Wat betekent de coronacrisis voor de waarde van mijn bedrijf?

Ferry Nahon
Ferry Nahon, Marktlink
28 april 2020
De coronacrisis heeft impact op het bedrijfsleven. Maar wat betekent het voor de bedrijfswaarde voor ondernemers die hun bedrijf nu willen verkopen?
header image

De coronacrisis heeft impact op het bedrijfsleven. Maar wat betekent het voor ondernemers die hun bedrijf nu willen verkopen en de waarde van hun bedrijf?

Een groot deel van de economie werd eind maart abrupt tot stilstand gebracht. Opeens werd elke ondernemer gedwongen te kijken naar de flexibiliteit van zijn eigen organisatie. Allerlei scenario’s werden gemaakt, omdat niemand op dat moment wist welke kant het op zou gaan. Een aantal weken verder durven we langzaam weer te kijken naar een voorzichtig (nieuw) normaal leven.

Wat is het effect van deze crisis op bedrijven? Grofweg kun je 3 groepen identificeren. 

1. Bedrijven die zeer hard geraakt worden en vrezen voor hun voorbestaan
2. Bedrijven die niet of kort last hebben van deze crisis
3. Bedrijven die juist profiteren

Bedrijf verkopen

Mooi om te zien dat in een periode als deze het ondernemerschap weer boven komt drijven. Allerlei nieuwe initiatieven zie je ontstaan van ondernemers die nieuwe mogelijkheden voor hun bedrijf zien. Grote vraag voor ondernemers is natuurlijk wat doet deze crisis met de waarde van mijn bedrijf? Is het momentum om mijn bedrijf te verkopen nu voorlopig voorbij?

Dit zijn vragen die Marktlink dagelijks gesteld worden. Het is natuurlijk wat vroeg om hierover nu al onderbouwde conclusies te kunnen trekken. Toch kunnen we wel wat zeggen op basis van de vele contacten die wij de afgelopen weken gehad hebben met ondernemers, bankiers en investeringsfondsen. 

Voor de groep hardst geraakte bedrijven heeft deze crisis natuurlijk een aanzienlijk effect op de waarde van vandaag. Voor deze groep bedrijven lijkt het beter om eerst te herstellen en daarna weer de markt op te gaan, danwel op zoek te gaan naar investeerder of kopers die een reddingsboei kunnen toewerpen.

Voor de groep beperkt/tijdelijk geraakte bedrijven verwachten wij geen groot negatief effect op de waarde. Hooguit zullen kopers hier een stuk van het ‘herstelrisico’ dit jaar willen delen met de verkoper. Voor de bedrijven die juist profiteren kan het een waardeverhogend effect hebben. Hoewel gewaakt moet worden voor te veel optimisme, hier zal de discussie meer gaan over hoe incidenteel het corona-effect is.

Ebitda

Marktlink introduceerde begin april de ‘corona adjusted ebitda’, juist om de verdiencapaciteit te corrigeren voor de eenmalige verbetering of verslechtering van de ebitda. Daarnaast zijn de marktomstandigheden in de markt van koop en verkoop van bedrijven niet wezenlijk veranderd.

Er zijn honderden investeringsfondsen in Nederland met enorme vermogens die klaar staan om te investeren, strategische kopers zijn juist in deze markt actiever dan ooit om te kopen én, zoals bleek uit de Marktlink Monitor van eind 2019, steeg de verkoopbereidheid onder ondernemers aanzienlijk. Bij de grotere pan-Europese fondsen zien we terughoudendheid, maar voor deals tussen de 1-40 miljoen euro is er zeker markt te vinden.

Kortom, de crisis heeft natuurlijk invloed, dat is zeker. Maar voor de meeste bedrijven zijn er volop kansen om richting een exit te gaan. Tenzij je als ondernemer wil wachten op de volgende crisis.

Ferry Nahon
Geschreven door
Ferry Nahon, Marktlink

Ferry Nahon is managing partner bij Marktlink Fusies & Overnames. Als partner is hij ondernemer, maar vooral ook projectleider die ondernemers ondersteunt in vraagstukken rondom verkoop dan wel aankoop van bedrijven, management buy-outs en management buy-ins.

 
Nieuwste verhalen