Een goed exitplan begint met 'foto van je eigen onderneming'

Annuska Wolff
Annuska Wolff, CROP Corporate Finance
12 november 2021
En goed exitplan start niet met het nadenken over aan wie je wilt verkopen, maar met het kijken met de blik van een koper naar jouw eigen bedrijf.
header image

Ik ben zeker niet de eerste - en laat staan de enige - die het nut en de noodzaak van een goed exitplan bij ondernemers aan de orde stelt. Toch doe ik het nog maar eens en de belangrijkste boodschap die ik daarbij wil geven is: begin op tijd.

En met op tijd bedoel ik niet twee jaar vòòr het veronderstelde verkoop- of overdrachtsmoment. Neem hier gerust een paar jaar extra voor. En start niet met het nadenken over aan wie je wilt verkopen of overdragen, maar kijk met de blik van een koper naar jouw eigen bedrijf. Waarom? Je kent jouw bedrijf toch als geen ander? Klopt, maar juist die ander zal jouw bedrijf in de toekomst voortzetten. Het loont dus om je voor te stellen waarom die ander jouw bedrijf zou moeten kopen.

In deze blog nodig ik je uit om die 'foto van je eigen onderneming' te maken, en ik geef je een paar handvatten waarmee je dit vorm kunt geven.

De SWOT-analyse

Toen je het bedrijf begon (of overnam) heb je hem zeker gemaakt: de Sterkten/Zwakten/Kansen/Bedreigingen-analyse. Maar wat toen goed was, kan nu misschien beter. En wat je toen nog niet zag, zie je nu zeker beter. Maak de SWOT-analyse opnieuw en plaats deze in de wereld van vandaag met veranderende business- en verdienmodellen, nieuwe technologiëen en gewijzigd koopgedrag. Neem als hulpmiddel het Business Model Canvas (gewoon even googelen). Langs de as van dit businessmodel plaats je het bedrijf in de tijdgeest van nu, en je zult merken dat dit tot nieuwe inzichten leidt. 

De USP’s

Als je weet waar je staat met je bedrijf en waar de kansen liggen, betekent dat nog niet dat een potentiële koper dat ook ziet. Zorg dus dat je de onderscheidende factoren in beeld hebt en maak een concurrentie-analyse om erachter te komen waarin je bedrijf uniek is. In aanpak, businessmodel of aanbod bijvoorbeeld. Waarom komt men bij jou en niet bij de ander. Zorg ook dat jouw afnemers deze USP’s kennen en stel hen daarbij centraal. Wat hebben zij nodig waarin jij voorziet? Welk probleem of uitdaging kun jij oplossen? Het zijn deze factoren die je uitlicht op het moment dat je met kopers gaat praten en waarin zij geïnteresseerd zijn.

Waardecreatie

Nu je nog tijd hebt voordat je het bedrijf verkoopt of overdraagt, heb je ook nog tijd om waarde te creëren. Heb je alle waardedrijvers scherp? Het gaat niet alleen om een goed werkkapitaalbeheer of het verkleinen van de afhankelijkheid van een beperkt aantal afnemers. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de schaalbaarheid van jouw bedrijf, het innovatievermogen, het aandeel recurring omzet. Of maak een analyse van jouw werknemersbestand, is dit evenwichtig samengesteld? Ook daar is een toekomstige koper in geïnteresseerd. En aan sommige knoppen kun je nog draaien, waardoor je waarde creëert die bij een overname aan jou toekomt. 

Kortom, ik ben ervan overtuigd dat de foto van jouw onderneming je een actueel inzicht geeft in waar je nu staat en je helpt bij het vormgeven van het exitplan. Werken aan Waarde noemen wij dat.

Geschreven door
Annuska Wolff, CROP Corporate Finance

Annuska Wolff is Director bij CROP corporate finance.

Nieuwste verhalen