Verliescompensatie bij overname aandelen

Is het verlies van de vennootschap ook bruikbaar voor de nieuwe koper? En wat is de waarde van de verliescompensatie? Lees verder op Brookz
header image

12 september 2014, Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Het komt regelmatig voor dat er aandelen worden overgenomen in een vennootschap met fiscale verliezen. Maar is het verlies van de vennootschap ook bruikbaar voor de nieuwe koper? En wat is de waarde van de verliescompensatie?

Is het verlies van de vennootschap ook bruikbaar voor de koper?

Waar het hier in wezen om gaat is dat de verliescompensatie voor de vennootschap niet komt te vervallen op het moment dat de aandelen van eigenaar veranderen. In principe is een verlies voor een vennootschap namelijk gedurende 9 jaar te compenseren met de toekomstige winsten. In het geval echter dat meer dan 30% van het belang in de vennootschap overgaat naar een nieuwe aandeelhouder én de activiteiten van de onderneming fors zijn afgenomen dan dreigt het gevaar dat deze verliescompensatie zal komen te vervallen.

Wat is de waarde van de verliescompensatie?

Bij de aankoop van de de aandelen in een vennootschap met fiscaal compensabele verliezen zal over de waarde van de verliescompensatie onderhandeld moeten worden. De waarde van de verliescompensatie is afhankelijk van een aantal factoren waarvan de belangrijkste zijn:

  • (on)Zekerheid dat verliescompensatie blijft bestaan (zie hiervoor);
  • Bruikbaarheid verlies ( 'holdingverlies' of niet?);
  • Aantal jaren dat verliescompensatie nog openstaat;
  • Van toepassing zijnde Vpb tarief (20% of 25%);
  • Waarschijnlijkheid dat er snel genoeg voldoende (fiscale) winst kan worden gemaakt;
  • Tempo waarin verliescompensatie benut kan gaan worden.

 

Het gaat er natuurlijk om dat er duidelijkheid is over de vraag of en in hoeverre de verliescompensatie ook daadwerkelijk gerealiseerd zal kunnen worden. Als er nog maar 1 jaar over is om het verlies te verrekenen en er is sprake van een situatie dat de vennootschap weer net wat winst aan het maken is maar er voor de toekomst wel substantiële winsten verwacht worden zal er op het eerste gezicht geen hoge waarde kunnen worden toegekend aan de aanwezige verliescompensatie. In een dergelijke situatie kan er aan worden gedacht om aan het einde van de verliesperiode eventueel activa met een 'stille' reserve over te dragen aan bijv. een dochtervennootschap. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een pand maar ook om goodwill. Op deze manier wordt de verliescompensatie 'verjongd'.

Samenvatting

Als bij een aandelenoverdracht in de overgedragen vennootschap fiscale verliezen zitten dan heeft dat meestal een waarde. Die waarde is afhankelijk van een aantal factoren. Indien de verliescompensatie dreigt te verdampen kan soms 'verliesverjonging' worden geconstrueerd.


Walt Mossou
Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

Bedrijf overnemen?

Ben je als ondernemer op zoek naar een bedrijf om over te nemen of als investeerder om te participeren in een bedrijf? Bekijk dan alle actuele bedrijven te koop aangeboden op Brookz!

Bedrijfswaarde berekenen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!

Gerelateerde artikelen

Verzilver (nu nog) je fiscale voordelen bij een bedrijfsoverdracht met de BOR

Door gebruik te maken van de BOR-regeling kunnen ondernemers de financiële middelen behouden en inzetten voor verdere groei en ontwikkeling van het bedrijf. 

lees meer >

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in 2023

Bij bedrijfsopvolging binnen familiekringen kent de Belastingdienst een speciale bedrijfsopvolgingsregeling: de BOR. Hierdoor geniet je als opvolger een aanzienlijk belastingvoordeel.

lees meer >

Normaliseren: van oplossing tot valkuil

Een normaal jaar bestaat eigenlijk niet en daarmee kan de winstgevendheid in zowel positieve als negatieve zin vertekend zijn.

lees meer >