Supermarkt kopen of verkopen

U wilt een supermarkt kopen of uw supermarkt verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van supermarkten eruit ziet. De omzetontwikkeling van supermarkten groeit, maar de supermarkten moeten de komende jaren vooral rekening houden met disruptieve (online) spelers die inspelen op de groeiende klantbehoefte aan gemak.

Uw supermarkt verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames in de supermarktsector

In de supermarktsector is vooral een strijd gaande tussen grote spelers die aan schaalgrootte proberen te winnen via overnames. Grote supermarktketens als Jumbo, Coop en Ahold (Albert Heijn) zijn de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor een leeuwendeel van het aantal fusies en overnames in de supermarktsector.

Aantal fusies & overnames in de supermarktenector

Recente overnames in de supermarktsector

Elke week worden er wel 1 of meerdere supermarkten gekocht en verkocht. Hieronder een drietal voorbeelden van recente overnames in de supermarktsector:

Aandeel overname detailhandels sector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een supermarkt waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector detailhandel - waartoe een supermarkt behoort – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda-multiple gehanteerd van 3,65. Dat betekent dat een groothandel gemiddeld wordt gewaardeerd op 3,65 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9.

  Gemiddelde EBITDA multiple automotive detailhandels sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw supermarkt waarderen? Doe hier de berekening

Feiten en cijfers over de supermarktsector

De supermarktsector zit sinds 2010 weer in de lift. Volgens het CBS verkochten foodwinkels in 2017 nog nooit zoveel en die groei van de omzet komt bijna geheel voor rekening van de supermarkten. In 2017 steeg de supermarktomzet met 3,5 procent ten opzichte van 2016. Het aandeel van supermarkten in de verkoop van voedingsmiddelen is in de loop der jaren sterk gestegen ten koste van de speciaalzaken. Zo steeg de omzet van supermarkten in 2017 vergeleken met 2008 met bijna 21%, terwijl speciaalzaken in deze periode ruim 11% aan omzet verloren.

In cijfers weergegeven zag de supermarktbranche er begin 2018 als volgt uit (CBS):

  • 3015 supermarkten
  • 316.500 medewerkers
  • Totale omzet van 35 miljard euro

Concurrentie komt vooral van online aanbieders. Het huidige marktaandeel van online food is nu nog klein, met 2,7% van de totale supermarktomzet in het eerste kwartaal van 2017. Rabobank verwacht dat dit de komende jaren sterk zal stijgen. De fysieke winkel krijgt met de opkomst van online een andere invulling; er komt een grotere nadruk op (vers)beleving en foodservice.

Een supermarkt kopen? Bekijk het aanbod op Brookz

Trends en ontwikkelingen in de supermarktsector

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden supermarkten ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Schaalgrootte, efficiency en marketingkracht
De supermarktsector blijft een massamarkt waarbij schaalgrootte, efficiency en marketingkracht allesbepalend zijn zijn voor het succes. De franchisenemer is van belang voor een goede organisatie van de winkel en efficiënte operatie. Daarbij spelen succesvolle ondernemers in op de potentie van de locatie en de doelgroep die ze daar kunnen aantrekken.

#2 Eenpersoonshuishouden
De samenleving individualiseert en leden van samengestelde huishoudens gedragen zich bovendien vaak als eenpersoonshuishouden, bijvoorbeeld vanwege werk. Hierdoor wordt het efficiënt omgaan met tijd belangrijk en doet de consument op een andere manier zijn boodschappen. Deze verdeelt de consument bijvoorbeeld in kortetermijnbezoekjes doordeweeks en deels via internet. Het is belangrijk voor supermarkten om hierop in te spelen.  

#3 Veel (online) concurrentie
Binnen een afstand over de weg van vijf kilometer kan de consument uit gemiddeld 22 supermarkten kiezen, volgens ABN Amro. De opkomst van nieuwe (online) toetreders en de concurrentie vanuit de non-food-sector verscherpt die concurrentie alleen maar. ABN Amro verwacht dat het aantal vestigingen in het middensegment afneemt in de komende jaren en een toename van kleinere (stads)supermarkten, gericht op de kortetermijnboodschap. Grotere supermarkten zullen meer inspelen op beleving.

#4 Behoefte aan gemak
Picnic en HelloFresh spelen in op de groeiende klantbehoefte aan gemak. In reactie hierop openen gevestigde supermarkten meer kleine stadswinkels met flexibelere openingstijden. Ook groeit het aantal grotere supermarkten met flexibelere openingstijden, pick-up points en eet- en zitgelegenheid. Het toevoegen van foodservice-elementen zoals bij Jumbo/La Place zal meer navolging krijgen.

Supermarkt verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw supermarkt? Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele supermarkten succesvol gekocht- en verkocht.

Supermarkt kopen?

Supermarkt kopen

Bent u op zoek naar een supermarkt waarin u wilt investeren of die u (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen supermarkten te koop aangeboden.

Supermarkt verkopen?

Supermarkt verkopen

Heeft u een supermarkt maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele supermarkten verkocht!

Supermarkt waarderen?

Supermarkt waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw supermarkt? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!