Uitgeverij kopen of verkopen

U wilt een uitgeverij kopen of uw uitgeverij verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van uitgeverijen eruit ziet. De economische crisis en de trend van digitalisering hebben een positieve invloed gehad op het aantal fusies en overnames van uitgeverijen. En die stijging kan zich de komende jaren flink voortzetten.

Uw uitgeverij verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames uitgeefsector

In het licht van het uitdagende klimaat van de afgelopen jaren - de crisis en digitalisering -  heeft er volgens ABN Amro een consolidatieslag plaatsgevonden in meerdere segmenten. Vanaf 2007 vonden er maar liefst 265 fusies plaats van uitgevers van boeken, tijdschriften of kranten. Dat kan de komende jaren, door de uitdaging van veranderende mediaconsumptie en mediabudgetten, nog verder toenemen.

  Aantal fusies & overnames uitgeverijen

Recente overnames in de uitgeefsector

Elke week worden er wel 1 of meerdere uitgeverijen gekocht en verkocht. Hieronder een drietal voorbeelden van recente overnames in de uitgeefsector:

Aandeel overnames media reclame en communicatie sector tov alle bedrijfsovernames in NL

Wat is een uitgeverij waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda ( Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de media, reclame en communicatie, de branche waartoe uitgeverijen behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda van 4,65. Dat betekent dat een uitgeverij gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,65 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,9.

  Gemiddelde EBITDA multiple media, reclame en communicatie sector en MKB gemiddeld

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw uitgeverij waarderen? Doe hier de berekening .

Feiten en cijfers uitgeefsector

Er is sprake van een dalende trend op het gebied van abonnementen/oplagen en advertentie-inkomsten van dagbladen en tijdschriften. Dit zorgt voor structureel dalende inkomsten bij uitgeverijen. Voor zowel de korte als de lange termijn verwacht de Rabobank voor de totale uitgeversbranche een krimp van 1 tot 3%, gezien de nog altijd teruglopende abonnementen- en advertentie-inkomsten. Positieve uitzondering is er voor de boekenmarkt, waar een lichte stijging wordt verwacht.

In cijfers weergegeven zag de uitgeefsector er begin 2018 als volgt uit (CBS):

  • Totaal van 3.585 bedrijven
  • 30.700 mensen werkzaam
  • Totale omzet van 69 miljard euro

Een uitgeverij kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen in de uitgeefsector

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de uitgeefsector ook veel groeikansen:

#1 Mediaconsumptie verschuift naar digitaal
De mediaconsumptie is in de afgelopen jaren verschoven van print naar digitaal. Dat raakt uitgevers van diverse soorten media, zoals kranten en tijdschriften. De digitale abonnementen stegen in de afgelopen jaren sterk en afgelopen jaar is het miljoen bereikt. Uitgevers ontwikkelen modellen om aan dat groeiende digitale bereik geld te verdienen, zowel via nieuwe advertentievormen als via betaalde online content. Die verandering kost tijd.  

#2 Advertentiebudgetten verschuiven naar digitaal
Online advertising is fors gegroeid en sinds 2014 zelfs het grootste advertentiemedium. Google en Facebook hebben hierin een aandeel van rond 60%. De meetbaarheid en het bereik die zij bieden, trekt advertentiebudgetten als een magneet aan. Voor uitgeverijen betekent dit stevige concurrentie. Voor deze partijen is het belangrijk de strategie aan te scherpen op het vlak van content, mobiel, klantloyaliteit, verticals , transparantie en integrale dienstverlening.

#3 Nieuw e abonnementsvormen
Online is de bereidheid om te betalen lager. Consumenten zijn gewend geraakt aan gratis platformen met een advertentiemodel. Nieuwe en bestaande spelers zoeken naar manieren om mediaconsumenten te laten betalen voor content. Daarnaast zijn er nieuwe initiatieven zoals Blendle, waarbij de consument tegen betaling één enkel artikel kan lezen en geen hele krant hoeft te kopen. Het tekort aan vraag bij een gelijkblijvend aanbod resulteert in toenemende concurrentie in de branche.

#4 Schaalgrootte
In het licht van het uitdagende klimaat van de afgelopen jaren (de crisis en digitalisering) heeft er een consolidatieslag plaatsgevonden in meerdere segmenten. Vanaf 2007 vonden er maar liefst 265 fusies plaats van uitgevers van boeken, tijdschriften of kranten. Er worden tegelijkertijd ook veel nieuwe uitgeverijen opgericht, waardoor het aantal in de markt actieve uitgevers is toegenomen. In totaal zijn er 3.585 uitgevers actief, waarvan bijna driekwart eenmanszaken.

Uitgeverij verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw uitgeverij? Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele uitgeverijen succesvol gekocht- en verkocht.

Uitgeverij kopen?

Uitgeverij kopen

Bent u op zoek naar een uitgeverij waarin u wilt investeren of die u (gedeeltelijk) wilt overnemen? Op Brookz staan tientallen uitgeverijen te koop aangeboden.

Uitgeverij verkopen?

Uitgeverij verkopen

Heeft u een uitgeverij maar bent u op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng uw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele uitgeverijen verkocht!

Uitgeverij waarderen?

Uitgeverij waarderen

Bent u benieuwd wat de waarde is van uw uitgeverij? Bereken hier gratis de waarde van uw onderneming!