Minderheidskorting bij waardebepaling van aandelen

Minderheidskorting wordt toegepast om het ontbreken van een deel van de controlebevoegdheden weer te geven.
header image

25 november 2020, Silvano Cergnul, Koenen en Co

Een minderheidskorting vertegenwoordigt een bedrag of percentage dat wordt afgetrokken van de waarde van de aandelen van een onderneming. Een minderheidskorting wordt toegepast om het ontbreken van een deel van de controlebevoegdheden weer te geven. De korting kan ook worden toegepast omdat een minderheidsbelang illiquide is en daarom lastiger te verhandelen is dan een controlerend belang.

Het feit dat een minderheidsaandeelhouder meestal niet de mogelijkheden heeft om managementbeslissingen (zoals bijvoorbeeld het vaststellen van eventuele bonussen of het overgaan tot verkoop van de onderneming) te nemen, is de belangrijkste reden voor het toepassen van een minderheidskorting.

Welke factoren hebben (mogelijk) invloed op de minderheidskorting?

Er is geen vastomlijnde wiskundige formule om een minderheidskorting en de mogelijke gevolgen ervan te kwantificeren. De korting wordt veelal bepaald op basis van een aantal overwegingen, waaronder:

1. Algemeen
Hoe groter de omvang van het minderheidsbelang, hoe lager de korting zal zijn.

2. Relaties tussen aandeelhouders
De onderlinge relaties tussen aandeelhouders kan van invloed zijn op de omvang van de korting. Indien een onderneming bijvoorbeeld wordt gecontroleerd door een groep minderheidsaandeelhouders die in onderling overleg handelen bij stemzaken kan ervoor worden geopteerd dat er geen korting dient te worden toegepast op de waarde van de aandelen van een lid van de betreffende groep indien deze groep als collectief het zeggenschap heeft over de onderneming.

3. Bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst
Indien er in de aandeelhoudersovereenkomst bepalingen zijn opgenomen die voorzien in de liquiditeit van een minderheidsbelang dan zal de korting worden verlaagd. Een dergelijke bepaling is bijvoorbeeld de vastgelegde mogelijkheid om het minderheidsbelang aan bestaande aandeelhouders/aan de onderneming terug te verkopen.

4. Bepalingen in de statuten ter bescherming van het minderheidsbelang
Dergelijke beveiligingen in de statuten vertegenwoordigen een lager risico voor de minderheidsaandeelhouder waardoor de korting lager zal zijn.

5. Eerder verleende kortingen
Voorgaande verkopen van minderheidsbelangen kunnen precedenten scheppen met betrekking tot een adequate korting voor minderheidsaandelen.

6. Betrokkenheid bij de onderneming
Indien een minderheidsaandeelhouder actief betrokken is bij de onderneming (een lid van het managementteam, een lid van de Raad van Bestuur, etc.) dan wordt de korting over het algemeen verlaagd.

7. Rechtelijke uitspraken met betrekken tot de minderheidsaandeelhouder
Als het Hof vaststelt dat een minderheidsaandeelhouder door de meerderheid is onderdrukt (d.w.z. de rechter heeft vastgesteld dat de controlerende aandeelhouder heeft gehandeld in strijd met de belangen van de minderheidsaandeelhouder) wordt een minderheidskorting doorgaans niet toegepast.

Onderhandelen is de bepalende factor

In het geval van een open marktprijs kan en zal een minderheidskorting alleen worden vastgesteld door middel van onderhandelen.

In het geval van een fictieve waarderingscontext liggen de kortingen meestal in een bandbreedte tussen de 10% en 40%. Indien een minderheidsverkoper gemotiveerd is om te verkopen dan zal een koper in staat zijn een hogere korting te bedingen. In het tegengestelde geval dan zal de minderheidsverkoper in staat zijn een lagere korting de bedingen.


Silvano Cergnul
Silvano Cergnul, Koenen en Co

Silvano Cergnul is een ervaren corporate finance-adviseur en Register Valuator bij Koenen en Co. Hij verzorgt op strikt vertrouwelijke wijze de begeleiding van bedrijfsovernames. 

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Verkopers Whitepaper download

Maak van je bedrijfsverkoop een succes met het Brookz-stappenplan

* Verplicht veld 

Koenen en Co

Koenen en Co Corporate Finance is een multidisciplinair team van goed opgeleide consultants met een ruime ervaring in de bancaire wereld, het bedrijfsleven en de non-profitsector. 

Gerelateerde artikelen

ESG: duurzaam ondernemen en waardecreatie in harmonie

ESG-beleid leidt niet alleen tot een hogere waardering van je onderneming, maar staat ook synoniem aan uitmuntend ondernemerschap.

lees meer >

Bedrijfswaardering in roerige tijden

Voor een optimale bedrijfswaardering is het belangrijk om te kijken naar wat er in de sector speelt, de reacties van concurrenten te monitoren en de best practices te volgen.

lees meer >

Bedreigen double digit-inflatiecijfers uw zaak?

Welke impact heeft de extreem hoge inflatie op de waarde van een onderneming en op de waardecreatie voor de toekomst?

lees meer >