Kennisbank

Informatie, advies & nuttige praktijkverhalen
over het kopen en verkopen van een bedrijf 

Kosten verkoop BV vaak niet aftrekbaar Blog

Kosten verkoop BV vaak niet aftrekbaar

Kosten voor de aan- en verkoop van een B.V. zijn voor een B.V. (koper of verkoper) niet aftrekbaar. Van dit van aftrek uitgesloten kosten is sprake als die kosten zonder die aan- of verkoop niet zouden zijn gemaakt.

BTW heffing op commissarisbeloningen vervalt? Blog

BTW heffing op commissarisbeloningen vervalt?

Op 13 juni 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangwekkende uitspraak gedaan voor de Nederlandse btw-praktijk. Uit de uitspraak kan worden afgeleid dat een commissaris doorgaans geen btw-ondernemer is. Door deze uitspraak is het belangrijk dat de facturatie van commissarisbeloningen onmiddellijk tegen het licht worden gehouden.

Liquidatieverlies deelneming beperkter aftrekbaar? Blog

Liquidatieverlies deelneming beperkter aftrekbaar?

Op grond van de liquidatieverliesregeling kan het verlies op een deelneming in een dochtervennootschap worden afgetrokken als de dochtervennootschap wordt ontbonden (of failliet gaat).

Fiscale gevolgen herstructurering aandelenbelang Blog

Fiscale gevolgen herstructurering aandelenbelang

Wat zijn de fiscale gevolgen van het toetreden van nieuwe aandeelhouders/financiers in een verliesgevende onderneming?

Instandhouding fiscale eenheid Blog

Instandhouding fiscale eenheid

Hoe kun je voorkomen dat bij verkoop onder beperkende voorwaarden een situatie ontstaat waarbij de dochtermaatschappij voor een korte tijd zelfstandig belastingplichtig wordt?

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Blog

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Als binnen een familiebedrijf een opvolgingssituatie ontstaat kan de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) interessant zijn. Lees meer.


Renteaftrek-beperking in Vpb

Fiscaal

De rente is in de toekomst naar verwachting alleen nog maar aftrekbaar als de rentelast minder dan 30% van de EBITDA bedraagt. Lees meer.

Controle op zelfstandigheid van opdrachtnemers

Fiscaal

Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als er sprake is van dienstbetrekking bij opdrachtgever

Niet-aftrekbare kosten bij koop/verkoop deelneming

Fiscaal

Voorkom onnodige kosten bij de verkoop of aankoop van een bedrijf. Lees hier of de kosten van een bedrijfsovername fiscaal aftrekbaar zijn.

Wet DBA on hold gezet

Fiscaal

Staatssecretaris Wiebes heeft onlangs besloten de implementatietermijn voor de Wet DBA te verlengen tot 1-1-2018. Lees meer op Brookz

Bedrijfsopvolgingsregeling; profiteer nu het nog kan!

Fiscaal

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) staat momenteel ter discussie: profiteer zolang het nog kan! Lees meer op Brookz.

Vertrekregeling 57-plussers (RVU-heffing)

Fiscaal

De regeling vervroegde uittreding (RVU) kan voor werkgevers er toe leiden dat er alsnog 52% eindheffing verschuldigd is. Hoe werkt dit?