AG Financial & Turnaround Management

Business Recovery, Turnaround Management & Financial Management

Wij helpen MKB-ondernemers die plotseling in een crisis terecht komen of ondernemers waarvan de onderneming reeds langere tijd niet-optimaal presteert.

Op een pragmatische wijze zorgen wij voor een analyse van de liquiditeitsproblematiek, het weer in de grip krijgen van de kasstromen om zodoende uw onderneming in rustiger vaarwater te krijgen. Hierdoor zal de direct druk van banken, leveranciers en overige belanghebbenden verminderen. 

Gelijktijdig wordt gewerkt aan de communicatie met de belangrijkste belanghebbenden, het opstellen van een turnaround plan om de onderneming weer winstgevend te maken en aan een herfinanciering om het plan te kunnen realiseren. 

Wij doen dit als adviseur of (indien gewenst) als interimmanager waarbij de volgende zaken aan de orde komen: 

  • Financiële en operationele analyse naar de cashflow problematiek
  • Stabilisatieplan om de directe cashflow issues te verminderen
  • Turnaround plan om een nieuwe strategische koers te bepalen teneinde de onderneming weer winstgevend te krijgen
  • Herfinanciering van de onderneming (eigen vermogen, vreemd vermogen) 
  • Onderhandelingen met belangrijke belanghebbenden (o.a. banken, overige financiers, aandeelhouders, belastingdienst, leveranciers, afnemers en personeel)

AG Financial & Turnaround Management helpt sinds 2007 nationale en internationale MKB-ondernemingen in veel verschillende bedrijfstakken. 

Kantoor adres:

  • AG Financial & Turnaround Management
  • De Genestetlaan 2
  • 3743 HK Baarn