Jaap van Baar (IE Systems) vindt strategische koper via Brookz

Joost Baltus
Joost Baltus, Prisma Advies Groep
4 mei 2023
Jaap van Baar wil zijn bedrijf IE Systems verkopen en vindt via Brookz in TBS-SVA de strategische koper van zijn bedrijf.
header image

Hoewel nog net zo gedreven als in zijn jongere jaren, begint Jaap van Baar in 2021 serieus na te denken over verkoop van zijn bedrijf IE Systems. De Bergense ondernemer vindt dat het tijd wordt om een tandje terug te schakelen. Zijn missie: een koper vinden die van de hoed en de rand weet.

Intellegent Environmental Systems bedenkt slimme oplossingen voor uiteenlopende rioleringsvraagstukken, met als uniek specialisme de bestrijding van zwaveldioxide (H2S) – een giftig en explosief gas, herkenbaar aan de lucht van rotte eieren. H2S is dus een ongezond en gevaarlijk fenomeen, dat bovendien rioleringssystemen aantast en beheerders op kosten kan jagen. Door zijn kennis en ervaring staat Jaap daarom bij veel Nederlandse gemeenten en waterschappen onder een sneltoets.

Jaap: “Er is in Nederland voor 65 miljard euro aan rioleringssystemen aangelegd en ieder jaar wordt er 1 à 2 miljard euro geïnvesteerd in vernieuwing en onderhoud. Riolering is een complexe wereld met een beperkt aantal spelers. IE Systems heeft daarin een goede naam opgebouwd, zonder concurrent te zijn voor andere specialisten in de markt. Dat is ook een zware verantwoordelijkheid.” Voor de werkzaamheden van IE Systems doorkruisen Jaap en zijn buitenman Mark jarenlang het hele land. Maar nu vindt Jaap het mooi geweest. In februari 2022 neemt hij contact op met Joost Baltus, overnameadviseur bij de Prisma Advies Groep.

Strategische partij of zelfstandige specialist?

Jaap van Baar en Joost Baltus zaten ooit samen in de ledenraad van de Rabobank; de twee kennen elkaar dus al langer. “Ik wist dat Joost onafhankelijk te werk gaat en – net als ik – naast de gebaande paden durft te lopen. Dat sprak me aan.” Samen oriënteren ze zich op het profiel van de gewenste overnamekandidaat. Joost denkt vooral aan grotere partijen in de markt, voor wie IE Systems vanuit strategisch oogpunt interessant zou kunnen zijn, terwijl Jaap het liefst zoekt naar een zelfstandige specialist.

“Ik wilde niet dat overname door een gevestigd bedrijf de onafhankelijkheid van IE Systems zou ondergraven. Die positie moest absoluut worden bewaakt.” Jaap realiseert zich echter ook dat het voor een solo-ondernemer een hele uitdaging wordt om op drie fronten de nodige bagage te hebben: rioleringstechnische knowhow, een commerciële instelling en financiële slagkracht.

De volgende stappen in het overnametraject: het opstellen van een informatiememorandum, inclusief waardebepaling van IE Systems, en plaatsing van een anoniem verkoopprofiel op overnameplatform Brookz. Dit levert een aantal reacties op, die aanvankelijk geen echt veelbelovende match opleveren.

TBS-SVA wil verbreden

Eind augustus heeft ook Martijn Bos, CFO van TBS-SVA, zich via Brookz bij Joost gemeld. Deze Noord-Limburgse onderneming is nationaal marktleider op het gebied van afwateringsoplossingen, zoals kolken en putafdekkingen. Hetzelfde vakgebied als IE Systems, met andere expertises. Voor Jaap is TBS-SVA dan ook geen onbekende partij, sterker nog: de twee bedrijven nemen bij elkaar specifieke producten af voor hun projecten. TBS-SVA is na interne optimalisatie klaar voor groei en verbreding.

Eind augustus heeft ook Martijn Bos, CFO van TBS-SVA, zich via Brookz bij Joost gemeld

-

Martijn: “We zijn een toonaangevend bedrijf in de markt. Als we aanpalende producten willen leveren, kunnen we dat doen door zelf te innoveren of door overnames. IE Systems kwam daarom voor ons op een goed moment voorbij.” Voor Jaap voldoet TBS-SVA aan een belangrijke voorwaarde: een verwant marktsegment zonder ongewenste concurrentie.

Zoeken naar nieuwe machinist

Een periode van persoonlijk kennismaken en aftasten volgt. Martijn: “We moesten de producten en diensten van IE Systems leren kennen. Wat doe je precies en hoe doe je dat? Past dit bij ons en hoe kunnen we dit continueren? Zo raakten we gaandeweg wel onder de indruk van het complete aanbod van IE Systems.” Van zijn kant wil Jaap weten wat de intenties van TBS zijn met het bedrijf waar hij zijn ziel en zaligheid in heeft gestopt. “Er is voor een deel overlap tussen beide assortimenten, maar bepaalde producten en diensten zijn nieuw voor TBS. Ik was benieuwd hoe ze dat gingen oplossen.” Martijn ziet ook dat het niet mogelijk is om IE Systems volledig te integreren in TBS.

Eind december 2022 ligt er een mondelinge deal op hoofdlijnen, drie maanden later staan de handtekeningen onder de definitieve overeenstemming en is de perfecte match een feit. Jaap van Baar is een blij man: zijn bedrijf is op alle fronten goed overgedragen. Zolang het gewenst is, blijft hij er als adviseur nog bij betrokken. 

Kruisbestuiving en groeikansen

IE Systems gaat verder als zelfstandig onderdeel van TBS-SVA. Martijn: “IE Systems heeft mooie innovatieve rioleringsconcepten ontwikkeld. Daarmee is tot nu toe 30% van de Nederlandse gemeenten bereikt. De commerciële slagkracht van TBS maakt een flinke groei mogelijk.”

“Ik verwacht een mooie kruisbestuiving tussen TBS-SVA en IE Systems, waardoor we een breder pakket kunnen aanbieden. H2S-reductie blijft natuurlijk het paradepaardje van IE Systems." 

Geschreven door
Joost Baltus, Prisma Advies Groep

Joost Baltus is oprichter van Prisma Advies Groep. Zijn vakgebied binnen Prisma Advies is het begeleiden van bedrijfsovernames. Zowel ten behoeve van verkopende als kopende ondernemers zoekt hij naar de juiste partij, waardeert de onderneming, onderhandetl, stelt de benodigde documenten op en begeleidt het gehele proces tot aan de overnamedatum.

Nieuwste verhalen