Machinefabriek kopen of verkopen

U wilt een machinefabriek kopen of uw machinefabriek verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van machinefabrieken eruit ziet. De wereldwijde positie van Nederlandse bedrijven in de groeiende eindmarkten hightech, medische en voeding is sterk, wat een positief effect kan hebben op het aantal (internationale) overnames.

Uw machinefabriek verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames machine-industrie

Het aantal fusies en overnames van machinefabrieken zit sinds 2014 weer in de lift; het afgelopen jaar bereikte het aantal transacties het hoogtepunt sinds 2012, toen er 65 fusies en overnames werden genoteerd. In de drang naar schaalvergroting kan dit record dit jaar wel eens sneuvelen.

  Aantal fusies & overnames machinefabrieken

Recente overnames in de machine-industrie

Elke week worden er wel 1 of meerdere machinefabrieken gekocht en verkocht. Hieronder een drietal voorbeelden van recente overnames in de machine-industrie:

Aandeel overnames industrie en productie sector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een machinefabriek waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda ( Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de industrie, de branche waartoe machinefabrieken behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda van 5,25. Dat betekent dat een machinefabriek gemiddeld wordt gewaardeerd op 5,25 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9.

  Gemiddelde EBITDA multiple industrie en productie sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw machinefabriek waarderen? Doe hier de berekening .

Feiten en cijfers machine-industrie

Momenteel stijgt de vraag naar machinebouw; een vraag is met name afkomstig uit het buitenland. Voor 2018 is Rabobank positief, met een verwachte groei van gemiddeld 2%. De verwachting voor de komende vijf jaar blijft positief, met name voor de hightech-, medische en voedingsmiddelenindustrie. De wereldwijde positie van Nederlandse bedrijven in deze eindmarkten is sterk.

In cijfers weergegeven zag de machine-industrie er begin 2018 als volgt uit (CBS):

  • Totaal van 2.955 bedrijven
  • 97.400 mensen werkzaam
  • Totale omzet van 27 miljard euro

Een machinefabriek kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen in de machine-industrie

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de machine-industrie ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Robotisering
De robotisering biedt volop kansen. Krachtigere chips, sensortechnologie, adaptieve software en verbeterde vision-technieken maken robots slimmer, flexibeler, gebruiksvriendelijker en goedkoper. Nieuwe slimmere productietechnieken faciliteren de mogelijkheden om steeds kleinere series ‘geautomatiseerd’ te produceren. Hierdoor worden bedrijven productiever en biedt het machinefabrieken tal van kansen om afzetmarkten te verruimen en strategisch andere posities in te nemen.

#2 Circulariteit
Machinebouwbedrijven richten zich nog onvoldoende op duurzaamheid en circulariteit. Dit terwijl de eindgebruiker steeds vaker duurzame producten verlangt en de overheid steeds strengere duurzaamheidseisen stelt. Tegelijkertijd bestaan er voldoende mogelijkheden om duurzaam te opereren. Denk aan voorspelbaar onderhoud met behulp van sensoren en online mogelijkheden. Dit verlengt de levensduur van machines. Ook het ontwikkelen van energiezuinige machines geeft duurzaamheid vorm. Rabobank verwacht dat bedrijven die aandacht besteden aan duurzaamheid en circulariteit in de toekomst beter zullen presteren.

#3 Servitization
Machinefabrieken halen steeds meer omzet uit dienstverlening en minder uit traditionele verkoop. Service is niet langer een kostenpost, maar een mogelijkheid om afnemers beter van dienst te zijn en extra omzet te genereren. Diensten als onderhoud-op-afstand en voorspelbaar onderhoud zijn hier voorbeelden van. Verhuur, lease en pay-per-us e zijn verdienmodellen die zich op service concentreren. Afnemers betalen per maand of draaiuur en onderhoud zit bij de prijs inbegrepen. Hiermee kunnen machinebouwers een lock-in met hun afnemers creëren.

Machinefabriek verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw machinefabriek? Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele machinefabrieken succesvol gekocht- en verkocht.

Machinefabriek kopen?

Machinefabriek kopen

Bent u op zoek naar een machinefabriek waarin u wilt investeren of die u (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen machinefabrieken te koop aangeboden.

Machinefabriek verkopen?

Machinefabriek verkopen

Heeft u een machinefabriek maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al honderden machinefabrieken verkocht!

Machinefabriek waarderen?

Machinefabriek waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw machinefabriek? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!