuil van verkopende ondernemers is dat ze vaak in een te laat stadium denken aan de fiscale aspecten, soms zelfs vlak voor het zetten van de handtekening onder het contract. Jouw belastingadviseur heeft dan weinig mogelijkheden meer om de juiste fiscale structuur op te tuigen of op een andere wijze de belastingdruk te verminderen.

Wanneer je jouw bedrijf verkoopt, dan komt de Belastingdienst om de hoek kijken. Want deze overheidsinstantie behandelt de bedrijfsoverdracht namelijk als bedrijfsbeëindiging (staking) van jouw kant. Op de vraag hoeveel je uiteindelijk aan de Belastingdienst moet overmaken, is geen eenduidig antwoord. Maar dit zijn de vijf belangrijkste fiscale termen die je moet kennen wanneer je jouw bedrijf verkoopt.

#1 - Stakingswinst

Stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van uw onderneming en de werkelijke waarde op het moment van overdracht of bedrijfsbeëindiging. De stakingswinst maakt deel uit van jouw inkomen in het jaar van staking. Van de stakingswinst mag je nog de stakingsaftrek (maximaal 3.630 euro) aftrekken. Over de uiteindelijke stakingswinst moet je inkomstenbelasting betalen. 

#2 - Inkomstenbelasting

De te betalen inkomstenbelasting is afhankelijk van de rechtsvorm van jouw bedrijf. Bij de verkoop van een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap ben je inkomstenbelasting verschuldigd tegen het tarief van box 1 (maximaal 49,5%). Bij een besloten vennootschap betaalt u inkomstenbelasting tegen het tarief van box 2 (26,9%).

#3 - Oudedagsreserve

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag je jaarlijks een deel van de winst reserveren voor jouw oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat je daadwerkelijk geld opzij zet, het is een reservering van een deel van de winst. De reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert je dus op de korte termijn belastingvoordeel op.

#4 - Overdrachtsbelasting

Vaak behoren onroerende zaken, zoals een pand, bedrijfsruimte, winkelruimte of kantoor, tot het ondernemingsvermogen. Deze komen in handen van een nieuwe eigenaar. De koper zal overdrachtsbelasting moeten betalen over de waarde van de onroerende zaak. Als de nieuwe eigenaar degene is die het pand in de onderneming heeft ingebracht, hoeft hij geen overdrachtsbelasting te betalen. Houd er rekening mee dat er ook btw verschuldigd kan zijn.

#5 - Extra lijfrentepremieaftrek

Je kunt een deel van de stakingswinst gebruiken voor de betaling van lijfrentepremies. Je hebt dan recht op een extra lijfrentepremieaftrek. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van jouw leeftijd en van de situatie bij staking, maar kan oplopen tot 474.517 euro. 

Wij plaatsen nog een algemene opmerking: schakel altijd een belastingadviseur in die jou tijdens de bedrijfsverkoop bijstaat bij de fiscale vraagstukken. Deze deskundige is op hoogte van de actuele ontwikkelingen op fiscaal gebied, heeft ervaring met het fiscaal doorberekenen van diverse scenario’s en weet aan welke knoppen hij kan draaien om de belastingdruk te verlagen.

Peter Rikhof
Geschreven door
Peter Rikhof, Brookz

Peter Rikhof studeerde Economie (Vrije Universiteit) en Journalistiek (Erasmus Universiteit)

Hij is oprichter en algemeen directeur van Brookz & mede-oprichter van Dealsuite en ValuePartner. Daarnaast is hij schrijver van de boeken:

Eerder was hij hoofdredacteur van Management Team en bedenker en hoofdredacteur van ondernemersplatform Sprout.

Als ondernemer was hij de afgelopen 15 jaar betrokken bij meer dan 10 overnametransacties. Ook haalde hij onlangs een investering van meer dan 3 miljoen euro op voor het internationale M&A-platform Dealsuite.

Nieuwste verhalen