Kosten verkoop BV vaak niet aftrekbaar

Kosten voor de aan- en verkoop van een B.V. zijn voor een B.V. (koper of verkoper) niet aftrekbaar.  Lees dit blogartikel op Brookz
header image

10 december 2019, Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Kosten voor de aan- en verkoop van een B.V. zijn voor een B.V. (koper of verkoper) niet aftrekbaar. Van dit van aftrek uitgesloten kosten is sprake als die kosten zonder die aan- of verkoop niet zouden zijn gemaakt.

De afgelopen periode zijn er nogal wat uitspraken verschenen die ingaan op de aftrekbaarheid voor de vennootschapsbelasting van kosten voor een B.V. die de aandelen in een andere B.V. koopt of verkoopt. Ik verwijs hiervoor ondermeer naar het Brookz artikel van Eric Vermeulen van 23 maart 2017. Recent heeft Hof ’s Hertogenbosch beslist dat van de 480K verkoopkosten in een bepaalde casus slechts 11K aftrekbaar is voor de vennootschapsbelasting! Gezien het belang voor de overnamepraktijk dus tijd om eens goed naar deze uitspraak te kijken. 

Aan- en verkoopkosten B.V. in de vennootschapsbelasting

Als een B.V. minimaal 5% van de aandelen heeft in een andere B.V. (of actieve buitenlandse vennootschap) dan is het ontvangen dividend en de verkoopwinst voor de vennootschapsbelasting onbelast op basis van de “deelnemingsvrijstelling”. Keerzijde is dat de aan- en verkoopkosten die samenhangen met de koop/verkoop van de onderneming niet aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting.

De besliste casus

De casus waar ik in de inleiding aan refereerde heeft al heel wat rechters gezien. Na de rechtbank en gerechtshof heeft de Hoge Raad eind 2018 al over de casus beslist. De belangrijkste overwegingen van de Hoge Raad waren voor de praktijk:

  • Er moet sprake zijn van een “rechtstreeks oorzakelijk verband” in die zin dat de kosten zonder die aankoop of verkoop van de B.V.  niet zouden zijn gemaakt. De kosten moeten in ruime zin bezien worden. Dus ook kosten van directie en personeel dat tijd aan de transactie besteed heeft.
  • De Hoge Raad heeft het geding verwezen naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch om vast te stellen wat nu concreet van de 480k kosten nog in aftrek over kan blijven.

Tegenvaller

De uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch is nu bekend en zal een tegenvaller zijn voor de belastingplichtige. Zoals al aangegeven kan uiteindelijk maar een bedrag van 11k in aftrek worden gebracht. Belangrijk voor de casus is dat in eerste instantie net voor het uiteindelijke succesvolle verkooptraject was getracht om tot een MBO te komen en dat er ook nog een andere gegadigde was, beide trajecten zijn echter afgebroken. Slechts die kosten voor voornoemde trajecten zijn uiteindelijk gedeeltelijk door de inspecteur in aftrek aanvaard en de rechter is daarmee akkoord gegaan. 

Onduidelijk is ook of inde 480k nog kosten zaten waarvan verdedigd kon worden dat de aftrek wel mogelijk is. Bijvoorbeeld financieringskosten (maar die zitten meer aan de aankopende kant) of “orgaankosten”. Ik kan niet uitsluiten dat belanghebbende hier niet alle registers heeft opengetrokken omdat het (directe) belang klein was (er was slechts een beperkte winst).

Samenvatting

Kosten voor de aan- en verkoop van een B.V. zijn voor een B.V. (koper of verkoper) niet aftrekbaar. Van dit van aftrek uitgesloten kosten is sprake als die kosten zonder die aan- of verkoop niet zouden zijn gemaakt. Van belang wordt voor overname adviseurs dat op basis van een specificatie duidelijk wordt welke kosten niet onder de aftrekbeperking vallen. 


Walt Mossou
Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

Bekijk het bedrijfsaanbod op Brookz

Maak een gratis account aan en bekijk het volledige bedrijfsaanbod op Brookz met 650+ verkoopprofielen.

Gerelateerde artikelen

Verzilver (nu nog) je fiscale voordelen bij een bedrijfsoverdracht met de BOR

Door gebruik te maken van de BOR-regeling kunnen ondernemers de financiële middelen behouden en inzetten voor verdere groei en ontwikkeling van het bedrijf. 

lees meer >

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in 2023

Bij bedrijfsopvolging binnen familiekringen kent de Belastingdienst een speciale bedrijfsopvolgingsregeling: de BOR. Hierdoor geniet je als opvolger een aanzienlijk belastingvoordeel.

lees meer >

Normaliseren: van oplossing tot valkuil

Een normaal jaar bestaat eigenlijk niet en daarmee kan de winstgevendheid in zowel positieve als negatieve zin vertekend zijn.

lees meer >