Hoe optimaliseer je de waarde van je SaaS bedrijf?

De waardering voor SaaS bedrijven met eigen software ligt vaak hoger dan voor traditionele IT ondernemingen. Lees verder op Brookz
header image

10 september 2021, Martijn Voorhuis, NexyZ

De waardering voor SaaS bedrijven met eigen software ligt vaak hoger dan voor traditionele IT ondernemingen en daar zijn goede redenen voor. 

SaaS bedrijven kennen vaak terugkerende omzetstromen (recurring revenues). Het businessmodel is vaak gestoeld op software contracten die voor een langere periode afgesloten worden. We zien in de praktijk periodes tot wel 36 maanden voor een softwareabonnement, waarvoor maandelijks betaald wordt. Na de periode van 36 maanden wordt het contract vaak stilzwijgend verlengd, dikwijls met een periode van 12 maanden. Dit in tegenstelling tot wat meer traditionele software business modellen, waarbij een licentie voor onbepaalde tijd tegen een eenmalige vergoeding gekocht wordt en er daarnaast een jaarlijkse onderhoudsvergoeding in rekening gebracht wordt. Het voordeel voor de klant van een SaaS contract is dat de maandelijkse vergoeding voor het softwareproduct lager is dan de eenmalige aanschafprijs voor de softwarelicentie in het traditionele model. Dit komt de liquiditeit van de onderneming ten goede. Voor de softwareleverancier is het voordeel van een SaaS business model dat de lange looptijd van een SaaS contract vaak meer omzet oplevert dan een eenmalige software verkoop. Daarnaast brengt het abonnementenmodel door lange periode waar het voor afgesloten wordt een zekere voorspelbaarheid van de omzet met zich mee en daar worden de eigenaren van een onderneming weer gelukkig van. 

In de informatietechnologie liggen waarderingen hoger dan menig andere sector. Dat kan verklaard worden door de groei van deze branche, die in sommige delen van de markt hoger is dan 15% per jaar. Rendementen liggen gemiddeld ook hoger dan in andere sectoren, met name voor software bedrijven. De markt kenmerkt zich daarnaast ook nog eens door korte levenscycli van bedrijven en businessmodellen waardoor er al snel sprake is van consolidatie in een bepaald sub-segment. Op dit moment is er bijvoorbeeld een consolidatie gaande in de markt voor managed services bedrijven. Dit zijn ondernemingen die het beheer van uw IT omgeving uit handen nemen. Dit segment staat in de belangstelling van investeerders.

Hoge waarderingen

Tot de buitencategorie voor wat betreft de waarderingen behoren de SaaS (Software as a Service) bedrijven. Dit zijn ondernemingen die software leveren op basis van een abonnement. Vaak worden deze oplossingen gehost door de softwareleverancier zelf of door een strategische partner. De gedachte achter deze hogere waarderingen is dat de bedrijven die op basis van dit businessmodel opereren, sneller kunnen groeien dan andere bedrijven, waardoor het rendement op het geïnvesteerd vermogen hoger is. 

Abonnementsmodel

De manier waarop de software van een SaaS bedrijf contractueel wordt aangeboden kan invloed hebben op de waardering van de onderneming. Een business model dat is gestoeld op meerjarige contracten en maandelijkse abonnementsopbrengsten (ook wel bekend als MRR = Monthly Recurring Revenu) levert in het algemeen een hogere waardering op dan het traditionele model met eenmalige licentieafdrachten en een onderhoudsvergoeding. Het ombouwen van een traditioneel software licentiemodel naar een SaaS licentiemodel is echter geen sinecure. Het vergt meestal veel liquiditeit die niet iedere onderneming op kan brengen. Gelukkig zijn er gespecialiseerde investeerders die in dit gat zijn gesprongen en de zogenaamde “SaaS gap” kunnen overbruggen.

Een ander aspect dat tot hogere waarderingen kan leiden ligt in de mogelijkheid om met behulp van goed gerichte marketingcampagnes een cash machine te bouwen. Daarvoor moeten we in de metrics duiken die door kenners van een SaaS bedrijf onder andere belangrijk gevonden worden; de Customer Acquisition Costs (CAC) en de Customer Life Time Value (CLTV). 

CAC

De CAC geeft inzicht in de kosten die gemoeid zijn met het binnenhalen van klanten. Het gaat in dit geval om de directe uitgaven aan bijvoorbeeld marketing, maar ook de indirecte uitgaven aan personeel of inhuurkrachten voor marketingdoeleinden worden meegerekend. Het is eigenlijk voor ieder bedrijf een goede zaak om deze variabele te meten en vervolgens te onderzoeken hoe die geoptimaliseerd zou kunnen worden door met minder geld meer klanten te kunnen werven, maar bij SaaS bedrijven wordt deze maatstaf in het bijzonder goed gevolgd.

Een business model dat is gestoeld op abonnementsopbrengsten levert in het algemeen een hogere waardering op dan het traditionele model

Martijn Voorhuis

CLTV

De CLTV geeft daarnaast inzicht in de opbrengsten van een klant gedurende de levensduur van de zakelijke relatie. In de eenvoudige versie van de CLTV berekenen we de gemiddelde omzet per klant over de gemiddelde periode dat een klant door de onderneming bediend wordt. Vervolgens vermenigvuldigen we dat getal met de gemiddelde procentuele marge. Dit is ook weer een KPI die ieder bedrijf zou moeten meten, maar die ook bijzondere aandacht geniet van investeerders in SaaS bedrijven.

Door de CLTV te delen door de CAC ontstaat inzicht in de mate van winstgevendheid van een klant. Investeerders zoeken vaak een minimum van drie maal het geïnvesteerde bedrag om de klant te werven als rendement (Ergo; CLTV/CAC > 3). 

De CLTV / CAC ratio is in beweging. In de beginjaren van de onderneming zal deze ratio meestal nog niet boven de drie liggen, maar gaandeweg de levensduur zal de ratio verbeteren, bijvoorbeeld door gefocuste programma’s als Member get Member, waarbij een gebruiker van een product beloond wordt om een nieuwe gebruiker aan te dragen. Hoe groter de gebruikersaantallen worden, hoe groter het aantal nieuw aangebrachte klanten die door andere klanten aangedragen worden. Daarnaast leren SaaS ondernemingen ook hoe marketing effectiever ingezet kan worden. Ze leren bijvoorbeeld welke SEO campagnes effectiever zijn dan andere en door voortdurend de variabelen aan te passen, kan de beste mix van instrumenten gevonden worden om de marketing budgetten efficiënt te besteden en hierdoor verbetert de CLTV / CAC ratio geleidelijk.

Een hoge mate van recurrente omzet en een CLTV/CAC ratio die boven de drie ligt draagt bij aan de waardering voor je softwarebedrijf in het algemeen en je SaaS onderneming in het bijzonder!

Omzetmultiples

Waar we bij de “normale” waardering van ICT-bedrijven vaak multiples over de Ebitda zien, komt het bij SaaS-bedrijven vaker voor dat er multiples over de omzet betaald worden. De bandbreedte ligt tussen een factor 2 aan de onderkant tot een factor 8 aan de bovenkant (uitzonderingen daargelaten). Dat zijn tot de verbeelding van iedere ondernemer (aan)sprekende waarderingen!


Martijn Voorhuis
Martijn Voorhuis, NexyZ

Martijn Voorhuis is partner bij NexyZ, specialist in IT-transacties. Martijn verkreeg een Masters Degree Business Informatics van de Rotterdam School of Management en is een zeer ervaren adviseur op het gebied van IT. 

NexyZ

We begeleiden u bij trajecten met betrekking tot aan- en verkoop, fusies, overnames, (her)financieringen van ondernemingen, beursgangen en doorstarts. Daarnaast behoort het begeleiden van een totale ‘buy & build’ strategie tot onze aandachtsgebieden.

Bedrijfswaarde berekenen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!

Gerelateerde artikelen

Is de waarde van de onderneming ook de waarde voor de ondernemer?

Wat is mijn onderneming waard? Deze vraag krijg ik als overname-adviseur bijna dagelijks, gesteld door nieuwsgierige ondernemers en dat is natuurlijk een hele begrijpelijke vraag.

lees meer >

Multiples en het gevaar van 'quick & dirty' waarderen

Waarderen is vooruit kijken, prognoses maken en inschatten wat de onderneming in de toekomst gaat verdienen.

lees meer >

Wat is mijn bedrijf waard? En wat is de juiste prijs?

Bestaat er bij een overname zoiets als een vaste waarde of een gereguleerde prijs?

lees meer >