Is uw onderneming 'in control' en klaar een bedrijfsverkoop?

Jerry van Leent
Jerry van Leent, Van Oers
6 november 2020
Door de juiste informatie beschikbaar te hebben is een organisatie meer in control en meer geschikt voor een bedrijfsverkoop.
header image

De groei en bloei van een onderneming, op weg naar de ‘stip aan de horizon’. Passie, visie, strategie en toegevoegde waarde. Het laat het hart van ondernemers sneller kloppen. Deze relevante thema’s zijn doorgaans gespreksonderwerpen zodra ondernemers met elkaar of met adviseurs om tafel gaan. Het zijn ook de leukste onderwerpen om met elkaar over te ‘bomen’.

Organisaties en ondernemers vergeten hierbij soms dat het vergroten van de kans om het toekomstige doel of ‘stip aan de horizon’ (sneller) te bereiken, op een goede manier te beïnvloeden is per vandaag.

Inzicht in de huidige staat van een onderneming geeft ondernemers een betere kijk op de ‘routekaart en actieplan’ richting het doel. Het delen van dit inzicht, de routekaart en het actieplan binnen een onderneming zorgt voor draagvlak onder het personeel. Daarnaast wordt voorkomen dat de ‘stip aan de horizon’ enkel rondzwerft in de gedachten van de ondernemer. De vraag is nu hoe ondernemers en organisaties dit inzicht in de huidige staat van de onderneming verkrijgen?

Een harde les uit een overnametraject

Als de parallel wordt gemaakt met een fusie- en overnametraject, dan kan daar een belangrijke les uit worden geleerd. In het sluitstuk van een overnametraject wordt een due diligence onderzoek uitgevoerd door de adviseurs van koper op de relevante bedrijfsinformatie van verkoper. In dit onderzoek gaat de onderneming van verkoper als het ware met de billen bloot. De bevindingen van het onderzoek worden opgenomen in een rapport, waarbij voor de gesignaleerde risico’s relevante aanbevelingen van ‘te nemen acties’ worden voorgesteld om de risico’s te mitigeren.

Niet zelden geven de uitkomsten van een due diligence onderzoek aanleiding voor de koper om de dealvoorwaarden ter discussie te stellen. In dergelijke gevallen stelt de verkopende ondernemer regelmatig de vraag waarom hij of zij (los van de verkoop) nooit eerder zelf een onderzoek naar de eigen bedrijfsdata en –risico’s heeft laten uitvoeren. Een terechte vraag.

Interne control als basis voor de routekaart

Meer en meer bedrijven weten de stap te maken naar de ‘permanente’ dataroom waarin bedrijven al hun relevante bedrijfsdata in een systeem onderbrengen (bijv. een dataroom in cloud-omgeving of een ERP-systeem) waarbij de informatie te allen tijde overzichtelijk is in te zien. Dit is een situatie waarbij gesproken kan worden over permanente due diligence door het bedrijf zelf.

Onderdeel van de dataroom zouden onder meer de gebieden financiën (bijv. omzet- en kostprijsanalyses, debiteuren-crediteuren verloop, financieringsdocumentatie), organisatie en personeel (bijv. beschrijving processen binnen onderneming, personele data en ontwikkelingsafspraken), contracten en verplichtingen (bijv. huur, lease, verzekeringen, belangrijke partner afspraken) en marketing en sales (bijv. meten en opvolging marketinginitiatieven, sales funnel).

Daarnaast kan een KPI-dashboard aan de dataroom worden toegevoegd die automatisch signaleert bij bepaalde ontwikkelingen en ‘to do’s’ genereert van te nemen acties. Met behulp van een IT-dataconsultant kan de inrichting van de dataroom en het dashboard worden vormgegeven. Deze gespecialiseerde consultants kunnen verbanden binnen data en systemen leggen om meer stuurinformatie te verkrijgen.

Het opzetten en inrichten van een dergelijk goed-functionerend systeem vergt tijd en moeite. Verschillende bedrijven maken gebruik van verschillende IT-systemen en hebben ieder eigen informatiebehoeften. Implementatie gaat dan ook stap voor stap, met vele malen bijschaven via de cyclus signaleren-reageren-evalueren.

Werken aan het gezamenlijke ondernemingsdoel

Of u als ondernemer volgend jaar of pas over 20 jaar uw bedrijf wilt verkopen, het permanent doorlichten van uw onderneming is altijd van toegevoegde waarde.

Door de juiste informatie beschikbaar te hebben is een organisatie meer in control. De beheersbaarheid van een organisatie stelt ondernemers in staat om duidelijkere doelen te stellen en deze sneller en met een hogere slagingskans te realiseren. Dat is actief werken aan waarde.

Welk rapportcijfer verdient uw onderneming?

Geschreven door
Jerry van Leent, Van Oers

Jerry heeft jarenlange ervaring als overnameadviseur. Na zijn studie aan de hotelschool ontwikkelde hij zijn interesse voor corporate finance en de menselijke interactie tijdens een overnameproces. Daarna rondde hij eind 2010 de master in Financial Management aan de Business Universiteit Nyenrode af. Vervolgens startte hij in 2011 als M&A Consultant bij Van Oers Corporate Finance, waar hij momenteel opereert in de rol van manager.

Nieuwste verhalen