Het verdomde verkoopdilemma

De beslissing om een bedrijf te verkopen is een ingrijpende beslissing. Het is daarom belangrijk om de juiste timing te bepalen.
header image

29 mei 2023, Jacques Jetten, Aeternus

De beslissing om een bedrijf te verkopen is een ingrijpende beslissing waarbij veel op het spel staat. Het is daarom belangrijk om de juiste timing te bepalen en het bedrijf goed voor te bereiden op de verkoop.

Een matrix kan hierbij helpen en biedt inzicht in vier belangrijke factoren die een rol spelen bij de timing van een bedrijfsverkoop: het economische sentiment, ontwikkelingen in de bedrijfstak op het gebied van M&A, of het bedrijf er klaar voor is, en persoonlijke afwegingen van de eigenaar.

1. Economische sentiment

Het economische sentiment heeft betrekking op de economische omstandigheden en de marktomstandigheden op het moment van de verkoop. Factoren die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld de hoog- of laagconjunctuur, de gunstigheid van de M&A-markt, de relatieve eenvoud van financieringen en zaken die impact hebben op de kostprijs, zoals prijzen van grondstoffen en dollarkoers.

Een goed moment om te verkopen kan bijvoorbeeld zijn tijdens een hoogconjunctuur, wanneer er meer geïnteresseerde partijen zijn en de verkoopprijs hoger kan uitvallen.

2. Ontwikkelingen bedrijfstak 

Ontwikkelingen in de bedrijfstak op het gebied van M&A zijn ook van belang bij het bepalen van de juiste timing voor een bedrijfsverkoop. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op consolidatie, vernieuwingen die grote investeringen vergen, buitenlanders die bedrijven opkopen, de interesse van private equity en veranderende wetgeving.

Als er bijvoorbeeld veel consolidatie plaatsvindt in de bedrijfstak, kan het aantrekkelijker zijn om te verkopen, omdat er meer geïnteresseerde partijen zijn.

3. Bedrijf er klaar voor

Daarnaast is het van belang om te kijken of het bedrijf er klaar voor is om verkocht te worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar een vooruitzicht van gerechtvaardigde groei, eigen innovaties die al door de markt geaccepteerd zijn, een goed management waardoor de rol van de ondernemer klein is, geen grote klanten of leveranciers die gemakkelijk een andere leverancier of distributiepartner kunnen kiezen, een verliesgevend onderdeel dat al verkocht is en een branchenormale financiering.

4. Persoonlijke afwegingen 

Tot slot spelen persoonlijke afwegingen van de eigenaar een belangrijke rol bij de timing van een bedrijfsverkoop. Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar vragen zoals: Ben ik degene die het bedrijf naar of in de volgende fase gaat leiden? Wil ik nog voor mijn 50e iets anders gaan doen? Wil ik van de druk af om alles te moeten regelen en me focussen op waar ik goed in ben? Of zijn er persoonlijke omstandigheden zoals ziekte?

Ideale situatie 

De ideale situatie zouden alle 4 factoren tegelijk optimaal moeten zijn, wat resulteert in de beste deal voor een ondernemer. Maar dit gebeurt zelden in de praktijk, dus de uiteindelijke keuze is altijd suboptimaal. Bijvoorbeeld, een ondernemer kan ervoor kiezen om het bedrijf te verkopen, zelfs als het nog niet helemaal klaar is en hij of zij eigenlijk verder wil bouwen, maar de economische omstandigheden en brancheontwikkelingen gunstig zijn.

De persoonlijke afweging van de ondernemer speelt hierbij een leidende rol. Het kan een goede gedachte zijn om nog 5 jaar door te gaan en dan te verkopen, omdat het bedrijf dan optimaal gepositioneerd is voor verkoop. Maar wat als over 5 jaar de economie verslechtert en de branche stagneert?

Timing verkoop

De timing van de verkoop van een bedrijf is dus niet eenvoudig. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen, zoals het economische sentiment, ontwikkelingen in de bedrijfstak op het gebied van M&A, of het bedrijf er klaar voor is en persoonlijke afwegingen van de eigenaar.

Het is daarom goed om met een ervaren M&A-adviseur de zaken op een rijtje te zetten en de juiste timing te bepalen.


Jacques Jetten
Jacques Jetten, Aeternus

Jacques Jetten is oprichter en partner van Aeternus. Hij studeerde economie aan de universiteit van Tilburg en behaalde in 2003 de titel van Register Valuator. Jacques is betrokken geweest bij talloze nationale en internationale M&A-transacties en treedt regelmatig op als deskundige in geschillen en procedures over bedrijfswaarde.

De nieuwe Brookz 500 is er!

De Brookz 500 (editie 2024) is de ultieme jaargids van 292 pagina's met een overzicht van de belangrijkste adviseurs, investeerders, financiers en overige dienstverleners in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.

Een waardevolle uitgave die op het bureau van geen enkele ondernemer, investeerder of MBI'er met overname- of verkoopplannen mag ontbreken!

Gerelateerde artikelen

De medewerkersparticipatie

Een steeds vaker voorkomende vorm van overname is de verkoop van aandelen aan medewerkers. Maar hoe werkt dat?

lees meer >

Overwegingen voor internationale bedrijfsverkoop: kansen en uitdagingen

De internationale overnamemarkt biedt aanzienlijke kansen, maar brengt ook diverse uitdagingen met zich mee.

lees meer >

De bedrijfsverkoop van Ronald Gosens (Showoff Imports)

lees meer >