De Ondernemingswaarde heeft management buy-out succesvol afgerond

Beschrijving

Voor een leverancier in bouwmaterialen heeft De Ondernemingswaarde succesvol een management buy-out geregeld. Een manager die reeds jaren werkzaam is binnen deze organisatie heeft van de eigenaren een minderheidsbelang van de aandelen overgenomen.

Een belangrijk aspect was om het verwachtingspatroon naar elkaar uit te spreken. Het aantreden als aandeelhouder leidt tot hele andere verhoudingen dan de verhouding tussen werkgever en werknemer. Het was om die reden belangrijk om afspraken te maken over de toekomst van het bedrijf, verwachtingspatronen, dividendbelasting en het uittreden als aandeelhouder. Deze afspraken zijn vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst.

Om tot de overeenstemming te komen, was het van belang om de waarde van het bedrijf samen te bepalen. Deze waardebepaling hebben wij voor beide partijen verricht zodat er een onafhankelijk deskundige een oordeel over heeft geven. Waardebepaling gaat verder dan alleen te kijken naar toekomstige kasstromen. Het gaat ook over de gecreëerde waarde tot het moment van intreden, waardeontwikkeling en factoren die bepalend zijn voor de ondernemingswaarde. “Dankzij deze waardebepaling zijn we snel tot overeenstemming gekomen”, aldus beide partijen.

De Ondernemingswaarde
  • Loopkantstraat 25

    5405 AC Uden