AG Financial & Turnaround Management - Casus 2 2Artboard 91

Een fabriek met een structureel niet-winstgevende tak is gereorganiseerd waarbij delen zijn afgestoten en gestaakt, en waarbij de winstgevendheid van het overgebleven deel significant is verbeterd.

Datum van de deal: 2018-01-01