Ik wil mijn bedrijf verkopen, maar waar begin ik?

Alexander den Boer
Alexander den Boer, Van Oers
23 juni 2021
De verkoop van een onderneming kan veel vragen opwekken, want waar begin je het verkooptraject?
header image

De verkoop van uw onderneming kan verschillende redenen hebben. U kunt uw onderneming verkopen als u met pensioen wil, een koper die onverwachts geïnteresseerd is klopt op de deur of een opvolger binnen de familie en/of het bedrijf meldt zich. De verkoop van een onderneming kan veel vragen opwekken, want waar begin je het verkooptraject?

De verkoop van uw onderneming is tevens een belangrijke gebeurtenis in uw leven. Het is uw levenswerk waar u afstand van gaat doen. Het verkooptraject is een intensief traject wat enige tijd in beslag neemt en enige voorbereiding vereist. De vragen die u kunt stellen zijn: wanneer start u dit traject en welke voorbereidingen kunt u als ondernemer zelf treffen?

Verkoopklaar maken

Hoe eerder u met de voorbereiding van uw bedrijf begint, hoe eenvoudiger het verkooptraject zal verlopen. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat de onderneming verkoopklaar gemaakt is. Hierdoor vergroot u tevens de kans op een gunstige transactie (verkoopprijs en voorwaarden).

Bij het verkoopklaar maken moet u denken aan de financiële huishouding die op orde is en dat de onderneming op fiscaal en juridisch gebied goed staat. Daarnaast is het ook belangrijk dat er een duidelijke bedrijfsstructuur is, dit zorgt ervoor dat het personeel gewaarborgd blijft na een eventuele transactie. Dit in combinatie met een goed georganiseerde offline en online infrastructuur, maakt de onderneming verkoopklaar. 

Bedrijfswaardering

Door deze voorbereidingen te treffen voor de verkoop, kunt u snel schakelen als er zich ineens een kopende partij aandient óf kunt u met het oog op uw pensioen de verkoopprijs maximaliseren. Als het verkooptraject concreet wordt, volgt een waardering van de onderneming. De waardering kan gezien worden als het startschot van de voorbereiding op een verkoopproces (verkoopoptimalisatie) of de start van het verkooptraject (inschatting verkoopresultaat).

De waardering kan gezien worden als het startschot van de voorbereiding op het verkooptraject

Alexander den Boer

Inzake de verkoopoptimalisatie wordt de onderneming in kaart gebracht en wordt gekeken naar verdere waarde optimalisatie. In het geval dat het verkoopproces is gestart, wordt een waardering gemaakt van de verkoopprijs van de onderneming. Bij een dergelijke waardering wordt niet alleen gekeken naar de cijfers van de afgelopen boekjaren, maar ook naar de waarde die een onderneming in de toekomst vertegenwoordigt. 

De juiste koper

Als de bedrijfswaardering afgerond is, worden kopers in kaart gebracht die aan uw eisen voldoen. Dit kan zowel een interne koper of een externe koper zijn. Bij een interne koper moet u denken aan een familieopvolging of een management buy-out (MBO). Hierbij wordt uw bedrijf geheel of gedeeltelijk verkocht aan een medewerker.

Bij een externe koper zijn er meerdere mogelijkheden. U kunt denken aan een strategische overname, waarbij het bedrijf wordt verkocht aan een ander bedrijf of een investeerder, die slagkracht kan toevoegen aan de onderneming met het benodigde externe kapitaal. Van Oers Corporate Finance heeft een uitgebreid netwerk van investeerders waarmee zij u in contact kan brengen. 

Deal afronden

Als er eenmaal een match is tussen de koper en verkoper kunnen de volgende stappen in het traject ondernomen worden. Deze stappen omvatten: de onderhandelingen over de verkoopprijs met bijbehorende voorwaarden. Opstellen en ondertekenen intentieovereenkomst, waarna de koper een boekenonderzoek uitvoert. Na het afronden van het boekenonderzoek wordt het verkoopcontract opgesteld en ondertekend bij de notaris.

Geschreven door
Alexander den Boer, Van Oers

Alexander den Boer is partner bij Van Oers Corporate Finance. De afgelopen jaren was Alexander bij vele koop- en verkooptransacties betrokken en is hij een regelmatig gastspreker ten behoeve van fusie- en overname gerelateerde onderwerpen.

Nieuwste verhalen