Blog

Fiscale verliezen aan ontvoegde dochtermaatschappij: wat zijn de aandachtspunten?

Bij de ontvoeging van een dochtermaatschappij uit de fiscale eenheid kunnen fiscale eenheidsverliezen onder omstandigheden worden meegegeven (of meeverkocht) aan de te ontvoegen dochtermaatschappij.

Blog

De voor- en nadelen van een aandelen- en een activa/passiva-transactie

Bent u bezig met de verkoop van uw bedrijf of bent u juist geïnteresseerd in het kopen van een onderneming, dan is het goed om de hoogte te zijn van de voor- en nadelen van een aandelentransactie ten opzichte van een activa/passiva-transactie.

Categorieën

Blog

Kosten verkoop BV vaak niet aftrekbaar

Kosten voor de aan- en verkoop van een B.V. zijn voor een B.V. (koper of verkoper) niet aftrekbaar. Van dit van aftrek uitgesloten kosten is sprake als die kosten zonder die aan- of verkoop niet zouden zijn gemaakt.

Blog

BTW heffing op commissarisbeloningen vervalt?

Op 13 juni 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangwekkende uitspraak gedaan voor de Nederlandse btw-praktijk. Uit de uitspraak kan worden afgeleid dat een commissaris doorgaans geen btw-ondernemer is. Door deze uitspraak is het belangrijk dat de facturatie van commissarisbeloningen onmiddellijk tegen het licht worden gehouden.

Blog

Liquidatieverlies deelneming beperkter aftrekbaar vanaf 2021?

Op grond van de liquidatieverliesregeling kan het verlies op een deelneming in een dochtervennootschap worden afgetrokken als de dochtervennootschap wordt ontbonden (of failliet gaat).

Blog

Fiscale gevolgen herstructurering aandelenbelang

Wat zijn de fiscale gevolgen van het toetreden van nieuwe aandeelhouders/financiers in een verliesgevende onderneming?


De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Fiscaal

Als binnen een familiebedrijf een opvolgingssituatie ontstaat kan de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) interessant zijn. Lees meer.

Niet-aftrekbare kosten bij koop/verkoop deelneming

Fiscaal

Voorkom onnodige kosten bij de verkoop of aankoop van een bedrijf. Lees hier of de kosten van een bedrijfsovername fiscaal aftrekbaar zijn.

Waardering verliescompensatie overname aandelen verlies BV

Fiscaal

Is het verlies van de vennootschap ook bruikbaar voor de nieuwe koper? En wat is de waarde van de verliescompensatie?

Werken met letteraandelen bij overname

Fiscaal

In de situatie van de overname van aandelen in een B.V. wordt regelmatig gewerkt met letteraandelen. Maar wat zijn dit precies?

Verliescompensatie

Fiscaal

Bij verkoop van aandelen is het geen vanzelfsprekendheid dat de verliescompensatie bij de onderhavige B.V. in tact blijft…

Niet aftrekbare rente

Fiscaal

In fiscale zin moet er altijd goed op gelet worden of de rente wel aftrekbaar is, zo ook bij bedrijfsovername.