Het verkopen van een bedrijf in drie-en-een-halve stap

Eigenlijk begint het verkoopproces al met het nadenken over een mogelijke bedrijfsoverdracht.
header image

3 maart 2021, Wouter Wolzak, Grant Thornton

Jaarlijks overwegen honderden ondernemers om hun bedrijf te verkopen. Het verkopen van een bedrijf is vaak 'een spannend en emotioneel proces' en een traject dat 'vraagt om expertise, zorgvuldigheid en kalmte'.

Ondanks de coronacrisis floreert de overnamemarkt weer als vanouds. Wel zien we dat kopers in de verschillende fases van het verkoopproces hun huiswerk extra goed doen. Doorgaans zijn er drie duidelijk te onderscheiden stappen in het verkoopproces:

De eerste (halve) stap: voorsorteren op een mogelijke verkoop

Eigenlijk begint het verkoopproces al voordat de eerste concrete stappen gezet worden, zodra u begint na te denken over een mogelijke bedrijfsoverdracht. Kijk eens met de ogen van een koper naar uw bedrijf. Hoe is bijvoorbeeld het management ingericht en is de juiste managementinformatie voorhanden?

Dit is ook een goed moment om voorzichtig kennis te maken met potentiële kopers (laat eens een investeerder op de koffie komen) en adviseurs om een gevoel te krijgen hoe zij naar uw onderneming kijken.

Stap 1: verkoop voorbereiding

De eerste stap in het verkoopproces omvat het opstellen van de informatie, die potentiële kopers nodig hebben om een beeld te vormen van uw onderneming en een indicatief bod te doen. Deze informatie wordt gepresenteerd in een (veelal anonieme) teaser en een informatiememorandum. Dit laatste document wordt beschikbaar gesteld na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring.

Tijdens de voorbereiding kijken we ook kritisch naar de onderneming en sorteren we voor op zaken die tijdens het boekenonderzoek kunnen opspelen, bijvoorbeeld de impact van de coronacrisis. Ook wordt er in deze fase een shortlist opgesteld met potentiële kopers en wordt de verkoopstrategie bepaald.

Stap 2: benaderen potentiële kopers

Vervolgens worden de geselecteerde kopers benaderd. Eerst met de teaser, vervolgens ontvangen zij het informatiememorandum en bij voldoende interesse aan de kant van de potentiële koper resulteert dit in een indicatief bod.

Doorgaans wordt er één partij gekozen om op basis van exclusiviteit mee verder te onderhandelen. Om de juiste partij te kiezen worden de biedingen vergeleken op aspecten als prijs, voorwaarden en dealzekerheid.

Stap 3: uitonderhandelen van de deal

Nadat het indicatieve bod in een intentieverklaring is uitgewerkt, begint de koper met het boekenonderzoek en de uitwerking van de definitieve koopovereenkomst. Momenteel zijn kopers extra kritisch en wordt er bijvoorbeeld doorgevraagd op de gevolgen van de coronacrisis en hoe de onderneming hiermee omgaat.

De uitkomsten van het boekenonderzoek vinden vervolgens hun weerslag in de garanties en vrijwaringen die de koper in de koopovereenkomst zal vragen, of kunnen zelfs leiden tot een aanpassing in de koopprijs of het afketsen van de deal.

Nadat de koopovereenkomst is uitonderhandeld, wordt hij bij de notaris ondertekend en is de deal definitief. Daarmee resulteert alleen nog het closing dinner om de succesvolle bedrijfsverkoop te vieren.


Wouter Wolzak
Wouter Wolzak, Grant Thornton

Wouter Wolzak werkt als fusie- en overnameadviseur bij Grant Thornton. Hij is betrokken geweest bij uiteenlopende deals, van de verkoop van dierenartsenpraktijken tot transacties in de digitale sector en financiële dienstverlening.

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Verkopers Whitepaper download

Maak van je bedrijfsverkoop een succes met het Brookz-stappenplan

* Verplicht veld 
Gerelateerde artikelen

Medewerkers en aandelen: incentive of gemiste kans?

In tijden van personeelskrapte denken ondernemers erover om (talentvolle) medewerkers en managers te belonen met aandelen. Maar is dat wel zo verstandig?

lees meer >

Maak je bedrijf verkoopklaar, óók als je niet aan verkopen denkt

Voor iedere ondernemer is het goed om zaken op orde te hebben. Want als die koper komt, zorg dan dat je er klaar voor bent.

lees meer >

Onderneming verkopen en personeel: c’est le ton qui fait le musique

Onderschat de impact van een bedrijfsverkoop op medewerkers niet. Denk in een vroeg stadium na over de communicatie met personeel.

lees meer >