Periodieke waardebepaling

Alexander den Boer
Alexander den Boer, Van Oers
27 september 2013
Regelmatige waardebepaling geeft richting en een goede benchmark voor de gevolgen van ondernemersbeslissingen voor de toekomst. Lees verder op Brookz
header image

Een regelmatige waardebepaling geeft richting en is een goede benchmark voor de gevolgen van ondernemersbeslissingen voor de toekomst.

Waardebepaling

Het uitvoeren van een waardebepaling vormt een vast onderdeel van een koop- of verkooptraject. Het is jammer dat dit vaak ook de eerste keer is dat de ondernemer besluit tot het uitvoeren van een waardebepaling. Een waardebepaling kan juist heel erg van toegevoegde waarde zijn wanneer er nog helemaal geen sprake is van koop- of verkoopplannen. In de praktijk merken wij dat een waardebepaling voor veel ondernemers heel erg verhelderend werkt.

Verschillende scenario's

De waarde van een onderneming wordt bepaald op basis van de verwachte toekomstige geldstromen. Tijdens het uitvoeren van een waardebepaling wordt je daardoor gedwongen om bewust stil te staan bij de toekomstverwachting van de onderneming en de richting die je met de onderneming in wil slaan. De uitgangspunten die hierbij gehanteerd worden zijn erg bepalend voor de uiteindelijke waarde.

Door het aanpassen van de uitgangspunten en door te werken met verschillende scenario’s, krijg je als ondernemer een duidelijk beeld en gevoel bij de impact die bepaalde ontwikkelingen op de waarde van de onderneming kunnen hebben. Het geeft verhelderende inzichten in de verdiencapaciteit en de voornaamste waardebepalende elementen van de onderneming.

Beïnvloeden risicoprofiel 

De toekomstige geldstromen worden vervolgens afgezet tegen een bepaald risicoprofiel. Hierdoor wordt men gedwongen stil te staan bij de kwetsbaarheden van de onderneming. Hoe zit het met de risicospreiding van de activiteiten? Hoe afhankelijk is de onderneming van haar voornaamste afnemers en leveranciers? Hoe afhankelijk is de onderneming van de directeur/grootaandeelhouder? De duidelijke vervolgvragen zijn natuurlijk; hoe kan men naar de toekomst toe deze kwetsbaarheden verminderen en wat is de impact hiervan op de waarde van de onderneming? Ook hier geldt dat men door het veranderen van de uitgangspunten inzicht krijgt in de waarde-impact van bijvoorbeeld de kwetsbaarheden van de onderneming.

Toekomstige bedrijfsverkoop

In de praktijk merken wij dat steeds meer ondernemers er waarde aan hechten om periodiek een waardebepaling uit te voeren. Het voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld een jaar later kan worden bekeken in hoeverre de onderneming in lijn loopt met de verwachtingen en wat de daaruit voortkomende waardeontwikkeling is.

Ook met het oog op een toekomstige bedrijfsverkoop kan het zinvol zijn om tijdig een waardebepaling uit te voeren zodat er voldoende tijd is om eventuele waarde drukkende elementen en omstandigheden te verbeteren.

Geschreven door
Alexander den Boer, Van Oers

Alexander den Boer is partner bij Van Oers Corporate Finance. De afgelopen jaren was Alexander bij vele koop- en verkooptransacties betrokken en is hij een regelmatig gastspreker ten behoeve van fusie- en overname gerelateerde onderwerpen.

Nieuwste verhalen