Aankoopbegeleiding van Dia Groep bij overname van Sinis

Beschrijving

DIA Groep is een onafhankelijk technisch adviesbureau. Zij heeft haar dienstverlening ingericht op twee pijlers: installatieadvies en exploitatie advies. Waar installatieadvies betrekking heeft op advisering en ontwerp rondom grootschalige renovatie of nieuwbouw van de technische gebouwinstallaties, richt het exploitatieadvies zich op het verbeterpotentieel van gebouwen.

Per 1 september 2023 hebben DIA Groep en Sinis de krachten gebundeld en zullen zij in nauwe samenwerking de vastgoedmarkt voorzien van advies op Elektrotechnisch- en Werktuigbouwkundig gebied. Met deze overname versterkt DIA Groep haar positie op het gebied van elektrotechnisch adviseurschap. Florijnz begeleidde DIA Groep bij de aankoop van Sinus.

Florijnz Corporate Finance
  • Parallelweg 27

    5223 AL Den Bosch